Het Belang van 11 september, 2001

 

Het lijkt erop dat 11 september 2001 voorbestemd is het keerpunt in ons leven te worden, en de grootste test voor de democratie in onze tijd. Het bewijs voor de betrokkenheid van de regering in de aanloop naar de gebeurtenissen, de tekortkomingen in de reactie tijdens de gebeurtenissen, en het verbijsterende gebrek aan enig betekenisvol onderzoek nadien, evenals het negeren van bewijs, aangebracht door anderen, dat de officiële lezing tot een onmogelijkheid maakt, kan wel eens het einde inluiden van het Amerikaanse experiment. Het is gebruikt als vergoelijking voor allerlei maatregelen voor het legaliseren van onderdrukking in het thuisland en als voorwendsel ons overzees te gedragen als een agressief keizerrijk. Totdat we een onafhankelijk, eerlijk en grondig onderzoek eisen, en verantwoording van degenen wier handelen en falen tot handelen tot deze gebeurtenissen en het in de doofpot stoppen ervan hebben geleid, blijven onze republiek en onze Grondwet zich in het grootste gevaar bevinden.”

Luitenant Kolonel (buiten dienst) Shelton F Lankford, korps mariniers van de VS

 

Het doel van het Consensuspanel 11 September

 

Het streven van het Consensuspanel 11 September is de wereld een duidelijke verklaring te verschaffen, gebaseerd op de onafhankelijke mening van experts, aangaande het meest duidelijke bewijs dat haaks staat op de officiële lezing over 11 september.

Het is het doel van het Consensuspanel een gerede bron te verlenen van op bewijzen gebaseerd onderzoek aan elk onderzoek dat kan worden uitgevoerd door het publiek, de media, de academische wereld, of elk ander onderzoeksorgaan of instelling.

Het gezag van het Consensuspanel 11 September

 

De Consensuspunten zijn ontleend aan een Delphi-studie onder meer dan 20 deskundige panelleden die, zonder op de hoogte te zijn van de identiteit van de andere panelleden en hun inhoudelijke reactie, elk van de voorgestelde punten hebben beoordeeld op een schaal van 1-6, gedurende drie ronden van herziening en terugkoppeling.

De Delphi-methode is een standaard gereedschap voor consensus dat gebruik maakt van een methodiek voor de voortgang van wetenschappelijke kennis op gebieden als de medische wetenschap.
De betreffende Consensuspunten kunnen zodoende bogen op een overeenstemming van ten minste 90% onder meer dan 20 personen. (In de wetenschappelijke literatuur wordt dit beschouwd als een hoog percentage.)

Samen met een professionele videoclip die elk punt vergezelt zou dit gecontroleerde onderzoek onder de panelleden moeten helpen om de verwarring en controverse rond de gebeurtenissen van 11 september te verminderen en zodoende de media moeten aanmoedigen om te gaan met beide kanten van de kwestie.

De Consensuspunten worden tevens ondersteund door een uitvoerige lijst van gedocumenteerde verwijzingen in de vorm van getuigenverklaringen, verklaringen van brandweerlieden, vroege berichtgeving in kranten en televisieverslagen, en wetenschappelijke boeken en artikelen.

 

@consensus911

 

Comments are closed.