NEW YORK, June 14, 2016 – Vijftien jaar na de wereldschokkende gebeurtenissen van 11 September blijft via een panel van 23 professionele onderzoekers nieuw bewijs naar boven komen dat de officiële lezing tegenspreekt.

Vandaag presenteert het Consensuspanel 11 September verder bewijs van ernstige tegenstrijdigheden betreffende het instorten van de zuidelijke toren en World Trade Center 7.

Het eerste punt draagt de titel “De bewering van wijdverspreide vuurzeeën in de zuidelijke toren versus het radiotranscript van de New Yorkse brandweer.”

NYT: Tale of the TapeHet belang van dit punt is dat een weinig bekend transcript van een radio-opname van de New Yorkse brandweer onmiskenbaar de bewering weerlegt dat er op de ochtend van 11 September in World Trade Center 2 (de zuidelijke toren) sprake was van wijdverspreide branden.

Dit bewijs van brandweerlieden, die rustig en methodisch hun werk doen, vol zelfvertrouwen dat ze met gemak de branden in de zuidelijke toren onder controle kunnen krijgen, weerspreekt de officiële bewering dat de verdiepingen in de buurt van de vliegtuiginslag allen “inferno’s” waren, en dat het gebouw instabiel was geworden en op het punt van instorten stond.

Het tweede nieuwe Consensuspunt betreft het weglaten van bewijs uit het officiële verhaal dat twee hooggeplaatste ambtenaren van de stad New York berichtten over een enorme explosie diep in World Trade Center (WTC) 7 op de ochtend van 11 September, waardoor zij 90 minuten vast kwamen te zitten in een trappenhuis.

De verklaringen van de twee mannen geven steun aan bewijs dat elders door het Consensuspanel is gepresenteerd, dat WTC 7 niet neerkwam als gevolg van brand alleen maar werd neergehaald in een gecontroleerde sloop.

Het Panel hanteert een werkwijze die in de medische wetenschap wordt toegepast om te komen tot eensluidende verklaringen aangaande het beste bewijs met betrekking tot een specifiek onderwerp. Tijdens het onderzoek blijven de deelnemende experts blind ten opzichte van elkaar gedurende drie ronden van terugkoppeling en herziening.

Over een periode van vijf jaar heeft het Consensuspanel 48 punten van bewijs gepubliceerd die de officiële lezing weerleggen.

Bron: The 9/11 Consensus Panel @consensus911
Contact voor media: www.consensus911.org/nl/media-contacts-nl/
E-mail: consensus911@gmail.com

###

 

Comments are closed.