NEW YORK, 10 SEPTEMBER 2016 – De Italiaanse filmmaker Massimo Mazzucco, lid van het Consensuspanel, heeft zojuist een elegante samenvatting van zijn klassieke 5 uur durende documentaire, September 11: The New Pearl Harbor (2013) in omloop gebracht.

MM's New Pearl HarborMazzucco schrijft: “De originele film omvat het complete debat rondom 9/11, van beide kanten gezien – de waarheidsbeweging en de ‘Debunkers’ wereldwijd. Deze samenvatting is slechts als introductie voor de complete film bedoeld en niet als zelfstandig document met betrekking tot 9/11.”

Om de kwaliteit van de originele film te tonen hebben we delen van de filmbespreking van Dr. David Ray Griffin, medeoprichter van het Consensuspanel, opgenomen:

Er bestaan verschillende goede films en video’s over 9/11. Maar de film van Massimo Mazzucco, die in 2013 gepubliceerd werd, is een klasse op zich.

Voor alle mensen die zich al lange tijd met 9/11 bezig houden is dit de film waarop we gewacht hebben.

Er bestaan uitmuntende filmen die zich op specifieke onwaarheden van de officiële lezing, zoals de Twin Towers of WTC 7, concentreren. Mazzucco heeft ons een omvattende documentaire geschonken die praktisch alle facetten van 9/11 behandelt.

Omdat hij ernaar streefde een compleet beeld te schapen, duurt Mazzucco’s film 5 uur. De materie wordt zo fascinerend en in een dusdanig snel tempo gepresenteerd, dat velen de film in één ruk zullen willen bekijken. Dat is echter niet nodig, want de film, die 3 Dvd’s vult, bestaat uit 7 delen die elk op zich weer in vele korte hoofdstukken verdeeld zijn.

Deze 7 delen behandelen de luchtverdediging, de kapers, die vliegtuigen, het Pentagon, vlucht nr. 93, de Twin Towers en Gebouw 7. In ieder deel worden eerst feiten gepresenteerd die de officiële lezing tegenspreken. Daarna behandelt Mazzucco de beweringen van de debunkers (d.w.z. degenen die proberen de bewijzen te weerleggen die uit het onderzoek van de waarheidsbeweging zijn voortgevloeid).

De inleiding van de film weerspiegelt ook de titel: getoond worden 12 beangstigende parallellen tussen Pearl Harbor en 11 September.

De film kan mensen informeren die, afgezien van de officiële lezing, niets over 9/11 weten, maar heeft ook voor mensen die al meer over de verschillende problemen met de officiële lezing weten, of zelfs voor experts, veel te bieden (ik heb er zelf veel van bijgeleerd).

Mazzucco wijst erop dat de film 12 jaren publieke discussie over 9/11 afbeeldt. Mensen die zich gedurende deze tijd voor de waarheidsbeweging ingezet hebben zullen zien dat hun bemoeienissen beloond worden. Nu hebben we een zorgvuldig gedocumenteerde film die op dramatische wijze laat zien dat de officiële lezing van 9/11 door en door een verzinsel is.

 

###

Bron: The 9/11 Consensus Panel   @consensus911
Contact voor media: www.consensus911.org/nl/media-contacts-nl/
E-mail: consensus911@gmail.com

 

Comments are closed.