Werkwijze en resultaten

 

Hieronder vindt u een volledige verantwoording voor de verklaringen van het Consensuspanel 11 September.

Gedurende een periode van zes maanden werd een vereenvoudigde Delphi-methode gebruikt om te komen tot de Consensuspunten van het Panel met betrekking tot de officiële lezing aangaande de gebeurtenissen op 11 september 2001.

De Delphi-techniek wordt toegepast in de medische wetenschap en andere toegepaste wetenschappen om te komen tot eenstemmige verklaringen van het best beschikbare bewijs voor behandelingsprotocollen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een serie van blinde onderzoeken.

Om te komen tot het beste bewijs met betrekking tot de vermeende gebeurtenissen van 11 september werd een reeks consensuspunten (geformuleerd door Dr. David Ray Griffin en Elizabeth Woodworth) in eerste instantie geëvalueerd door vier deskundigen op het gebied van bewijs voor 11 september – deskundigen die gedurende dit proces niet van elkaar wisten.

Hun terugkoppeling werd in de punten verwerkt, en deze punten werden toen doorgestuurd naar nog eens 19 personen met een deskundigheid ten opzichte van het bewijs voor 11 september – opnieuw blind van elkaar.

De scores en terugkoppeling van deze grotere groep werden op hun beurt verwerkt in de formuleringen waarna opnieuw twee ronden van herziening werden gehouden, opnieuw blind, voor alle deelnemers die nog steeds reserveringen hadden ten aanzien van elk van de punten dan wel hun ondersteunende referenties.

 

Werkwijze Waardetoekenning

De leden van het Panel werden gevraagd op de volgende wijze een waarde toe te kennen aan de punten:

 • Helemaal mee eens
 • Mee eens
 • Mee eens, maar met (beschreven) voorbehoud
 • Niet mee eens
 • Helemaal niet mee eens
 • Onzeker

Ingeval een punt werd beoordeeld op 4 (niet mee eens) of 5 (helemaal niet mee eens) dan verviel dit punt of het werd aangepast tot een beoordeling van 1 (helemaal mee eens) of 2 (mee eens) werd bereikt onder ten minste 85% van de ondervraagden.

Wanneer een punt werd beoordeeld als 3 (mee eens, maar met (beschreven) voorbehoud) of 6 (onzeker) dan werd dergelijk punt, indien mogelijk, aangepast als voorgesteld.

Als Panelleden niet beschikbaar waren voor stemming of zich van stemming onthielden wegens een gebrek aan deskundigheid dan werden de percentages berekend aan de hand van het overgebleven aantal stemmers.

 

Resultaten

In augustus 2011 bereikten de eerste 13 punten een algemene gemiddelde consensus van 94% waarbij deze werden beoordeeld als 1 (helemaal mee eens) of 2 (mee eens).

4 van de eerste 13 punten (31%) ontvingen een consensus van 100%.

De specifieke percentages voor het eerste stel van individuele punten waren:

   Punt 1  95% (nu Punt G-1)
   Punt 2 100% (nu PuntTT-1)
   Punt 3 100% (nu PuntTT-2)
   Punt 4  95% (nu Punt TT-3)
   Punt 5 100% (nu Punt TT-4)
   Punt 6 100% (nu Punt WTC7-1)
   Punt 7  90% (nu Punt WTC7-2)
   Punt 8  90% (nu Punt WTC7-3)
   Punt 9  90% (nu Punt TT-5)
   Punt 10 85% (nu Punt FLT-1)
   Punt 11 95% (nu Punt FLT-2)
   Punt 12 90% (nu Punt Pent-3)
   Punt 13 90% (nu Punt MC-3)

In januari 2012 bereikte een tweede stel van 5 punten een algemene gemiddelde consensus van 91,2% waarbij deze werden beoordeeld als 1 (helemaal mee eens) of 2 (mee eens).

   Punt 1A  95,5%  (22 stemmen) (nu Punt MC-1)
   Punt 2A  85,7%  (21 stemmen) (nu Punt MC-2)
   Punt 3A 100%   (22 stemmen) (nu Punt G2)
   Punt 4A  85%   (20 stemmen) (nu Punt Pent-1)
   Punt 5A  90%   (20 stemmen) (nu Punt Pent-2)

In juni 2012 bereikte een derde stel van 7 punten, plus hun inleidende samenvatting, een algemene gemiddelde consensus van ~93% waarbij deze werden beoordeeld als 1 (helemaal mee eens) of 2 (mee eens).

   MC-Intro  94%
   Punt MC-4 100%
   Punt MC-5  88%
   Punt MC-6  88%
   Punt MC-7 100%
   Punt MC-8  94%
   Punt ME-1  88%
   Punt ME-2  94%

In september 2012 bereikte een vierde stel van 3 punten een algemene consensus van gemiddeld 95% waarbij deze werden beoordeeld als 1 (helemaal mee eens) of 2 (mee eens).

   Punt Video-1  95%
   Punt Video-2  95%
   Punt H-1    95%

In mei 2013 bereikte een vijfde stel van 4 punten een algemene consensus van gemiddeld 94% waarbij deze werden beoordeeld als 1 (helemaal mee eens) of 2 (mee eens).

   Punt PC-1  94%
   Punt PC-2  94%
   Punt PC-3  94%
   Punt PC-4  94%

In september 2013 bereikte een zesde stel van 5 punten een algemene consensus van gemiddeld 94% waarbij deze werden beoordeeld als 1 (helemaal mee eens) of 2 (mee eens).

   Punt PC-1A   90%
   Punt TT-6   90%
   Punt TT-7   89%
   Punt TT-8   100%
   Punt WTC7-4  100%

In juni 2014 bereikte een zevende stel van 3 punten een algemene consensus van gemiddeld 98% waarbij deze werden beoordeeld als 1 (helemaal mee eens) of 2 (mee eens).

   Punt WTC7-5   95%
   Punt WTC7-6  100%
   Punt WTC7-7  100%

In september 2014 bereikte een achtste stel van 4 punten een algemene consensus van gemiddeld 94,75% waarbij deze werden beoordeeld als 1 (helemaal mee eens) of 2 (mee eens).

   Punt Flt-3   89%
   Punt Flt-4   95%
   Punt MC-9   100%
   Punt MC-10   95%

In september 2015 bereikte een negende stel van 2 punten een algemene consensus van gemiddeld 97,5% waarbij deze werden beoordeeld als 1 (helemaal mee eens) of 2 (mee eens).

   Punt H-2     95%
   Punt Pent-4   100%

In juni 2016 bereikte een negende stel van 2 punten een algemene consensus van gemiddeld 95% waarbij deze werden beoordeeld als 1 (helemaal mee eens) of 2 (mee eens).

   Punt TT-9    95%
   Punt WTC7-8   95%

En in maart 2017 bereikte een negende stel van 2 punten een algemene consensus van gemiddeld 90% waarbij deze werden beoordeeld als 1 (helemaal mee eens) of 2 (mee eens).

   Punt H-3     90%
   Punt H-4     90%

Het Consensuspanel 11 September brengt deze 50 punten naar voren als punten welke een sterke eenstemmigheid hebben bereikt.

De kracht van een consensusmethode als de Delphi-techniek is dat deze onderzoeksorganen in staat stellen een aantal nadelen te overkomen welke normaliter worden gezien bij besluit nemende groepen of comités, die vaak worden gedomineerd door één persoon of coalities die een andere zienswijze vertegenwoordigen.

Dit onderzoek heeft de Panelleden in staat gesteld dergelijke beperkingen binnen een groepsproces te overkomen en op deze wijze is optimale objectiviteit van de groep benaderd.

Wetenschap is een manier van denken: onderzoekend, open, gebalanceerd, met respect voor het bewijs, en op de hoede zijnd voor vooroordelen.

Door het inlassen van 3-4 ronden van anonieme terugkoppeling door 20 deskundigen heeft dit wetenschappelijke proces een ongekende graad van betrouwbaarheid opgeleverd voor de specifieke bewijspunten die haaks staan op het officiële verhaal over de gebeurtenissen op 11 september 2001.

Dit moet het voor de media mogelijk maken om een serieuze discussie aan te zwengelen over dit wereldveranderende fenomeen.

 

Comments are closed.