Punt MC-1: Waarom werd President Bush niet snel
Punt MC-1: uit de school in Florida gehaald?

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Inleiding

Op de morgen van 11 september 2001 was gepland dat president Bush in Sarasota, Florida, voor een fotogelegenheid [1] zou lezen met kinderen van de lagere school.

De officiële lezing
  • Toen de president arriveerde werd hem om 8:55 verteld dat een klein vliegtuig tegen het World Trade Center was gebotst. Bush reageerde dat “een commercieel vliegtuig tegen het World Trade Center was gebotst en we gaan … het voorlezen gewoon doen.” [2]
  • Terwijl Bush in het schoollokaal zat, kwam zijn stafchef Andrew Card binnen (om ongeveer 9:05 [3]) en fluisterde blijkbaar in het oor van de president: “Een tweede vliegtuig heeft de tweede toren geraakt. Amerika wordt aangevallen.” [4]
  • Bush bleef nog vijf tot zeven minuten [5] in het klaslokaal en gaf toen een verklaring voor de natie vanaf de school, waarna hij de school verliet om ongeveer 9:35. [6]
  • De St. Petersburg Times vroeg “waarom de Secret Service niet onmiddellijk Bush naar een veilige locatie had gebracht”, [7] De Family Steering Committee – die creatie van de Commissie 11 September bevorderde – vroeg eveneens: “Waarom werd het President Bush toegestaan in de Sarasota lagere school te blijven waar hij aan het lezen was met kinderen?” [8]
  • De Commissie 11 September verklaarde: “De Secret Service vertelde ons dat zij er op gebrand waren de president naar een veiliger locatie te verplaatsen, maar dacht niet dat het noodzakelijk was om hem de deur uit te laten rennen.” [9]
Het beste bewijs
  • De Secret Service is belast met de beveiliging van de president. In een boek over de Secret Service schreef Philip Melanson: “Gedurende een terroristische aanslag had de procedure moeten zijn de president zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde veilige locatie te brengen.” [10]
  • Het presidentiële bezoek was breed aangekondigd en een journalist schreef zelfs dat “de aanwezigheid van Bush … .het geplande evenement tot een mogelijk doel maakte”, omdat “het aangekondigde evenement op de school ervoor zorgde dat de locatie van Bush die dag geen geheim was.” [11]
  • Gegeven dit feit, gecombineerd met bewijs dat vele vliegtuigen gekaapt waren en dat terroristen zich richtten op waardevolle doelen, [12] zou de Secret Service hebben moeten aannemen dat een gekaapt vliegtuig op dat moment op weg kon zijn naar de school, zodat de president onmiddellijk verwijderd had moeten worden. Inderdaad, toen de tweede aanslag tegen het World Trade Center op televisie te zien was, zei de Marinier die de telefoon van de president droeg tegen Sheriff Bill Balkwill van Sarasota County: “Wij zijn hier weg. Kun je iedereen zich laten klaarmaken?” [13]
  • Echter, de instructies van deze marinier werden blijkbaar overschreven: De leider van het Secret Service onderdeel liet Bush nog 30 minuten langer in de school blijven om zijn geplande televisietoespraak te houden om 9:29. Daarmee liet hij de terroristen weten nog steeds in de school te zijn. [14]

De breuk met het protocol geeft aan dat de Secret Service, op enig niveau, wist dat de president niet in gevaar was.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties bij Punt MC-1
Mitch Stacy, “Florida School Where Bush Learned of the Attacks Reflects on Its Role in History”, Associated Press, 19 August 2002.
Ibid., blz. 39.
“Eén van de vele onbeantwoorde vragen over die dag is waarom de Secret Service niet onmiddellijk Bush naar een veilige locatie afvoerde, zoals ze blijkbaar deden met vicepresident Dick Cheney,” Susan Taylor Martin, “Of Fact, Fiction: Bush on 9/11”, St. Petersburg Times, 4 July 2004. Dit voorval was al aangehaald de dag na 11 september in een van Canada’s belangrijkste kranten, die schreef: “Om de één of andere reden verwijderden de Secret Service agenten [Bush] niet,” John Ibbitson, “Action, Not Overreaction, Prudent Course”, Globe and Mail, 12 September, 2001.
Thomas H. Kean en Lee H. Hamilton, Without Precedent: The Inside Story of the 9/11 Commission, Knopf, 2006, 54.
Philip H. Melanson, Secret Service: The Hidden History of an Enigmatic Agency (New York: Carroll & Graf, 2002), zoals geciteerd door Susan Taylor Martin, “Of Fact, Fiction: Bush on 9/11”, St. Petersburg Times, 4 July 2004.
Mike Riopell, “Educator’s History Lesson”, Arlington Heights Daily Herald, 11 September 2006.
De gelegenheid was bekend bij schoolbestuurders sinds begin augustus. Er was veel voorbereiding gedaan. “Original Video of Bush’s Visit to Booker Elementary on 9/11”. Bezorgdheid was geuit door Sarasota County Sheriff Colonel Steve Burns, die belast was met de beveiliging op Booker Elementary School die dag en met de Secret Service samenwerkte; zie Sarasota County Sheriff’s Office – Behind the Scenes on 9/11 (YouTube: SarasotaSheriff), 2:30.
Tom Bayles, “The Day Before Everything Changed, President Bush Touched Locals’ Lives”, Sarasota Herald-Tribune, 10 September 2002; Blakewill’s verklaring werd later geciteerd door Susan Taylor Martin, “Of Fact, Fiction: Bush on 9/11”, St. Petersburg Times, 4 July 2004.
De speech van Bush werd rechtstreeks uitgezonden door CNN en is beschikbaar op YouTube: Bush 911 Speech on CNN.

 

Comments are closed.