Punt MC-10: De bewegingen van burgemeester van New York Giuliani
Punt MC-10: op 11 september 2001

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Achtergrond

Eén van de meest verrassende gebeurtenissen op 11 september was dat de burgemeester van New York, Rudy Giuliani, ‘s ochtends tegen verslaggever van ABC Peter Jennings zei dat hij en zijn rampenteam – die zich bevonden in een gebouw aan Barclay Street 75, waar ze hun tijdelijke hoofdkwartier hadden ingericht nadat de Twin Towers waren geraakt – waren gewaarschuwd dat het World Trade Center zou gaan instorten, daarom was besloten dat ze het gebouw aan Barclay Street zouden verlaten (ontvluchten).

Later vertelde hij de Commissie 11 September een heel andere lezing over welk gebouw men dacht dat zou instorten.

De Commissie 11 September vroeg hem niet naar de ogenschijnlijke tegenstellingen dus dient de verklaring die hij de Commissie gaf als officiële lezing.

De officiële lezing

Op 19 mei 2004 getuigde burgemeester Giuliani voor de Commissie 11 September. Vrijwillig een verklaring afleggend over wat hij die ochtend van 11 september had gedaan vertelde Giuliani dat hem, na een ontbijt in een hotel een stukje verwijderd van het World Trade Center, werd verteld dat een tweemotorig vliegtuigje tegen de noordelijke toren was gevlogen. Terwijl ze zich in een busje bevonden om bij het World Trade Center te komen hoorden Giuliani en zijn ontbijtgasten dat de zuidelijke toren door een tweede vliegtuig was geraakt, waardoor het hem duidelijk werd dat er een terroristische aanslag gaande was.

Giuliani en zijn reisgezelschap zagen dat ze niet verder konden komen dan Barclay Street. Op dat moment werd hem door de politiecommissaris verteld dat Gebouw 7 van het World Trade Center (waar Giuliani’s kantoor voor rampenbestrijding was gevestigd) was geëvacueerd. Daarom zouden ze uitwijken naar Barclay Street 75 om daar een post op te zetten. Giuliani vertelde de Commissie dat, nadat ze het gebouw waren binnengegaan en hij wachtte op een telefoonverbinding met Vice President Dick Cheney:

“Ik hoorde een klik, het bureau begon te schudden, en toen hoorde ik commissaris Esposito, het geüniformeerde hoofd van politie … zeggen ‘de zuidelijke toren is gevallen, de toren is ingestort.’ Het eerste wat ik dacht was dat de radioantenne op het dak van het World Trade Center naar beneden was gekomen. Ik kon me niet voorstellen dat de hele toren was ingestort, maar, terwijl hij dit vertelde, zag ik mijn bureau schudden en … toen zag ik buiten plotseling een enorme hoeveelheid puin, eerst voelde het als een aardbeving, toen leek het net een wolk als na een atoomexplosie. We beseften al snel dat we in het gebouw aan Barclay Street niet veilig waren, dat het in zou kunnen storten … Daarom besloten de commissaris, zijn adjunct en ik dat we moesten proberen iedereen uit het gebouw te krijgen.”

Dus verlieten Giuliani en zijn team het gebouw aan Barclay Street want “als er iets zou gebeuren en het gebouw zou instorten dan zo goed als het hele bestuur van de stad er niet meer zijn.” [1]

Het beste bewijs

Het verslag van Giuliani aan de Commissie 11 September bevat twee ernstige tegenstrijdigheden met wat hij aan Peter Jennings had verteld:

 1. Hij vertelde de Commissie niet dat hij was gewaarschuwd dat het World Trade Center zou gaan instorten.
 2. Hij vertelde de Commissie dat hij en zijn staf het gebouw aan Barclay Street hadden verlaten uit angst dat het in zou gaan storten.

Het interview met Peter Jennings

Toen hij op de ochtend van 11 september via de telefoon werd geïnterviewd door Peter Jennings, toenmalig presentator van het journaal van ABC News, zei Giuliani, nadat hij had gehoord van de aanslag op het World Trade Center,

“ging ik naar de onheilsplek en we vestigden een hoofdkwartier aan Barclay Street 75. Daar waren ook de politiecommissaris, de brandweercommandant en het hoofd Rampenbestrijding. We waren daar aan het werk toen ons werd verteld dat het World Trade Center zou gaan instorten. En dat gebeurde ook met de zuidelijke toren voordat we het gebouw aan Barclay Street konden verlaten. We zaten daar ongeveer 10 tot 15 minuten vast voordat we een uitgang vonden en naar buiten konden.” [2]

De verklaring die Giuliani aflegde aan Peter Jennings komt voor een deel overeen met wat hij de Commissie 11 September later vertelde. Wat hij de Commissie niet vertelde was dat “hem was verteld dat het World Trade Center zou gaan instorten.” Daarnaast, waar hij tegen Jennings had gezegd dat hij bezorgd was dat de Twin Towers in zouden storten, in plaats daarvan vertelde hij de Commissie dat hij bezorgd was dat hij en zijn mensen “zich in gevaar bevonden in het gebouw aan Barclay Street, dat het gebouw in zou kunnen storten.”

Ook al vroeg de Commissie 11 September Giuliani niet naar deze tegenstrijdigheden – er werd met geen woord gerept over zorg dat het World Trade Center in zou gaan storten; opnieuw de uitgesproken bezorgdheid dat het gebouw aan Barclay Street in zou gaan storten – in mei 2007 berichtte WNBC dat Giuliani door een klein groepje met een videocamera werd gevraagd naar het interview met Jennings. [3] Een jonge vrouw vroeg Giuliani, na hem te hebben herinnerd aan zijn verklaring aan Jennings dat “nog nooit eerder in de geschiedenis een stalen structuur is ingestort als gevolg van een brand:” “Waarom werden de mensen in de gebouwen niet op de hoogte gebracht? En wie wist hier verder nog van? En hoe kunt u ‘s nachts nog slapen?” Giuliani antwoordde: “Ik wist niet dat de torens in zouden storten.” Een mannelijk lid uit de groep herinnerde Giuliani eraan dat hij Jennings wel degelijk had verteld dat hij van tevoren was gewaarschuwd dat de torens in zouden gaan storten, en voegde eraan toe: “Wie heeft u van tevoren gewaarschuwd dat de torens in zouden gaan storten, meneer?” Giuliani antwoordde: “Ik realiseerde me niet dat de torens in zouden storten. … Wat wij begrepen was dat na een langere tijd, als je kijkt naar andere gebouwen die zijn ingestort, de torens in zouden kunnen storten, ik bedoel over een periode van 7, 8, 9, 10 uur. Voor zover ik weet had niemand een vermoeden dat ze zouden imploderen. Dat was een volkomen verrassing.” [4]

Maar deze verklaring is tegenstrijdig met wat Giuliani aan Jennings verklaarde — “ons werd verteld dat het World Trade Center in zou gaan storten. En dat gebeurde ook, nog voordat we het gebouw hadden kunnen verlaten.” Volgens die verklaring is het duidelijk dat hij verwachtte dat ten minste één van de torens in zou gaan storten.

Giuliani’s bewering over andere ingestorte gebouwen

De alternatieve verklaring van Giuliani is ook in tegenstrijd met het feitelijke bewijs.

Op de eerste plaats, toen hij sprak van “de manier waarop andere gebouwen waren ingestort” impliceerde hij dat er eerder wolkenkrabbers met een stalen frame waren ingestort (anders zou het noemen van ingestorte gebouwen irrelevant zijn geweest). Feitelijk is de uitspraak van de jongedame, dat “nog nooit in de geschiedenis een stalen structuur is ingestort als gevolg van brand” niet controversieel. Twee maanden na 11 september schreef bijvoorbeeld verslaggever James Glanz van de New York Times dat “experts zeggen dat nog nooit een … moderne, met staal versterkte wolkenkrabber is ingestort als gevolg van een ongecontroleerd woedende brand.” [5] Tevens, ook al beweerde Giuliani dat hij verwachtte dat een toren binnen een periode van 7-10 uur in zou storten, er waren eerder branden geweest in dergelijke gebouwen, sommigen woedden langer dan 10 uur, en geen ervan was ingestort:

 • In 1988 brandde het 61 verdiepingen tellende gebouw van First Interstate Bank gedurende 3 ½ uur terwijl 64 eenheden van de brandweer probeerden het vuur te bestrijden. De brand verwoestte kantoren over de 11de tot de 15e verdieping “zonder schade aan de hoofdstructuur.” [6]
 • In 1991 woedde gedurende 18 uur een enorme brand in Philadelphia’s One Meridian Plaza en verwoestte 8 van de 37 verdiepingen. “Steunbalken en onderleggers verzakten en vervormden … door ernstige blootstelling aan vuur”, zei het rapport van FEMA, maar “de kolommen bleven hun lading dragen zonder waarneembare schade.” [7]
 • Tijden de jaren 1990′ werden in Groot Brittannië een aantal experimenten gedaan om te zien wat voor schade er aan gebouwen met een stalen structuur zou ontstaan door blootstelling aan extreem hete, alles vernietigende branden die uren duurden. Na een evaluatie van de experimenten zei FEMA: “Ondanks dat de stalen delen een temperatuur bereikten van tussen 800-900°C (1.500-1.700°F) tijdens drie van de tests … zagen we bij geen van de zes een instorting.” [8]
 • Tot slot, om aan te tonen dat de natuurwetten in 2001 niet waren veranderd, in 2004, in Caracas, woedde een brand in een gebouw van 49 verdiepingen die 17 uur aanhield waarbij het volledige interieur van de bovenste 20 verdiepingen werd verwoest. Toch stortte dit gebouw niet in. [9]

Echter, ondanks dat de nadrukkelijke bewering, dat gebouwen met een stalen skelet waren ingestort na een brand van enige uren, onjuist was verklaarde Giuliani: “Zoals wij het begrepen, over een langere periode, kijkend naar hoe andere gebouwen waren ingestort, zouden de torens in kunnen storten” (nadruk toegevoegd). Maar zelfs dat klopt niet, want Robert F Shea, de dienstdoende ambtenaar van FEMA’s Federaal Kantoor Verzekeringen en Mitigatie, zei: “Niemand die het die dag zelf heeft gezien, inclusief mezelf, geloofde dat die torens in zouden storten,” [10] en die mening werd bevestigd door een veelheid aan brandweerlieden en andere experts. [11]

Dientengevolge is er geen basis voor een herziene versie volgens welke Giuliani niet aan Peter Jennings van ABC vertelde dat hij was gewaarschuwd “dat het World Trade Center in zou gaan storten.” Gegeven het feit dat Giuliani dit wel heeft gezegd is de volgende vraag: Wie gaf Giuliani deze informatie?

Wie vertelde Giuliani dat het World Trade Center in zou gaan storten?

Voor een deel kan het antwoord worden gevonden in de mondelinge verslagen die werden opgetekend door de Brandweer van New York.

 • Adjunct commandant Albert Turi berichtte dat, op een moment dat men geen indicatie had van structurele instabiliteit, “Steve Mosiello, uitvoerend assistent van commandant Ganci, naar de commandopost kwam en zei dat hij rapporten kreeg van het OEM (Bureau Crisismanagement) dat de structuur van de gebouwen niet gezond is … en Pete [Ganci] zei: Nou, van wie komen die berichten dan? … Steve [Mosiello] haalde iemand van het team medische noodhulpverlening naar de commandopost. … Commandant Ganci vroeg hem waar die rapporten vandaan kwamen. Hij antwoordde: Ik weet het niet zeker, dit is wat het OEM bericht.” [12]
 • Uit de verklaring van Steven Mosiello blijkt dat die medische hulpverlener Richard Zarrillo was, die zei: “John [Perrugia] kwam naar me toe en zei dat ik commandant Ganci moest vinden en hem de volgende boodschap moest geven: dat de gebouwen zijn aangetast, we moeten evacueren, ze gaan instorten. Ik zei: OK.” Nadat hij en Steve Mosiello Ganci hadden verteld dat de gebouwen in zouden gaan storten zei Ganci: “Wie heeft je dat godverdomme verteld?” Mosiello zei tegen hem en anderen: “Ik was net bij het OEM. De boodschap die ik kreeg was dat de gebouwen in gaan storten; we moeten onze mensen daar weghalen.” [13]
 • John Peruggia zei: “Zij (mensen in het operationeel centrum) gaven me te kennen dat het Crisismanagement was geactiveerd.” Later berichtte Peruggia: “Ik was in gesprek met Mr. Rotanz [adjunct directeur planning en onderzoek van het OEM [14] … en één of andere ingenieur, en nog een aantal van ons, we zaten bij elkaar in de hal en toen werd ik erop gewezen dat men dacht dat de structurele schade aan de gebouwen aanzienlijk was en zij er aardig van overtuigd waren dat de stabiliteit van het gebouw was aangetast en dat ze dachten dat de noordelijke toren op instorten stond. Ik greep medisch staflid Zarrillo bij zijn kladden en bracht hem op de hoogte van die informatie. Ik zei hem dat hij meteen naar de commandopost moest gaan waar commandant Ganci was.
 • Dat hij hem moest vertellen dat de structurele integriteit van het gebouw was aangetast en dat zij meenden dat er een direct gevaar op instorten bestond.” [15]
 • Peruggia werd gevraagd of ze het hadden “over één gebouw of allebei”, waarop hij zei: “De informatie die we op dat moment kregen was dat zij meenden dat beide gebouwen een aanzienlijke schade hadden opgelopen.” [16]

Zoals deze getuigenissen aantonen kwam de boodschap dat de torens in zouden gaan storten van het OEM. Hieruit volgt dat, als Giuliani, zoals hij vertelde aan Peter Jennings, was geïnformeerd dat de torens in zouden gaan storten, deze waarschuwing afkomstig moet zijn geweest van het OEM.

Maar het OEM viel onder de leiding van Giuliani. [17] Dus hoewel Giuliani zei dat hem en de anderen aan Barclay Street 75 “werd verteld” dat de torens in zouden gaan storten, de waarschuwing kwam van zijn eigen mensen uit zijn eigen kantoor.

De vraag die dan overblijft is deze: Hoe konden de mensen van het OEM weten – gezien het algemeen aanvaard geloof dat een compleet instorten van de torens een onmogelijkheid was – dat de torens in zouden gaan storten?

De brandweercommandant die verwachtte dat de torens zouden vallen

Commandant Ray Downey was naar verluidt een uitzondering op het uitgesproken geloof van de Commissie 11 September dat “geen van de aanwezige (brandweer)commandanten geloofden dat een totale instorting van elk van de torens mogelijk was.” [18] Een belangrijke uitzondering, want, zoals lid van de Commissie 11 September Timothy Roemer zei, Downey was “een zeer gerespecteerde expert op het gebied van instorting van gebouwen.” Een brandweercommandant zei feitelijk dat Downey “de meest vooraanstaande expert van het land was op dit terrein.” [19]

Commissaris van de brandweer van New York Thomas von Essen vertelde de Commissie 11 September dat Downey tegen hem zei: “Baas, volgens mij zouden deze gebouwen in kunnen storten.” [20] Gevraagd naar het waarom zei Downey’s neef Tom Downey dat zijn oom “vreesde dat er in de torens secundaire explosieven waren die de brandweerlieden schade zouden kunnen berokkenen.” [21]

Tijdens zijn interview voor de mondelinge verslagen zei kapelaan van de New Yorkse brandweer, Pater John Delendick, dat, nadat de top van de zuidelijk toren geëxplodeerd leek te zijn, hij aan Downey vroeg of die explosie het gevolg was van vliegtuigbrandstof. Downey antwoordde “dat hij op dat moment meende dat zich daarboven explosieven bevonden omdat het te gelijkmatig was” – ofwel dat het te gelijkmatig gebeurde om het gevolg te kunnen zijn van exploderende kerosine. [22]

Conclusie

Het verslag dat burgemeester Giuliani gaf aan de Commissie 11 September in mei 2004, volgens welk hij het gebouw aan Barclay Street 75 verliet uit angst dat het in zou storten, wordt tegengesproken door het verslag dat hij gaf aan ABC’s Peter Jennings op de ochtend van 11 september.

Toen Giuliani werd aangesproken om uit te leggen waarom hij de mensen in de torens niet had gewaarschuwd dat de torens in zouden gaan storten beweerde hij dat hij “zich niet realiseerde dat de torens in zouden storten” en dat “niemand [voor zover hij wist] ook maar enig besef had dat ze zouden imploderen.” Dit staat in schril contrast met de verklaring die hij aan Peter Jennings gaf, dat hem was verteld dat de torens in zouden gaan storten.

Hoe Giuliani wist dat Gebouw I en II van het World Trade Center naar beneden zouden komen is een vraag die nog niet publiekelijk aan Giuliani is gesteld, noch door de media, noch door enig orgaan van de overheid. Dit is een vraag die gesteld moet worden aan Giuliani, onder ede.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor Punt MC-10
Deze verklaring, die op 11 september werd gegeven aan Peter Jennings van ABC News, kan worden gelezen en gehoord op “Wie vertelde Giuliani op 11 september dat het World Trade Center in zou gaan storten?” Wat gebeurde er? (geüpdate), 27 augustus 2010.
Een video van deze ontmoeting met de titel “Activists confront Giuliani over 9/11” was te zien op video.wnbc.com/player/?id=112179 en kan nu worden bekeken op YouTube, getiteld “WeAreChange Confronts Giuliani on 9/11 Collapse Lies.”
James Glanz, “Ingenieurs staan paf bij het instorten van WTC 7”, New York Times, 29 november 2001.
United States Fire Administration, “Interstate Bank Building Fire”, Californië, mei 1988.
High Rise Office Building Fire, One Meridian Plaza, Philadelphia, Pennsylvania”, Federal Emergency Management Agency, blz. 19.
FEMA, World Trade Center Building Performance Study, appendix A [Prestatiestudie Gebouwen World Trade Center], mei 2002, “A: Overzicht van brandwering in gebouwen”, blz. A-9
Robert Nieto, “Fire Practically Destroys Venezuela’s Tallest Building [Brand vernietigt nagenoeg het hoogste gebouw van Venezuela]”, 18 oktober 2004.
Learning from 9/11: Understanding the Collapse of the World Trade Center [Leren van 11 September: Het begrijpen van de instorting van het World Trade Center]”, hoorzitting Wetenschapscommissie, Huis van Afgevaardigden, 6 maart 2002. Wat Gebouw 7 betreft lag het anders: Velen raakten overtuigd dat het in zou storten, maar dit was nadat de Twin Towers waren ingestort en nadat hen was gezegd dat het in zou storten. Zie Consensuspanel 11 September, Punt WTC7-7: “Voorkennis van het instorten van World Trade Center Gebouw 7”
Een aantal voorbeelden:

 • John Skilling, de eerst verantwoordelijke architect voor het ontwerp van de Twin Towers, zei in 1993, toen hem werd gevraagd wat het gevolg zou zijn als een volgetankt vliegtuig tegen één van de torens aan zou vliegen, dat er “een geweldige vuurzee zou ontstaan die vele mensen het leven zou kosten, maar dat de structuur intact zou blijven.” Eric Nalder, “Twin Towers ontworpen om botsing met vliegtuig te weerstaan”, Seattle Times, 27 februari 1993.
 • Een medewerker van het Onderzoeksbureau zei dat “niemand ooit had verwacht dat het zo zou instorten.” (mondelinge verslagen: Luitenant Murray Murad, blz. 20.
 • Een commandant van een bataljon brandweerlieden zei dat nadat “een hele verdieping was geëxplodeerd” hij dacht dat de top van de zuidelijke toren los zou komen naar beneden zou vallen, maar “niemand verwachtte dat dat hele ding naar beneden zou komen” (Mondelinge verslagen: Luitenant Murray Murad, blz. 20).
 • Een andere brandweerman zei: “Je kon gewoon niet geloven dat die gebouwen konden instorten … Dat is nog nooit eerder gebeurd” (Mondelinge verslagen: Luitenant Warren Smith, blz. 14-15, 30-31, 32).
 • Zelfs de Commissie 11 September zei dat, voor zover zij wisten, “geen van de aanwezige [brandweer]commandanten geloofden dat een volledig instorten van de torens mogelijk was” (Het Eindverslag Commissie 11 September, blz. 302. Eén blijkbare uitzondering was Commandant Ray Downey, een expert op gebied van instorting, maar hij was ervan overtuigd geraakt dat er explosieven in het gebouw waren aangebracht, zie Tom Downey, The Last Men Out: Life on the Edge of Rescue 2 Firehouse, [New York, Henry Bolt, 2004]).
 • Ook NIST, het Nationaal Instituut Waarden en Technologie, schreef: “Niemand die werd ondervraagd gaf aan dat ze dachten dat deze gebouwen volledig in zouden storten”
 • “Nooit gedacht dat dat hele ding naar beneden zou komen”, Mondelinge verslagen: Luitenant Murray Murad, blz. 20.
Een document met de titel “Korte geschiedenis van het Kantoor Crisimanagement van de stad New York” zei: “1996: Op uitvoeringsbevel is het Kantoor Crisismanagement van de Burgemeester in het leven geroepen. De directeur brengt rechtstreeks rapport uit aan de burgemeester.” (ook in OEM, “About OEM: History of NYC OEM”)
Het Eindverslag Commissie 11 September, blz. 302.
De verklaring van Roemer werd afgelegd tijdens het hoorzitting van de Commissie 11 September, 18 mei 2004.
Hoorzitting Commissie 11 September, 18 mei 2004. Von Essen had zijn verhaal al verteld in zijn boek, “Strong of Heart: Life and Death in the Fire Department of New York”, New York: William Morrow, 2002, blz. 22.
Tom Downey, “The Last Men Out: Life on the Edge at Rescue 2 Firehouse”, New York: Henry Holt, 2004.
Oral History [mondelinge verslagen], Pater John Delendick, blz. 5. Delendick voegde er aan toe: “Zoals we sindsdien hebben begrepen was het de vliegtuigbrandstof die naar beneden sijpelde wat dit allemaal heeft veroorzaakt.” Maar wat belangrijk is, is wat hij berichtte dat Downey, de expert, had gezegd.

 

Comments are closed.