Punt MC-3: De bewering over het tijdstip dat Dick Cheney
Punt MC-3: de bunker van het Witte Huis binnenging

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

De officiële lezing

Vicepresident Dick Cheney nam de leiding over de reactie van de regering op de aanslagen van 11 september nadat hij het PEOC (Presidential Emergency Operations Center), ook bekend als “de bunker”, was binnengegaan.

In het Eindverslag Commissie 11 September staat [1] dat Cheney het PEOC niet eerder dan iets voor 10 uur betrad, wat op zijn minst 20 minuten was na de heftige gebeurtenis in het Pentagon die meer dan 100 mensen doodde.

Het beste bewijs
Minister van Transport Norman Mineta vertelde de Commissie 11 September dat, nadat hij zich bij Cheney en anderen had gevoegd om ongeveer 9:20, hij naar een conversatie luisterde tussen Cheney en een jongeman, die plaatsvond toen “het vliegtuig naar het Pentagon op weg was.” [2]

Nadat de jongeman, toen hij voor de derde keer zei dat het vliegtuig dichterbij kwam, vroeg of “de orders nog van kracht waren”, zei Cheney nadrukkelijk dat dit zo was. Het Eindverslag Commissie 11 September impliceert, door te beweren dat Cheney pas het PEOC binnenkwam lang nadat het Pentagon was beschadigd, dat deze woordenwisseling tussen Cheney en de jongeman – die bijna vanzelfsprekend als een bevestiging kan worden opgevat van een niet-schieten order – niet plaatsgevonden kon hebben.

Echter, getuigenis dat Cheney in het PEOC was om 9:20 was niet alleen door Mineta gegeven maar ook door Richard Clarke [3] en Witte Huis fotograaf David Bohrer. [4] Cheney zelf, sprekend met “Meet the Press” vijf dagen na 11 september, vertelde dat hij het PEOC binnen was gegaan voor het Pentagon beschadigd was. [5]

De poging van de Commissie 11 September om de wisseling tussen Cheney en de jongeman te begraven bevestigt het belang van het verslag van Mineta van deze conversatie.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties bij punt MC-3
9/11 Commission Report (2004), noot 213, pag. 464 (pdf-p. 481).
Richard Clarke, “Against all Enemies” (New York: Free Press, 2004), pag. 2-5.
See “9/11: Interviews by Peter Jennings”, ABC News, 11 september 2002.

 

Comments are closed.