Punt MC-6: De bezigheden van Generaal Richard Myers
Punt MC-6: tijdens de aanvallen op 11 september

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Inleiding

Op 11 september 2001 werd Richard B Myers, vice voorzitter Verenigde Stafhoofden (JCS), waarnemend voorzitter omdat de voorzitter van de JCS, Generaal Hugh H Shelton, op weg was naar een vergadering van de NAVO in Boedapest. [1] Een verslag van Myers bezigheden op de ochtend van 11 september wordt gegeven in het Het Eindverslag Commissie 11 September en door Myers zelf. Maar een aantal onderdelen van dit verslag werpt vragen op.

De officiële lezing
Tijdens de aanvallen was Myers niet aanwezig in het Pentagon omdat hij zich in het Capitool bevond met Senator Max Cleland om te spreken over de aanstaande hoorzitting om Myers te benoemen tot de nieuwe voorzitter van de Verenigde Stafhoofden (JCS). [2] Senator Cleland heeft bevestigd dat deze vergadering op 11 september inderdaad heeft plaatsgevonden. [3]

Terwijl Myers in de wachtkamer van Cleland’s kantoor wachtte kreeg hij van een verslag op televisie de indruk dat het World Trade Center was geraakt door “een klein vliegtuig of zoiets,” dus gingen hij en Cleland in vergadering. [4] Spoedig daarna, toen Myers van een staflid had gehoord dat de tweede toren was geraakt, beëindigden ze hun vergadering. Bij terugkomst in de wachtkamer zagen ze op TV dat er vlammen uit het WTC sloegen. [5]

Kijkend naar de beelden op TV kreeg Myers een telefoontje op de mobiele telefoon van een medewerker van Generaal Ralph Eberhart, de Commandant van NORAD, die hem zei dat hij samenwerkte met de FAA om alle vliegtuigen aan de grond te krijgen. Daarna kreeg Myers een telefoontje van zijn uitvoerend assistent die hem vertelde dat er een grote kapingactie bezig leek te zijn, en raadde Myers aan “zo snel mogelijk terug te keren naar het Pentagon”. [6] “Terwijl we bij het Capitool wegreden,” [7] schreef Myers, “werd het Pentagon geraakt … nog voor we zelfs maar bij 14th Street Bridge waren.” [8]

Om 9:46 “berichtte de staf van NORAD dat ze nog steeds op zoek waren naar Minister Rumsfeld en vice voorzitter Myers”. “Kort voor 10 uur” was Generaal Myers terug bij het Nationaal Militair Commandocentrum (NMCC) waar hij zich bij de conferentie over de luchtdreiging voegde [9] – die zonder hem was begonnen om 9:37. [10]

Hieruit volgt dat Generaal Myers niet aanwezig was in het Pentagon tijdens de aanvallen op het WTC en het Pentagon. Met betrekking tot de kaping van United Vlucht 93 (waarvan de Commissie 11 September beweert dat deze neerstortte nabij Shanksville, PA) had Myers niet het bevel kunnen geven om de vlucht neer te schieten omdat, “tegen de tijd dat de militaire leiding hoorde van de vlucht, deze al was neergestort”. [11]

Het beste bewijs
Vragen over de juistheid van de verslagen zoals deze komen van het Het Eindverslag Commissie 11 September en van Myers zelf in 2004 en latere jaren worden opgeworpen door:

 • Tegenstellingen met de verslagen van Coördinator Contraterrorisme Richard Clarke, Staatssecretaris van Defensie Paul Wolfowitz, Marinekapitein Charles Joseph Leidig, Generaal Hugh Shelton en Legersecretaris Thomas White;
 • Onsamenhangendheden met versies die Myers in 2001 had gegeven;
 • Onwaarschijnlijkheden.

A. Tegenstellingen

 1. Het officiële verslag van de bezigheden van Generaal Myers tijdens de aanslagen zijn in tegenstelling tot het verslag dat wordt gegeven in het boek van Richard Clarke uit 2004, Against All Enemies (2004), [12] wat verscheen een aantal maanden voor het Het Eindverslag Commissie 11 September, waarin staat dat Myers op het moment van de aanslagen in het Pentagon was. In de beschrijving van het begin van de videoconferentie van het Witte Huis, waarvan zijn verslag zegt dat deze om ongeveer 9:13 [13] begon, schrijft hij:
  “Toen ik het Videocentrum binnenkwam … kon ik mensen overal in de stad zich studio’s binnen zien haasten: Donald Rumsfeld bij Defensie en George Tenet bij de CIA.”

  “Vier Sterrengeneraal Dick Myers nam waar voor Generaal Hugh Shelton, voorzitter van de Verenigde Stafhoofden, die op weg was naar Europa.” [14]

  Kort voor 9:28, berichtte Clarke, had hij dit onderonsje met Myers:

  [Clarke:] “JCS (Joint Chiefs of Staff), JCS. Ik neem aan dat NORAD jagers en AWACS omhoog heeft gestuurd. Hoeveel? En waar?”

  [Myers:] “Geen mooi plaatje, Dick … We zitten midden in Vigilant Warrior, een oefening van NORAD, maar … Otis heeft twee jagers naar New York gestuurd. Langley probeert er momenteel twee in de lucht te krijgen.” …

  [Clarke:] “OK, hoe lang tot CAP [15] boven D.C. is?” …

  [Myers:] “Zo snel als we kunnen. Vijftien minuten?” vroeg Myers, kijkend naar de generaals en kolonels om hem heen. Het was nu 9:28. [16]

  Dientengevolge werd het relaas van Clarke – welk niet wordt genoemd in noch het Het Eindverslag Commissie 11 September, noch in het boek van Myers uit 2009, Ogen op de Horizon – tegengesproken door het verslag van Myers en de Commissie 11 September.

 2. Het officiële verslag van Myers’ bezigheden wordt ook tegengesproken door verklaringen van Paul Wolfowitz, de Staatssecretaris van Defensie, in 2002, met betrekking tot twee punten:
  1. In een interview met Alfred Goldman [die later de eerste auteur zou worden van Pentagon 9/11, een belangrijke studie die in 2007 werd uitgegeven], [17] gaf Wolfowitz een versie die in tegenstrijd was met de bewering, gemaakt door Myers en de Commissie 11 september, dat Myers weg was bij het Pentagon tot zijn terugkeer “kort voor 10 uur”:
   • Wolfowitz verklaarde dat, na de aanval op het Pentagon, hij en anderen werd gezegd naar buiten te gaan, maar dat ze “binnen tien minuten” weer terug naar binnen mochten – wat betekent dat, als het Pentagon om 9:38 werd aangevallen, hij doelde op terug naar binnen gaan rond ruwweg 9:50.
   • Wolfowitz meldde: “We gingen het NMCC binnen, waar de Minister was, en Generaal Myers. Generaal Shelton was in Europa.”
   • Vervolgens zei Wolfowitz: “We spraken verder via een beveiligde videoconferentie. Eén kwestie was wat te doen met het vliegtuig boven Pennsylvania, orders te verkrijgen om gevechtvliegtuigen de lucht in te sturen om het onderscheppen, en voor de Minister om toestemming van de President te krijgen om het neer te schieten.” [18]

   Dit verslag van Wolfowitz spreekt daarom de beweringen tegen van de Commissie 11 September dat (a) Myers niet in het Pentagon was toen het werd aangevallen en (b) dat het militaire apparaat, onder de leiding van Generaal Myers, niet was geïnformeerd over de problemen met United 93 totdat deze was neergestort.

  2. In 2001 sprak Wolfowitz – evenals Myers zelf – de bewering tegen die later zou verschijnen in het Het Eindverslag Commissie 11 September rond Vlucht 93 – dat het militaire apparaat van niets wist tot het was neergestort.
   • In antwoord op een vraag tijdens Newshour with Jim Lehrer op PBS zei Wolfowitz: “We reageerden razendsnel … en feitelijk volgden we dat vliegtuig dat in Pennsylvania neerstortte al. Ik denk dat de heldhaftigheid van de passagiers aan boord het toestel neerhaalde. Maar de luchtmacht bevond zich in een positie om in te grijpen als dat nodig zou zijn.” [19]
   • Ook in 2001, tijdens de hoorzitting voor zijn benoeming, zei Myers: “Als ik het me goed herinner … hadden we jagers naar dat vliegtuig gestuurd dat uiteindelijk neerstortte in Pennsylvania … We hadden iemand in de buurt, zo staat het me bij.” [20]
  3. Eén van de beweringen door Myers en het Het Eindverslag Commissie 11 September dat in het interview met Wolfowitz werd tegengesproken – dat Myers tijdens de aanvallen niet in het Pentagon was – werd eveneens tegengesproken in een document van de Commissie 11 September getiteld Geheime Memo voor het Archief. [21] Dit document, gedateerd een jaar voor het Het Eindverslag Commissie 11 September, bericht over verklaringen uit 2003 van Marinekapitein Charles Joseph “Joe” Leidig, die twee maanden voor 11 september in dienst was getreden bij het NMCC als Afgevaardigde voor Operaties Commandocentrum. [22] Volgens dit document:
   • Zegt Leidig dat hij op de ochtend van 11 september dienst deed als Waarnemend Hoofd Operaties (DDO) voor Brigadier Generaal Montague Winfield, van 8:30 tot Winfield het van hem overnam, iets na 10 uur.
   • Tijdens een bespreking van Delta Vlucht 1989, die plaatsvond tussen 9:23 en 9:26, [23] was Leidig “er zeker van dat de vice voorzitter [van de Verenigde Stafhoofden] op dat moment in de ruimte aanwezig was. Hij [Leidig] herinnerde zich dat hij hem aankeek en zei dat er een aanbeveling was om de Searstoren in Chicago te ontruimen. Hij herinnerde zich dat Generaal Meyers [sic] dat een goed idee vond.” [24]

   Volgens dit memorandum onderschreef Kapitein Leidig dus het verslag van Wolfowitz dat Myers in het Pentagon was, niet ergens anders, kort voor de aanval op het Pentagon.

  4. De bewering door de Commissie 11 September en Myers dat hij niet in het NMCC was tot “kort voor 10 uur”, en dus niet aanwezig was meteen na de aanslag op het Pentagon, werd tegengesproken door de officier die hij die dag verving, Generaal Hugh Shelton:
   • In Shelton’s boek uit 2009, in een beschrijving van wat zich aan boord van het vliegtuig afspeelde dat hem naar Europa zou brengen – maar dat hij, na te hebben vernomen wat er bij het Pentagon was gebeurd, liet omkeren – schreef hij: “Ondertussen was Dick [Myers] aan de telefoon, en het eerste bericht was dat er op de parkeerplaats van het Pentagon net een handgranaat af was gegaan … Omdat het een beveiligde verbinding was kon hij me een compleet statusrapport geven vanuit het NMCC.” [25]
   • Zijn bespreking met Myers vervolgend voegde Shelton toe: “Je moet Ed Eberhart bellen … bij NORAD en hem laten weten dat we terugkomen met Speckled Trout, en dat ik het als een persoonlijke gunst zou beschouwen als hij erop toe ziet dat de voorzitter en zijn bemanning niet worden neergeschoten op de terugweg naar Andrew’s”. Myers antwoordde: “Komt voor elkaar.” [26]
  5. Legersecretaris Thomas White gaf aan dat Generaal Myers aanwezig was bij een ontbijtvergadering in het Pentagon van 8 uur tot 8:46, toen het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte (niet in het kantoor van Senator Cleland in het Capitool). [27]
   • White vertelde Frontline: “Don Rumsfeld had een ontbijt met bijna alle senior officials van het Ministerie van Defensie – dienstchefs, secretaris, adjunct, iedereen, voorzitter van de Verenigde Stafhoofden. Tegen het einde van het ontbijt was het eerste vliegtuig ingeslagen in de toren van het WTC.” [28]
   • Met “voorzitter van de Verenigde Stafhoofden” moet White Myers hebben bedoeld, die binnenkort zou worden beëdigd als voorzitter, omdat vertrekkend voorzitter, Generaal Hugh Shelton, onderweg was naar Europa. [29]

B. Onsamenhangendheden.

 1. Het officiële verhaal over Myers, dat was gebaseerd op het Het Eindverslag Commissie 11 September en Myer’s verklaringen in 2004 en later, zijn in tegenspraak met beweringen die Myers deed in 2001:
  1. Officiële Lezing, 2004: Myers hoorde van de aanval op het Pentagon terwijl hij werd teruggereden naar het Pentagon. [30]
   13 september 2001: Myers hoorde van de aanval toen hij nog in het kantoor van Senator Cleland was. [31]
  2. Officiële Lezing, 2004: Terwijl Myers terug werd gereden naar het Pentagon werd hij gebeld door Generaal Eberhart. [32]
   Oktober 2001: Myers kreeg het telefoontje van Generaal Eberhart toen hij nog in het kantoor van Senator Cleland was. [33]
  3. Officiële Lezing, 2004: Het telefoontje van Eberhart kwam voordat het Pentagon werd aangevallen. [34]
   Oktober 2001: Het telefoontje van Eberhart kwam nadat het Pentagon was aangevallen. [35]
 2. Het verhaal van Senator Cleland bevat ook een aantal onsamenhangendheden:
  • Tijdens de benoemingshoorzitting in 2001 zei Cleland tegen Myers: “Het is maar goed dat onze vergadering hier [in het Capitool] plaatsvond en niet in het Pentagon, want op het moment dat we spraken, … op ongeveer hetzelfde moment werd het Pentagon geraakt.” [36]
  • In 2003 zei Cleland dat net nadat “Myers [zijn] kantoor uitstormde, op weg naar het Pentagon, … het Pentagon werd geraakt.” [37]

C. Onwaarschijnlijkheden.

 1. In een interview uit 2001 zei Myers dat, terwijl hij een ontmoeting had met Cleland in zijn kantoor, de tweede toren werd geraakt, maar dat “niemand ons daarvan op de hoogte bracht”. Het was pas nadat de vergadering was afgelopen en ze het kantoor verlieten, zo vertelde Myers, dat hij en Cleland beseften “dat de tweede toren was geraakt”. [38] Het was “op dat moment”, voegde Myers toe, “dat iemand zei dat het Pentagon was geraakt”. [39] – waarmee hij aangaf dat de vergadering tot ongeveer 9:37 had geduurd.
  • Maar het idee dat niemand – noch Cleland’s secretaris, noch iemand van het Pentagon of anderen van het militaire apparaat – hem (de Waarnemend Voorzitter van de Verenigde Stafhoofden) op de hoogte had gebracht, zodat hij niet wist van de tweede aanval tot vlak voordat het Pentagon werd geraakt, in onwaarschijnlijk.
  • Deze realisatie was waarschijnlijk de motivatie voor zijn latere versie, waarin een stafmedewerker van de receptie Myers en Cleland vertelde over de tweede aanval op het WTC net nadat het had plaatsgevonden. [40]
 2. In een toespraak in 2003 zei Senator Cleland: “Het eerste vliegtuig had het WTC al geraakt en Generaal Myers vloog uit zijn stoel. We renden naar een naastgelegen kantoor waar we zagen hoe een tweede vliegtuig zich in de andere toren boorde. Generaal Myers haastte zich mijn kantoor uit, op weg naar het Pentagon. Op dat moment werd het Pentagon geraakt.” [41]
  • Er was een tijdspanne van 30 minuten tussen de twee aanvallen.
  • Het relaas van Cleland is onwaarschijnlijk omdat het suggereert dat er op zijn hoogst 10 minuten zaten tussen de twee aanvallen.
Conclusie

In het licht van de bovenstaande problemen –

 • de tegenstellingen in de verslagen uit 2004 van Myers en de Commissie 11 September aan de ene kant, en de versies van Richard Clarke, Paul Wolfowitz, Kapitein Leidig, Generaal Shelton, Thomas White en zelfs die van Myers zelf uit 2001 aan de andere kant;
 • de onsamenhangendheden tussen de eerdere en latere verhalen van Myers;
 • en de onwaarschijnlijkheden in de verslagen van Myers en Cleland –

suggereert het bewijs dat het officiële verslag met betrekking tot Myers – volgens welke hij niet aanwezig was in het Pentagon tijdens de aanvallen en niet betrokken kon zijn bij het besluit om United 93 neer te halen – onjuist is en nader onderzocht dient te worden.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor Punt MC-6
Generaal Hugh Shelton, Ronald Levinson en Malcolm McConnel, “Without Hesitation: The Odyssey of an American Warrior [Zonder Aarzeling: Odyssee van een Amerikaanse Krijger]” (New York, St. Martin’s Press, 2010), blz. 430, 433.
Richard B Myers, “Eyes on the Horizon: Serving on the Front Lines of National Security [Ogen op de Horizon: Dienst aan de Frontlinies van Nationale Veiligheid]” (New York: Threshold Editions, 2009), blz. 7. Zie ook: Interview: Generaal Richard B Myers, Armed Forces Radio and Television Services, 17 oktober 2001, en het Het Eindverslag Commissie 11 September, blz. 463 voetnoot 199, citerend uit een interview van 17 februari 2004.
Senator Max Cleland zei: “Het is maar goed dat … onze vergadering … hier [in het Capitool] plaatsvond en niet in het Pentagon.” Geciteerd uit Benoemingshoorzitting Generaal Myers, 13 september 2001.
Myers, Eyes on the Horizon [Ogen op de Horizon], blz. 8.
Ibid., blz. 9.
Ibid., blz. 9.
Jim Garamone, Voormalig Voorzitter Denkt Terug Aan Aanvallen 11 September, American Forces Press Service, 8 september 2006.
Ibid., blz. 37. Om 9:29 in de ochtend was er een conferentie over een “belangrijke gebeurtenis” begonnen maar werd om 9:34 afgelast, en “ging verder om 9:37 als een videoconferentie over een luchtdreiging”. (Het Eindverslag Commissie 11 September voegde toe: “Alle gegeven tijden zijn bij benadering. Wij, en het Ministerie van Defensie, menen dat deze accuraat zijn met een foutmarge van ± 1 minuut.” [Ibid.]).
Ibid., blz. 34.
Richard B Clarke, Tegen Alle Vijanden: Amerika’s Oorlog Tegen het Terrorisme Van Binnenuit (New York: Free Press, 2004), dat uitkwam en een bestseller werd op het moment dat de Commissie 11 September bezig was met openbare hoorzittingen.
Clarke berichtte dat hij een korte ontmoeting had met Dick Cheney en Condoleezza Rice, die begon na zijn aankomst op het Witte Huis, kort na 9:03. De begintijd van ongeveer 9:10 wordt verder ondersteund door de verklaring van Clarke dat de conferentie al een aantal minuten bezig was toen Norman Mineta aankwam, gecombineerd met de verklaring van Mineta, dat hij, na zijn aankomst, “vier of vijf minuten” sprak met Clarke voordat hij zich naar het Presidentieel Centrum Noodoperaties (PEOC) begaf, waar hij “om ongeveer 9:20” arriveerde. Hoorzitting Commissie 11 September, 23 mei 2003.
Ibid., blz. 3.
“CAP” is de Combat Air Patrol.
Clarke, blz. 5.
Alfred Goldberg en anderen, Pentagon 9/11, Serie Defensiestudies (Geschiedkundig Bureau van de Minister van Defensie: Washington, D.C., 2007).
Pentagon Attack: Interview with Paul Wolfowitz [Aanval op het Pentagon: Interview met Paul Wolfowitz] (backup), door Alfred Goldberg en Rebecca Cameron, 19 april 2002.
Een transcriptie van de FAA laat zien dat vlucht Delta 1989 werd gemeld als gekaapt om 9:23 maar dat om 9:26 werd gemeld dat er niets aan de hand was.
Generaal Hugh Shelton en anderen, Zonder Aarzeling, blz. 432-433. Net voor deze verklaring schreef Shelton: “Tot ik terug was in het luchtruim van de Verenigde Staten zouden alle beslissingen neerkomen op Dick … ” (Ibid., blz. 432). In deze bladzijden is er geen aanwijzing dat Myers niet in het Pentagon was.
Ibid., blz. 433.
Deze ontmoeting werd vermeld in Robert Burns’ Aanval op Pentagon Kwam Minuten Na Voorspelling Rumsfeld: “Er Zal Nog Meer Gebeuren”, Associated Press, 12 september 2001.
Rumsfeld’s Oorlog, in Frontline, PBS, 26 oktober 2004.
Zie Consensus Punt MC-7: “Het Tijdstip van Terugkeer van Generaal Shelton op zijn Commandopost”.
In juni 2004 zei Myers dat hij hoorde dat het Pentagon was geraakt op zijn “terugweg naar het Pentagon”, Hoorzitting Commissie 11 September, 17 juni 2004. In zijn boek uit 2009 zegt hij ook dat hem werd verteld “dat het Pentagon zojuist is geraakt” toen “wegscheurde bij het Capitool”. (Eyes on the Horizon [Ogen op de Horizon], blz. 9).
Tijden de hoorzitting voor zijn benoeming zei Myers: “Ik was bij Senator Cleland toen deze [aanval op het Pentagon] plaatsvond” (Hoorzitting Benoeming Generaal Myers). Tijdens een interview op 17 oktober 2001 zei Myers dat, toen hij en Cleland uit zijn kantoor kwamen, het “duidelijk was” dat de tweede toren was geraakt. “Toen, op dat moment, zei iemand dat het Pentagon was geraakt” (Interview: Generaal Richard B Myers, Armed Forces Radio and Television Services, 17 oktober 2001).
“Ik werd naar buiten geroepen door Generaal Eberhart … en mijn uitvoerend assistent”, schreef Myers. Hij ging meteen naar zijn auto en spoedde zich terug naar het Pentagon. “Voor we zelfs maar bij 14th Street Bridge waren werd het Pentagon geraakt”, zei hij. “Het beeld aan de overkant van de brug was het Pentagon dat zwarte rook uitbraakte.” Jim Garamone, Voormalig Voorzitter Denkt Terug Aan Aanvallen 11 September, American Forces Press Service, 8 september 2006. In zijn boek uit 2009 zegt Myers ook dat het telefoontje van Eberhart kwam voor hij wist dat het Pentagon was geraakt (Eyes on the Horizon [Ogen op de Horizon], blz. 9).
In 2001 zei Myers: “Ergens tijdens die vergadering werd de tweede toren geraakt. Niemand bracht ons daarvan op de hoogte. Maar toen we uit het kantoor kwamen was het duidelijk. Precies op dat moment zei iemand dat het Pentagon was geraakt … Iemand gaf me een mobiele telefoon, en het was Generaal Eberhart vanuit NORAD in Colorado Springs”, Armed Forces Radio and Television Service Interview, Generaal Richard B Myers, 17 oktober 2001.
“Ik werd naar buiten geroepen door Generaal Eberhart … en mijn uitvoerend assistent”, schreef Myers. Hij ging meteen naar zijn auto en spoedde zich terug naar het Pentagon. “Voor we zelfs maar bij 14th Street Bridge waren werd het Pentagon geraakt”, zei hij. “Het beeld aan de overkant van de brug was het Pentagon dat zwarte rook uitbraakte.” Jim Garamone, Voormalig Voorzitter Denkt Terug Aan Aanvallen 11 September, American Forces Press Service, 8 september 2006. In zijn boek uit 2009 zegt Myers ook dat het telefoontje van Eberhart kwam voor hij wist dat het Pentagon was geraakt (Eyes on the Horizon [Ogen op de Horizon], blz. 9).
“Ergens tijdens die vergadering werd de tweede toren geraakt. Niemand bracht ons daarvan op de hoogte. Maar toen we uit het kantoor kwamen was het duidelijk. Precies op dat moment zei iemand dat het Pentagon was geraakt … Iemand gaf me een mobiele telefoon, en het was Generaal Eberhart”, Interview, Generaal Richard B Myers.
Tom Baxter en Jim Galloway, “Max returns, with fire in his eyes [Max Keert Terug, Met Vuur in zijn Ogen]”, in Atlanta Journal-Constitution, 16 juni 2003. Deze toespraak is ook beschikbaar als Max Cleland Speech, St. Marks Episcopal Church, Raleigh, NC. Hoewel in dit document de naam van Myers wordt gespeld als “Meyers” lijkt het dat het een waarheidsgetrouwe weergave is van de toespraak van Cleland.
Interview: Generaal Richard B Myers, Armed Forces Radio and Television Service, 17 oktober 2001.
Ibid.
In zijn boek uit 2009 zei Myers: “Hij [Cleland] was bezig thee te zetten, maar we hadden nog geen slokje genomen toen een stafmedewerker binnenkwam vanuit de receptie en ons meldde dat de tweede toren was geraakt. We wisten allebei dat de vergadering ten einde was” (Myers, Eyes on the Horizon [Ogen op de Horizon], blz. 8).
Baxter en Galloway, Max returns.

 

Comments are closed.