Punt ME-2: De bewering dat de militaire oefeningen de reactie
Punt ME-2: op 11 september niet vertraagden

<< Vorig Punt Volgend Punt >>

Inleiding
Tot 11 september 2001 hield NORAD (North American Aerospace Command) jaarlijks 4 oefeningen. [1] Deze praktijk luchtoefeningen, gehouden samen met het VS Strategic Command en het VS Space Command, simuleerden oorlogssituaties gedurende een periode van één tot twee weken.

De twee grootste, Global Guardian en Vigilant Guardian, waren bevel niveau (hoog niveau) oefeningen die gezamenlijk liepen, alle bevelsniveaus bevatten en waren ontworpen om de meeste aspecten van de NORAD missie te oefenen.

Global Guardian was ook gerelateerd aan andere oefeningen gesteund door de voorzitter van de Verenigde Stafhoofden en de Unified Commands – welke Amalgam Warrior, Apollo Warrior en Crown Vigilance omvatten. [2]

Deze oefeningen, die traditiegetrouw werden gehouden in oktober of november, [16] liepen allemaal op 11 september 2001.

De officiële lezing
Het Eindverslag Commissie 11 September verklaart dat toen Boston FAA Vluchtleidingscentrum NEADS (NORAD’s Northeast Air Defense Sector) belde om de kaping van vlucht 11 te melden, NEADS vroeg, “is dit realiteit of oefening?” [3]

De voetnoot van de Commissie voor deze vraag meldt dat de grootschalige oefening Vigilant Guardian, waarbij van een bommenwerperaanval door de Sovjet Unie werd uitgegaan, de militaire reactie niet had gecompromitteerd. [4] Deze verklaring geeft de bewering van verscheidene militaire officieren weer:

 • Volgens generaal Ralph Eberhart, commandant van NORAD op Peterson Air Base, “duurde het ongeveer 30 seconden” om de aanpassing te maken naar de “echte wereld” situatie. [5]
 • Volgens Robert Marr, “vonden we dat de reactie, integendeel, verbeterd werd door het grotere aantal aanwezigen in de sectoren en bij NORAD vanwege de geplande oefening.” [6]
 • Generaal Richard Myers, Voorzitter van de Verenigde Stafhoofden, bevestigde dit en zei in 2005 dat de oefeningen “feitelijk de reactie verbeterden.” [7]

Het beste bewijs

I. Ondanks dat de Commissie 11 September slechts één militaire oefening vermeldde – Vigilant Guardian – die gepland was voor 11 september, laat het bewijs zien dat er op zijn minst 12 oefeningen voor die dag waren gepland:

 1. Vigilant Guardian: Een jaarlijkse NORAD oefening traditioneel in oktober, [8] vaak in samenhang met Global Guardian. [9] Op 11 september deden alle commando niveaus van het hoofdkwartier van NORAD, inclusief NEADS, mee aan deze commandopost oefening (CPX), [10] “24/7”. [11]
 2. Global Guardian: Een enorme jaarlijkse hoofdkwartier oefening (CPX) en veldtrainingsoefening (FTX), [12] die werd gesteund door het V.S. Strategic Command, V.S.Space Command en NORAD gezamenlijk en die gekoppeld was aan Vigilant Guardian en Amalgam Warrior. [13] Global Guardian wordt traditioneel elk jaar gehouden in oktober en november. [14] Volgens een militaire krant gedateerd 23 maart 2001, [15] werd de alles omvattende Global Guardian oefening inderdaad oorspronkelijk gepland voor oktober, [16] maar werd vervolgens verplaatst naar begin september.
 3. Crown Vigilance stond onder auspiciën van het Air Combat Command en was gekoppeld aan Global Guardian. [17]
 4. Amalgam Warrior liep ook – een grootschalige vliegoefening met echte vliegtuigen waarbij twee of meer NORAD regio’s betrokken waren, traditioneel twee maal per jaar gehouden in april en oktober. [18]
 5. Amalgam Virgo: officieren van NORAD hebben team 8 van de Commissie 11 September verteld: “Op 11 september waren er twee FTX oefeningen gepland: Amalgam Virgo en Amalgam Warrior.” [19]
 6. Northern Vigilance: Een grote jaarlijkse niet gesimuleerde NORAD oefening die op 11 september een groot gedeelte van de luchtverdedigingsvloot naar Canada en Alaska afleidden om een oefening die een Russische dreiging [20] verbeelde tegen te gaan. NORAD’s Cheyenne Mountain Operations Center (CMOC) was bij deze operatie betrokken. [21]
 7. Apollo Guardian, verbonden met Global Guardian en geleid door het V.S. Space Command, liep ook op 11 september 2001. “In deze oefeningen werden kapingen gebruikt om overgang van Rules of Engagement (ROE) te oefenen.” [22]
 8. W-105 Otis Air Force Base: zes F-15s vanaf Otis (uit een totaal van 18) stegen op voor een routine oefening boven de oceaan om 9:00 AM, acht minuten nadat 2 “alarm” F-15’s van dezelfde starbaan waren gestart als reactie op de eerste WTC aanval. De zes vliegtuigen op oefening werden om 9:25 AM teruggeroepen om bewapend te worden en zich bij de reactie te voegen. [23]
 9. Andrews Air Force Base (AAFB) (buiten Washington, DC): Er waren slechts zeven piloten beschikbaar in het 121e gevechtssquadron van AAFB op 11 september omdat velen nog niet teruggekeerd waren van de grootschalige trainingsoefening “Red Flag” in Las Vegas. [24]
  Drie F-16 gevechtsvliegtuigen stegen op voor een trainingsoefening om 8:36 AM van Andrews AFB en kwamen niet terug voor 2:35 PM.
  Flight tracking strips tonen aan dat gevechtsvliegtuigen gestationeerd op Andrews als reactie op de kapingen niet opstegen tot 11:12 AM. [25]
 10. New Jersey National Guard: Toen het World Trade Center was geraakt, waren twee gevechtsvliegtuigen van de 177ste Fighter Wing van een basis in Atlantic City op een routine oefeningsvlucht acht minuten vliegtijd verwijderd van New York, maar de piloten werden niet geïnformeerd over de kapingen tot na de tweede toren geraakt was om 9:03 AM. Twee andere gevechtsvliegtuigen van deze Wing waren ook op een normale trainingsoefening. Geen gevechtsvliegtuigen stegen op van Atlantic City als reactie op de aanvallen tot nadat het Pentagon geraakt was om ongeveer 9:37. [26]
 11. Washington DC Army Aviation Support Unit: Leden van de eenheid woonden een jaarlijkse wapens training bij, 90 minuten rijden verwijderd. [27] De missie van de eenheid is om “klaar te staan als steun voor plannen tegen onvoorziene gebeurtenissen”, om “operationele controle” over het luchtruim over Washington te oefenen en “luchtsteun voor het Witte Huis, VS overheidsdienaren, Ministerie van Defensie, Ministerie van het Leger en andere overheidsinstellingen, [28] te geven”, inclusief het Pentagon.
 12. National Reconnaissance Office: NRO, een groot inlichtingenbureau van het Ministerie van Defensie, had een simulatie van een ongeluk met een klein vliegtuig dat in één van hun gebouwen zou storten gepland om 9:32 AM, in de nabijheid van Dulles Airport van Washington. [29]

Het omzetten van oktober naar begin september van zeven luchtoefeningen – de twee grootste waren Global Guardian en Vigilant Guardian, en de vijf gerelateerde luchtoefeningen die hiermee samenhingen – resulteerde in een niet eerder voorgekomen aantal gelijktijdige oefeningen die morgen.

Dit was een enorm afwijking van andere jaren.

Deze oefeningen bevatten tenminste twee kapingen (een Boeing 747 op weg van Tokio naar Anchorage en een Korean Airline Boeing 747 vlucht van Seoel naar Anchorage), [30] en een oefening waarbij gesimuleerd werd dat een vliegtuig tegen een gebouw zou vliegen (het National Reconnaissance Office).

II. Men zou verwachten dat zoveel oefeningen verwarring zouden veroorzaken, welke de militaire reactie zou vertragen. En inderdaad, verklaringen die dit inhielden zijn gemaakt:

 • Volgens een samenvatting van een interview door de Commissie 11 September met de Canadese luitenant generaal Rick Findley, die in Cheyenne Mountain Operations Center (CMOC) bij NORAD was als Battle Staff Director op 11 september 2001, was er, na de tweede aanslag op de Twin Towers, “verwarring over het aantal en welke vliegtuigen gekaapt waren. Er was geen inzicht in de situatie die direct geloofwaardig was en CMOC steunde op communicatie via telefoonverbindingen met de operationele centra. Findley was van mening dat vlucht AA 11 als nog in de lucht werd gerapporteerd en vliegend naar Washington D.C. door de toegevoegde verwarring van de vele kapingsrapportages.” [31]
 • FAA Air traffic Controller James Ampey, gestationeerd in de controletoren op Andrews Air Force Base buiten Washington DC, rapporteerde in een interview van de Commissie 11 September, dat er een ongewoon aantal starts en landingen van vliegtuigen waren die morgen op Andrews omdat eerder geplande oefeningen aan de gang waren. De radarschermen lieten “overal noodgevallen zien”. [32]
 • Generaal Larry Arnold, commandant van NORAD Continental U. S. Region, zei: “Aan het eind van de dag hadden we 21 vliegtuigen als mogelijke kapingen geïdentificeerd”. [33]
 • Pentagon woordvoerster Victoria Clarke: “Er waren een heleboel valse signalen. Er waren valse kapingssignalen en een groot deel van de uitdaging was om uit te zoeken wat een legitieme bedreiging was en wat niet”. [34]
 • FAA Deputy Director Monte Belger zei: “Tussen 9:20 en 9:45 waren er vele verwarrende meldingen over diverse vliegtuigen waar geen verantwoording voor was.” [35]
 • Een onafhankelijke studie in 2011 gaf gedetailleerde verslagen van negen onjuist gemelde kapingen op 11 september plus negen andere gemelde vliegtuig noodgevallen. [36]

Conclusie
Door het verplaatsen van militaire oefeningen die normalerwijs op verschillende tijdstippen waren gepland, was er een buitengewoon aantal oefeningen bezig op de morgen van 11 september 2001.

Het Ministerie van Defensie en de Commissie 11 September slaagden er in slechts één oefening te melden die die morgen werd gehouden.

Zij ontkenden ook dat die oefeningen de militaire reactie op de aanslagen hadden vertraagd.

Had de Commissie 11 September de totale omvang van het buitengewoon aantal oefeningen gemeld, waarvan zij wisten dat die aan de gang waren die morgen, dan zouden de verklaringen van militaire officieren zoals Eberhart, Marr en Myers – dat de oefeningen niet, door verwarring te veroorzaken, de militaire reactie hadden vertraagd – niet plausibel hebben geleken.

Elk nieuw onderzoek zou het feit moeten onderzoeken dat, samengenomen, dit bewijs suggereert dat:

 1. het Pentagon, na omstandigheden te hebben gecreëerd die de militaire reactie op de aanslagen vertraagde, probeerde de creatie van die condities te verbergen en dat
 2. de Commissie 11 September dit verbergen vergemakkelijkte door informatie in zijn verslagen zoals boven omschreven, niet publiek te maken.

<< Vorig Punt Volgend Punt >>

Referenties bij punt ME-2
Steven Komarow en Tom Squitieri, “NORAD Had Drills of Jets as Weapons”, USA Today, April 19, 2004.
GlobalSecurity.org, “Global Guardian.”
The 9/11 Commission Report [Het Eindverslag Commissie 11 September], 458 (pdf: 475), note 116.
Myers zei: “Het is belangrijk te realiseren dat NORAD verantwoordelijk was [voor het managen van de oorlogsoefeningen]. Dit waren commandopostoefeningen; wat dit inhoudt is dat alle gevechtsposities die normaal bezet zijn ook inderdaad bezet zijn; dus was het een makkelijke overgang van oefening naar een werkelijke situatie. Het heeft de reactie zelfs versneld; anders zou het tussen de 30 minuten en een paar uur hebben geduurd om al die posities te bemannen, die gevechtsplekken, met de juiste stafofficieren”. “Verslag van volksvertegenwoordiger Cynthia McKinney’s woordenwisseling met Minister van Defensie Donald Rumsfeld, Voorzitter Verenigde Stafhoofden Richard Myers, en Staatssecretaris van Defensie (Comptroller) Tina Jonas”, 11 maart 2005.
NORAD Exercises Hijack Summary, 1998-2001”, een “Commission Sensitive” document. Vigilant Guardian hijack exercises was op 25-27 oktober, 1998 en 16-23 oktober 2000. Zie ook: Senaat Hoorzitting 108-875, “Implications for the Department of Defense and Military Operations of Proposals to Reorganize the United States Intelligence Community”, 16 en 17 augustus 2004.
Vigilant Guardian”, Global Security.
Een Commandopostoefening (CPX) is een oefening “waarbij de strijdkrachten worden gesimuleerd, waarbij de commandant, de staf en de interne communicatie en die met het hoofdkwartier betrokken zijn.” “Woordenboek van militaire en aanverwante woorden”, (VS ministerie van defensie) 2005
Zie ook “Memorandum van Kolonel Robert Marr” van 20 augustus 2001 van de NEADS commandocentrale, die de 24 uur operaties beschrijven die zouden worden gehouden tussen 10 en 13 september 2001. De oefeningen omvatten invoegingen of gesimuleerde ingevoegde sporen op de NORAD radarschermen.
United States. Department of Defense. “Examples of U. S. Strategic Command Nuclear Exercise Activities”, 1997.
Hans N. Kristensen, “Taking the Pulse of the US Nuclear Arsenal”, Washington, DC, Basic, 1998. Global Guardian began on October 22, 2003. See: Hans M. Kristensen, “Global Strike: A Chronology of the Pentagon’s New Offensive Strike Plan”, Federation of American Scientists, 2006.
21st Space Wing Priorities”, Space Observer, March 23, 2001, p. 2.
Global Guardian was oorspronkelijk gepland voor 22 tot 31 oktober 2001, volgens NBC analist William M. Arkin in zijn boek, Code Names: Dechiphering U. S. Militairy Plans, Programs and Operations in the 9/11 World, Steerforth, 2005, p. 379. Zie ook de data voor 2002, 17 tot 25 oktober (Eilson News Service, Oct. 27, 2000).
GlobalSecurity.org, “Global Guardian.”
Amalgam Warrior vond plaats tussen 15 en 20 oktober 1996. De 101st Fighter Squadron from Otis Air Force Base was hierbij betrokken.
Interview van de Commissie 11 September met Merchant en Goddard, “Memorandum for the Record: NORAD Field Site Visit: Interview with Major Paul Goddard (Canadian Forces), and Ken Merchant”, March 4, 2004.
Luitenant Generaal Ken Pennie, Deputy Commander in Chief van NORAD, zei dat “aan NORAD toegewezen personeel blijft op zijn post tot aan het eind van de operatie Northern Denial van 10 tot 14 december 2000 als reactie op een gelijke, maar kleinere, Russische ontplooing”. “NORAD Maintains Northern Vigilance”, NORAD News, 9 september 2001. Toronto Star, 9 december 2001, “Northern Guardian en Northern Vigilance (NORAD oefeningen 11 september 2001);” en origineel Toronto Star uittreksel.
TSgt. (Technical Sergeant) Bruce Vittner, “Historian’s Report for Sept. 11, 2001”, p. 2. Commissie 11 September, “Memorandum for the Record: Oorspronkelijk overzicht van Otis AFB (Air Force Base) operaties door Colonel Paul Worcester”, 14 oktober 2003.
Lynn Spencer, “Touching History: The Untold Story of the Drama that Unfolded in the Skies Over America on 9/11”, Free Press, p. 156.
Mary Lou Vocale, “Guard Tempo of Operation Noble Eagle”, Code One Magazine, Fourth Quarter 2002.
United States Army, Center of Military History, “Interview of CW2 (Chief Warrant Officer) _____”, (tape transcription), geen datum.
Jody T. Fahrig, “Davison Army Airfield Hosts Open House”, May 7, 1999.
Commissie 11 September. “Early Morning Flight Activity, September 11, 2001: Exercise Concept” (Commission Sensitive Document), Faxed July 3, 2003, 07:39 AM. John J. Lumpkin, “Agency planned exercise on Sept. 11 built around a plane crashing into a building”, Associated Press, 21 augustus 2002.
Commissie 11 September. “NORAD Exercises Hijack Summary” (Commission Sensitive), geen datum.
Chilling Audio From 9/11 Hijack Played at Hearing”, uitgezonden 17 juni 2004.
Shoestring, “The Many False Hijackings of 9/11”, 10 april 2011.

 

Comments are closed.