Punt PC-1A: Het telefoontje van Todd Beamer vanaf UA vlucht 93:
Punt PC-1A: Een ernstig probleem met de tijdlijn

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Inleiding
Zoals uitgelegd in Punt PC-1 was het befaamde “Let’s Roll”-verhaal, van hoe Todd Beamer een opstand leidde aan boord van UA Vlucht 93 waarmee werd voorkomen dat het vliegtuig het Capitool kon bereiken, [1] gebaseerd op een vermeend telefoongesprek van meneer Beamer met een afdelingshoofd van GTE, Lisa Jefferson. [2]

In november 2001 gebruikte President Bush “Let’s Roll” in een opzwepende toespraak om Amerika op te roepen ten strijde te trekken en de jacht te openen op de terroristen. [3]

In 2002 schreef de Washington Post: “Omarmd en uitgedragen door President Bush als vaderlandslievende strijdkreet sierde de zinsnede ‘Let’s Roll’ ook jagers van de Luchtmacht van de VS, brandweerauto’s, sportkleding op scholen, en talloze T-shirts, honkbalpetjes en buttons die als souvenir werden verkocht.” [4]

Punt PC-1: “De Vermeende Telefoongesprekken van Todd Beamer, Vlucht UA 93,” bracht acht ernstige vragen naar voren met betrekking tot de echtheid van de gesprekken van Beamer. Het huidige punt (PC-1A) brengt nog een probleem naar boven: een desastreuze tegenstelling tussen drie officiële rapporten en de telefoongegevens aangaande de begintijd van het gesprek van een uur via de boordtelefoon tussen Beamer en GTE afdelingshoofd Lisa Jefferson.

De officiële lezing
 1. Volgens het Het Eindverslag Commissie 11 September uit 2004 begon de kaping van UA Vlucht 93 om 9:28 (oostelijke tijd):

  “De kapers sloegen om 9:28 toe. Vliegend op een hoogte van ruim tien kilometer boven Ohio daalde Vlucht 93 plotseling ruim 200 meter. Elf seconden na het begin van die val ontving het vluchtleidingscentrum van de FAA in Cleveland het eerste van twee radioberichten vanuit het vliegtuig. Tijdens het eerste bericht hoorde men de kapitein of de copiloot een ‘Mayday’ (noodtoestand) uitroepen, met op de achtergrond geluiden van een fysieke strijd in de cockpit. De tweede uitzending, 35 seconden later, gaf aan dat de strijd nog steeds bezig was. Men kon de kapitein of copiloot horen schreeuwen: ‘Hé, weg hier – Maak dat je weg komt – Weg Hier.’” [5]
  Het Eindverslag Commissie 11 September haalde verschillende studies aan van de Nationale Raad Veiligheid Transport (NTSB), de Autoriteit Nationale Luchtvaart (FAA) en het Systeem Communicatie en Rapportage Vliegtuigen (ACARS) om de begintijd van de kaping van Vlucht 93 om 9:28 kracht bij te zetten. [6]

 2. Het bewijs dat door de FBI onder ede werd geleverd in het proces tegen Moussaoui in 2006, en wat werd ondersteund door de telefoongegevens, laat zien dat het telefoontje van Beamer bij afdelingshoofd van GTE Lisa Jefferson binnenkwam om 9:48 en 3.925 seconden (ofwel 65,4 minuten) duurde. [7]
Het beste bewijs
De twee tijdlijnen zoals hierboven beschreven in De Officiële Lezing staan verbazingwekkend haaks op elkaar.

Daar komt nog bij dat Lisa Jefferson, tijdens haar ondervraging door de FBI op 11 september 2001, aangaf dat om ongeveer 8:45 (Centrale Tijd, 9:45 oostelijke tijd):

“Beamer belde om te melden dat het vliegtuig op het punt stond om gekaapt te worden. Hij verklaarde dat drie mannen, waarvan twee met messen en de derde met een bom om zijn middel, zich voorbereidden om de vlucht over te nemen. Jefferson schatte dat ze 7 minuten met Beamer sprak voordat de twee kapers met messen de cockpit binnengingen en de deur achter zich sloten.” [8]

Ernstige problemen met het telefoontje van Beamer:

 1. Er is een onoverkoombaar conflict tussen:
  1. de verslagen van de NTSB, de FAA en het ACARS met 9:28 als het begintijdstip van de kaping van Vlucht 93, en
  2. de telefoongegevens die tijdens het proces tegen Moussaoui werden overlegd en aangeven dat het telefoontje naar Jefferson door Beamer werd gepleegd om 8:48 centrale tijd (9:48 oostelijke tijd) en waarvan Jefferson schatte dat dit plaatsvond zeven minuten voor het begin van de kaping.
 2. Jefferson’s schatting, dat ze zeven minuten met Beamer sprak “voordat de twee met messen gewapende mannen de cockpit binnendrongen,” plaatst het relaas van Beamer van de kaping op ongeveer 9:52, meer dan twintig minuten na de tijd van 9:28 zoals aangegeven in de verschillende verslagen van de FTSB, de FAA, en de vluchtgegevensverslagen van het ACARS.
 3. Hoewel het Het Eindverslag Commissie 11 September zegt dat het vliegtuig om 9:28 plotseling [9] een val maakte vanaf ruim 10 kilometer hoogte verklaarde Jefferson in haar interview met de FBI dat gedurende dit gesprek van (ongeveer) 9:45 “Beamer zei dat, na een korte periode, het vliegtuig zich onregelmatig bewoog en dat dit voortduurde.” [10]
 4. Hoewel het Het Eindverslag Commissie 11 September gewag maakt van schermutselingen en het geschreeuw van “Mayday” en “Weg Hier” vanuit de cockpit tijdens de kaping, [11] merkte Jefferson in haar interview met de FBI op “dat er opvallend weinig achtergrondgeluid te horen was.” [12]
 5. Het probleem betreffende het begintijdstip van het telefoontje van Beamer versterkt het zesde probleem zoals naar voren gebracht onder Punt PC-1 met betrekking tot het einde van het gesprek (namelijk, dat Beamer, volgens Jefferson, de telefoon had achtergelaten nadat hij had gezegd “Let’s roll” (Daar gaan we). Hoewel ze nog “ongeveer een kwartier aan de lijn bleef” zei ze dat ze “nooit het neerstorten heeft gehoord” en voegde daar aan toe: “Ik kan het niet verklaren. De verbinding werd niet verbroken want dat geeft een ander geluid. Dat geeft een gillend geluid. De verbinding werd niet verbroken, het werd gewoon stil.”)

De lijn bleef dus, volgens het verslag van Jefferson, open tot 10-15 minuten na de officiële tijd van neerstorten om 10:03 ’s ochtends. [13]

Conclusie

De twee tegenstrijdige tijdlijnen verschillen meer dan 20 minuten met elkaar. Gezien de problemen met het telefoontje van Beamer zoals omschreven onder Punt PC-1 rijzen er drie vragen:

 1. Waarom beschreef Beamer een gebeurtenis, die volgens drie officiële bronnen 20 minuten eerder plaatsvond, alsof het op dat moment gebeurde?
 2. Waarom geven de telefoongegevens, zoals gepresenteerd tijdens het proces tegen Moussaoui in 2006, aan dat het telefoontje van Beamer plaatsvond om 9:48, terwijl drie officiële bronnen het begin van de kaping 20 minuten eerder plaatsten?
 3. Gezien dat de boordtelefoon afhankelijk is van het elektriciteitssysteem van het vliegtuig, hoe kon de lijn die Beamer gebruikte nog 45 minuten open blijven, zoals bericht tijdens het proces tegen Moussaoui, nadat het toestel was neergestort en uit elkaar was gevallen?

Zodoende vormen deze vragen betreffende het begintijdstip van het vermeende telefoontje van Beamer een aanvulling op de tijd gerelateerde vragen over het einde van het vermeende telefoongesprek, zoals naar voren gebracht onder Punt PC-1, en versterkt het de twijfels over de echtheid van het gesprek van Todd Beamer met Lisa Jeffeson – waarop de hele “Let’s Roll” campagne, die de heldhaftigheid van de passagiers aan boord van UA Vlucht 93 vierde, was gebaseerd.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor Punt PC-1A
Lisa Beamer en Ken Abraham, “Let’s Roll: Ordinary People, Extraordinary Courage [Daar Gaan We: Gewone Mensen, Buitengewone Moed]”, Tyndale House, 2002, blz. 185.
Lisa D Jefferson en Felicia Middlebrooks, “Called: Hello, My Name Is Mrs. Jefferson. I Understand Your Plane Is Being Hijacked. 9:45 Am, Flight 93, September 11, 2001” (Northfield Publishing, 2006), blz. 53; Jim McKinnon, Gesprek van 13 Minuten Bindt Haar voor Altijd aan Held, in de Pittsburgh Post Gazette, 22 september 2001.
Bush: ‘My Fellow Americans, Let’s Roll’ [Bush: Landgenoten, Daar Gaan We], Jessica Reaves, in Time Magazine, 9 november 2001.
Peter Perl, “Hallowed Ground [Heilige Grond]”, in de Washington Post, 12 mei 2002
Ibid., blz. 456 (pdf: 473), voetnoot 70: “ … ‘Herziening door de Commissie van de berichten naar en van Vlucht 93, komende van het Aircraft Communication and Reporting System (ACARS) [Systeem Communicatie en Rapportage Vliegtuigen] (die de tijd aangeven van verzonden en ontvangen berichten)’ … ” en voetnoot 71: “Over FDR [flight data recording, opname vluchtgegevens] zie rapport NTSB, ‘Onderzoek Feitenrapport Specialisten – Digitale Vluchtgegevensrecorder’ voor United Airlines Vlucht 93, 15 februari 2002; over CVR [cockpit voice recording, opname gesprekken in de cockpit] zie FBI rapport, ‘CVR van UA Vlucht #93’, 4 december 2003; rapport FAA, ‘Overzicht van Kapingen Luchtverkeer: 11 September 2001’, 17 september 2001; NTSB report, ‘Air Traffic Control Recording — United Airlines Flight 93 [NTSB Rapport, Opnamen Luchtverkeersleiding – United Airlines Vlucht 93]’ (backup), 21 december 2001.”
Wendy Schuman, “‘I Promised I Wouldn’t Hang Up’ [Ik Beloofde Niet Op Te Zullen Hangen]”, Beliefnet, 2006.

 

Comments are closed.