Punt PC-2: De berichte telefoongesprekken van Barbara Olson

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Inleiding

De Amerikanen hoorden voor het eerst dat terroristen een vliegtuig hadden gekaapt toen CNN verslag deed over Landsadvocaat Theodore “Ted” Olson, die zei dat zijn vrouw, bekende TV commentator Barbara Olson, hem twee keer had gebeld vanaf American Airlines (AA) Vlucht 77 en verklaarde dat terroristen de vlucht over hadden genomen. Dit zou hebben plaatsgevonden ruwweg een half uur voordat het, volgens het officiële verhaal, tegen het Pentagon aanvloog.

De officiële lezing

Volgens CNN meldde Ted Olson dat zijn vrouw “hem twee keer had gebeld met een mobiele telefoon vanaf American Airlines Vlucht 77” en zei dat “alle passagiers en vluchtpersoneel, waaronder de piloten, naar achter in het vliegtuigen waren gedreven door gewapende kapers” die “messen en stanleymessen hadden.” [1]

Hoewel Olson in eerste instantie tegen CNN had gezegd dat zijn vrouw een mobiele telefoon gebruikte zei het overzicht van de FBI van zijn interviews met hem op 11 september: “[Meneer Olson] weet niet of de telefoontjes waren gepleegd met [Barbara Olson’s] mobiele telefoon of met de telefoon aan boord van het vliegtuig.” [2] Maar tijdens een interview op 14 september in het programma Hennesey & Colmes suggereerde Olson dat zijn vrouw hem op het Ministerie van Justitie had gebeld met de “vliegtuigtelefoon.” [3] Olson bleef verder bewegen tussen de twee mogelijkheden. [4]

Hoe dan ook, het eerste telefoontje van zijn vrouw, zo vertelde hij de FBI, duurde “ongeveer een minuut.” [5] Het tweede, zo vertelde hij bij Larry King, duurde “twee of drie of vier minuten.” [6]

Het Eindverslag Commissie 11 September zei (in 2004) dat de FBI en het Ministerie van Justitie meenden dat er feitelijk sprake was van vier telefoontjes van Barbara Olson. [7]

Het beste bewijs

Het verhaal van het verslag van Barbara Olson over de kaping van AA 77 was voor de officiële lezing met betrekking tot 11 September van fundamenteel belang. Deze fundamentele rol wordt geïllustreerd door het feit dat, ook al werd overal aangenomen dat de kapers stanleymessen hadden, dit idee alleen werd verschaft door Ted Olson’s verslag van de telefoontjes van zijn vrouw. Hoe het ook zij, ondanks de fundamentele rol van het Olson-verhaal, er zijn drie problemen aangaande de geloofwaardigheid:

 1. Eén probleem is dat, hoewel Ted Olson heen en weer bleef schakelen tussen het gebruik van een mobiele telefoon of de boordtelefoon, het duidelijk is dat ze geen van tweeën had kunnen gebruiken:
  • Met betrekking tot de mogelijkheid dat Barbara Olson een mobiele telefoon had gebruikt, dit werd door de FBI in 2004 uitgesloten. Ze zeiden: “Alle telefoongesprekken van Vlucht 77 werden gevoerd met het telefoonsysteem aan boord.” [8]
  • Er is ook bewijs dat Barbara Olson de in het Het Eindverslag Commissie 11 September aan haar toegeschreven telefoontjes niet had kunnen plegen: Dit is het bewijs (aangehaald in het Burnett-gedeelte van Punt PC-4: “Mobiele Telefoongesprekken vanuit de Vliegtuigen: De Tweede Officiële Lezing”) dat de mobiele telefoontechnologie die in 2001 beschikbaar was het niet zou toelaten dat mobiele telefoongesprekken konden worden gevoerd vanuit dit vliegtuig. [9]
  • Verder bewijs dat Barbara Olson niet een boordtelefoon had kunnen gebruiken wordt verschaft door een pagina uit de Boeing 757 Handleiding Onderhoud Vliegtuig (757AMM), gedateerd op 28 januari 2001. De eerste zin op deze pagina luidt: “Het passagierstelefoonsysteem is uitgeschakeld per ECO FO878.” (ECO F1463 en F1532 waren latere orders om de telefoons te verwijderen.) Met andere woorden, deze pagina wijst erop dat tegen 28 januari 2001 het passagierstelefoonsysteem van de 757-vloot van American Airlines was gedeactiveerd. [10]
  • De onmogelijkheid dat Olson een boordtelefoon had gebruikt wordt verder ondersteund door een piloot en iemand van het cabinepersoneel.
   • Na een carrière als gevechtspiloot, en na de US Navy Fighter Weapons School te hebben bezocht, diende kapitein Ralph Kolstad 27 jaar als commercieel piloot, waarvan hij gedurende 13 jaar 757’s en 767’s vloog voor American Airlines. Hij schreef: “[D]e ‘luchttelefoons,’ zoals ze werden genoemd, waren … begin of midden 2001 gedeactiveerd. Ze waren al een hele tijd voor 11 september uitgeschakeld.” [11]
   • Stewardess Ginger Gainer, na te hebben verklaard de Boeing 757’s voor internationale vluchten stickers hadden op de telefoons bij de passagiersstoelen “die aangaven dat deze niet werkten,” voegde daaraan toe: “Ik heb het gevraagd aan een aantal huidige en voormalige stewardessen … die voor American binnenlandse vluchten deden … , en ze zeiden allemaal dat ze zich herinnerden dat de telefoons op dat moment waren uitgeschakeld, of weggehaald.” [12]
  • Dan is er nog een reden om sceptisch te zijn wat betreft de bewering dat Barbara en Ted Olson elkaar die ochtend via telefoon spraken: Noch de gegevens van de telefoonmaatschappij, noch de telefoongegevens van het Ministerie van Justitie, noch de belgegevens van Barbara Olson’s mobiele telefoon zijn ooit vrijgegeven, ondanks het feit dat er zoveel discussie is geweest over de echtheid van haar berichte telefoontjes. [13]
 2. Een tweede en ernstiger probleem is dat het Olson-verhaal werd tegengesproken in het rapport van de FBI tijdens het proces tegen Moussaoui in 2006. In hun verslag over de telefoongesprekken vanuit AA 77 verklaarde de FBI dat er één gesprek van Barbara Olson kwam (geen twee), en dat dit gesprek “niet was verbonden,” en dus “0 seconden” duurde. [14] Dit verslag is dus in tegenspraak met dat van Ted Olson wat meldde dat zijn vrouw hem twee keer had gebeld, eentje dat “ongeveer een minuut” duurde en het andere dat “twee of drie of vier minuten” duurde. [15]
 3. Het derde probleem is dat het verhaal van Barbara Olson, zoals verteld door haar man, gewoonweg onwaarschijnlijk is. Volgens dit verhaal werden 60 passagiers – waaronder piloot Charles “Chic” Burlingame, een voormalig piloot van de Marine die deed aan gewichtheffen en boksen [16] – achter in het vliegtuig vastgehouden door drie of vier kapers (één of twee daarvan zouden zich in de cockpit bevinden). En toch waren deze vermeende kapers, zoals wordt gesteld in een stafdocument van de Commissie 11 September, “fysiek gezien niet imposant, omdat de meerderheid niet groter was dan tussen 1,67 en 1,74 meter, en slank gebouwd.” [17] Als deze kleine mannen alleen waren bewapend met messen en stanleymessen dan zouden de piloten en mannelijke passagiers hen makkelijk hebben kunnen overmeesteren.
Conclusie

Hoewel Ted Olson berichtte dat zijn vrouw hem twee keer belde, en de Commissie 11 September vier telefoontjes aan haar toeschreef, laat het beste bewijs drie problemen zien met de officiële lezing. Deze problemen, in omgekeerde volgorde, leiden tot deze drieledige conclusie:

 1. Barbara Olson’s versie van wat er gebeurde aan boord van AA 77, zoals verteld door haar man, is onwaarschijnlijk.
 2. Het rapport van de FBI over de telefoongesprekken vanaf AA 77 geeft aan dat ze haar man niet bereikte vanaf die vlucht.
 3. Verschillende verslagen geven aan dat ze haar man niet heeft kunnen bellen vanaf AA 77. [18]

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor Punt PC-2
Tim O’ Brien, “Wife of Solicitor General Alerted Him of Hijacking from Plane [Echtgenote van Landsadvocaat Alarmeerde Hem over Vliegtuigkaping]”, CNN, 12 september 2001, 2:06 AM. Hoewel dit verhaal, zoals het nu terug te vinden is in het archief van CNN, aangeeft dat het bericht werd geplaatst op 12 september, om 2:06 ’s nachts, begonnen berichten over dit verhaal op blogs te verschijnen om 15:51 op 11 september (zie hier en hier).
Interview met Theodore Olsen [sic], Commissie 11 September, FBI Brondocumenten, Chronologisch, 11 september 2001, Intelwire, 14 maart 2008.
Hannity & Colmes, Fox News, 14 september 2001.
Ted Olson gaf weer de mobiele telefoonversie bij CNN, Larry King Live, 14 september 2001. Bij drie andere gelegenheden suggereerde hij de versie van de boordtelefoon: Hannity & Colmes, Fox News, 14 september 2001; Theodore B Olson, Barbara K Olson Memorial Lecture, 16 november 2001, Federalist Society, 15e Jaarlijkse Nationale Advocatenconventie; en Toby Harnden, Ze Vroeg Me Hoe het Vliegtuig te Stoppen, in de Daily Telegraph, 5 maart 2002.
Interview met Theodore Olsen [sic], Commissie 11 September, FBI Brondocumenten, Chronologisch, 11 september 2001 Intelwire, 14 maart 2008.
Amerika’s Nieuwe Oorlog: Herstel van de Tragedie, Larry King Live, CNN, 14 september 2001.
De eerste drie van de vier aan Barbara Olson toegeschreven telefoontjes in het Het Eindverslag Commissie 11 September waren, net als alle berichte gesprekken van Tom Burnett aan zijn vrouw, ver boven de hoogte waarop mobiele telefoongesprekken mogelijk hadden kunnen worden gevoerd (Nationale Raad Verkeersveiligheid, Studie Vluchtplan, American Airlines Vlucht 77, 19 februari 2002). En het vierde gesprek (door de Commissie 11 September bericht met een duur van 4 minuten en 20 seconden) werd begonnen om 9:30:56, toen AA 77 onregelmatig op en neer vloog tussen 1,8 en 2,1 kilometer (zie NTSB Studie Vluchtpad, AA 77, als hierboven).
Dit document is beschikbaar op Pilots for 9/11 Truth (Piloten voor Waarheidsvinding 11 September).
Brieven via e-mail aan Rob Balsamo en David Griffin, 22 december 2009.
Brief van Ginger Gainer aan David Griffin, 16 februari 2001. Het gebruik van “niet beschikbaar”-stickers op gedeactiveerde boordtelefoons werd op 7 januari 2013 door Elizabeth Woodworth bevestigd in een telefoongesprek met een voormalig onderhoudsmonteur voor AA. De tijd die nodig was om de telefoons te deactiveren per order ECO FO878, wat het verwijderen van de zekeringen en het plaatsen van een kraag inhield, werd door de monteur geschat op 20-30 minuten.
Zie noot 15 hieronder.
Verenigde Staten versus Zacarias Moussaoui, Bewijsstuk van de aanklager nr. P200054. Dit FBI verslag over de telefoongesprekken vanaf AA 77 kan makkelijker worden bekeken in een artikel door Jim Hoffman, Detailed Account of Phone Calls from September 11th Flights [Gedetailleerd Verslag Telefoongesprekken Vluchten 11 September].
Terwijl Ted Olson zei dat zijn vrouw hem twee keer had gebeld zeiden de FBI en het Ministerie van Justitie in 2006 dat de archieven laten zien dat ze hem maar één keer probeerde te bellen, en dat dit gesprek niet werd verbonden. Maar de gegevens van het MvJ geven ook aan dat er drie gesprekken wel werden verbonden, maar dat deze kwamen van een onbekende beller naar een onbekende ontvanger, en het MvJ en de FBI verklaarden, voor hun presentatie van het bewijs in de zaak tegen Moussaoui in 2006, dat zij meenden dat deze alle drie waren van Barbara Olson aan haar man: Zie vorige noot en ook een memo van het MvJ voor het archief, Briefing over mobiele en boordtelefoongesprekken vanaf Vlucht 77, 20 mei 2004. Met betrekking tot de vraag of deze bewering van meerdere telefoontjes serieus moet worden genomen is het vreemd dat de onderzoekers, die erg veel moeite deden om alle ontvangers van telefoontjes vanaf Vlucht 77 te achterhalen, er niet in zouden zijn geslaagd om via AT&T Wireless de ontvangers te achterhalen van vier lange gesprekken via een telefonist (OSPS) vanaf deze vlucht. De informatie met betrekking tot telefoontjes vanaf Vlucht 77, zoals bericht door het Ministerie van Justitie, werd afgeleid van “een studie naar alle telefoongegevens van de vlucht, een onderzoek van de gegevens van de mobiele telefoons van elk van de passagiers aan boord van 9/11 [sic] die een mobiele telefoon bezaten, en interviews met iedereen die een telefoontje vanaf deze vlucht ontving, evenals met de familieleden van andere passagiers en van de bemanning. Dit werk werd gedaan als ondersteuning voor de zaak van het Amerikaanse Ministerie van Justitie tegen Zacarias Moussaoui.” Deze voetnoot is ontleend aan Elizabeth Woodworth, 9/11: What the Telephone Records Reveal about Calls from AA Flight 77: Did Barbara Olson Attempt Any Calls at All? [11 September: Wat de Telefoongegevens Onthullen over Telefoongesprekken vanaf AA Vlucht 77: Heeft Barbara Olson Überhaupt Gebeld?] 16 september 2011.
Shoestring 9/11, “The Flight 77 Murder Mystery: Who Really Killed Charles Burlingame? [Het Moordmysterie van Vlucht 77: Wie Heeft Charles Burlingame Werkelijk Vermoord?]”, 2 februari 2008.
Verklaring Staf No. 16: Kader van Plot 11 September, Commissie 11 September, 16 juni 2004.
Het bewijs laat slechts zien dat Barbara Olson Ted Olson’s kantoor niet heeft gebeld vanaf Vlucht AA 77. Die conclusie laat de mogelijkheid open dat het kantoor van Ted Olson telefoontjes heeft ontvangen waarvan ze meenden dat ze afkomstig waren van Barbara Olson terwijl ze zich aan boord van Vlucht AA 77 bevond. Dit onderscheid is belangrijk vanwege bewijs

 1. dat Lori Keyton, die op die ochtend dienst deed als secretaresse op het kantoor van Ted Olson, meldde dat ze die ochtend twee telefoontjes voor hem ontving (zie Interview met Lori Lynn Keyton, secretaresse Ministerie van Justitie, 11 september 2001) en
 2. dat deze gesprekken werden doorgeschakeld naar Ted Olson’s bijzonder assistent Helen Voss (zie Interview met Helen Voss, 11 september 2001). Hoe deze gesprekken werkelijk tot stand kwamen, om die vraag te beantwoorden schiet het publiekelijk beschikbare bewijs te kort.

 

Comments are closed.