Bronnen van op bewijs gebaseerde literatuur

in tegenstelling tot de officiële lezing van 11 september

 

De literatuur betreffende 11 september kan worden opgedeeld in documenten van de Amerikaanse overheid die de officiële lezing aangaande 11 september ondersteunen, en de massa aan literatuur die is voortgekomen uit de gemeenschap van professionele onderzoekers, ontevreden over het officiële verslag.

 

Overheidsdocumenten die de officiële lezing over 11 september uitdragen

Een onderzoek naar 11 september werd door het Witte Huis tegengehouden [1] en werd pas bijna twee jaar na de gebeurtenissen toegestaan onder druk van nabestaanden. De Commissie 11 September was een aangelegenheid met een laag budget (een fractie van de kosten van het onderzoek naar Monica Lewinsky) en werd strikt gecontroleerd door een ingewijde van het Witte Huis, Philip Zelikow. [2]

Medevoorzitter Lee Hammilton zei dat de Commissie “werd opgezet om te falen,” en voormalig commissielid Max Cleland stapte op en noemde het een “nationaal schandaal.” [3]

Het Eindverslag Commissie 11 September negeerde tientallen feiten,d [4] waaronder de plotselinge instorting om 17:21, recht naar beneden, van World Trade Center 7, een gebouw van 47 verdiepingen met een stalen frame skelet, twee straten verwijderd van de Twin Towers, dat niet door een vliegtuig werd geraakt.

Het Eindverslag, incompleet en niet collegiaal getoetst, kan nauwelijks worden gezien als een op bewijzen gestoeld onderzoek.

De andere centrale documenten uit het officiële verslag werden samengesteld over een periode van zeven jaar door het Nationaal Instituut voor Standaarden en Technologie (NIST), in een poging om de vreemde verticale instorting van de Twin Towers en Gebouw 7, nagenoeg in een vrije val, te verklaren. [5] Er werd niet gekeken naar de mogelijkheid van gecontroleerde sloop hoewel aanwezige brandweerlieden en nieuwslezers op TV (waaronder Dan Rather van CBS en Peter Jennings van ABC [6]) op dat moment een griezelige gelijkenis suggereerden.

Net als het Het Eindverslag Commissie 11 September werden de rapporten van NIST niet collegiaal getoetst. Er werd zestig dagen uitgetrokken voor publiek commentaar op de ontwerpversie, maar de commentaren, en menige serieuze zorg, werden bijna totaal genegeerd bij het schrijven van de uiteindelijke versie. [7]

Gezien de rapporten van NIST niet collegiaal werden getoetst kunnen ze niet worden beschouwd als gebaseerd op bewijs.

 

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek in tegenstelling tot de officiële lezing over 11 september

Het merendeel van het beste bewijs dat de officiële lezing betwist is verslagen in tien zeer goed gedocumenteerde boeken door Dr. David Ray Griffin, die gedurende 35 jaar religieuze filosofie onderwees, met de nadruk op de relatie tussen religie en wetenschap. Zijn boeken, op video opgenomen lezingen en online verhandelingen zijn beschikbaar op een website. [8]

Onder de gepubliceerde artikelen in de wetenschappelijke literatuur bevinden zich:

  • Een verhandeling over de aanwezigheid van nanothermiet in het stof van de vernietiging van het World Trade Center [9];
  • Zes stukken in de American Behavioral Scientist van februari 2010, geïndexeerd door 67 gegevensbanken en als geheel uitgegeven op de website State Crimes Against Democracy (Misdaden van de Overheid Tegen de Democratie), met 11 september als belangrijkste voorbeeld. [10]
  • Een artikel in The Environmentalist, “Milieukundige onregelmatigheden bij het World Trade Center: Bewijs voor energetische materialen”; [11]
  • Een studie, Extreem hoge temperaturen tijdens de vernietiging van het World Trade Center; [12]
  • Een wetenschappelijk artikel dat de populaire mythen over het instorten van het WTC betwist; [13]
  • 59 collegiaal getoetste studies over de natuurkunde van 11 september, sinds 2006 gepubliceerd in het Journal of 9/11 Studies, en 67 briefwisselingen tussen leden van de academische gemeenschap; [14]
  • 9 wetenschappelijke studies, in 2006 door Elsevier Science Press uitgegeven als samenvattend overzicht, die de betrokkenheid suggereert van de Amerikaanse overheid bij een valse vlagoperatie. [15] De Hidden History (Verborgen Geschiedenis) of 9-11-2001 werd in de leidende media nooit bespoken.

Andere bronnen zijn o.a. Morgan en Henshall’s 9/11 Revealed [16] en Flight 93 Revealed [17]; twee boeken door Professor Michel Chossudovsky, America’s War on Terrorism [18] en War and Globalism; The Truth Behind September 11 [19]; en het onderzoeksproject Complete Timeline 9/11. [20]

Hoewel voornoemd bewijs tegen de officiële lezing niet is gedestilleerd in systematische toetsing en praktische richtlijnen zoals het product van op bewijzen gebaseerde geneeskunde is elke bewering verscheidene malen collegiaal getoetst of rijkelijk gedocumenteerd. Alle beweringen zijn gebaseerd op permanent geüpdate en voortdurend onderzoek.

Dit kwalificeert het hierboven aangehaalde onafhankelijke onderzoek als het best beschikbare bewijs aangaande de gebeurtenissen van 11 september.

Noot: Deze samenvatting is een enigszins bewerkte uitsnede van een verhandeling, gepubliceerd in het periodiek Information for Social Change, augustus 2010. [21]

 


Referenties

Peter Brush, “Bush Opposes 9/11 Query Panel [Bush Tegen Onderzoekspanel 11 September]”, CBS News, 23 mei 2002.
George Washington’s Blog, Whitewash, 17 januari 2008.
Deze rapporten zijn beschikbaar op wtc.nist.gov/
Niels H Harrit en anderen, Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe (backup kopie), in The Open Chemical Physics Journal, Vol. 2, 3 april 2009, blz. 7-31.
Zie Uitgave februari 2010. De gedrukte uitgave is voor $24 beschikbaar bij Sage Journals op journals@sagepub.com, telefoon 1-800-818-7243.
Kevin R Ryan, James R Gourley en Steven E Jones, Environmental Anomalies at the World Trade Center: Evidence for Energetic Materials, in The Environmentalist, 29 (2009), blz. 56-63.
Steven E Jones en anderen, Extremely high temperatures during the World Trade Center destruction, in Journal of 9/11 Studies, januari 2008.
Steven E Jones en anderen, Fourteen Points of Agreement with Official Government Reports on the World Trade Center Destruction, in The Open Civil Engineering Journal, Vol. 2, 2008, blz. 35-40.
Journal of 9/11 Studies. De brieven werden gepubliceerd op journalof911studies.com/letters.html. [recente brieven; index 2007-2014 – Noot van de redactie]
Zarembka, Paul, ed, The Hidden History of 9-11-2001, Elsevier, 2006. Een tweede editie (paperback) van Seven Stories Press verscheen in 2008.
Rowland Morgan en Ian Henshall, 9/11 Revealed: The Unanswered Questions, Carroll & Graf, 2006.
Rowland Morgan en Ian Henshall, Flight 93 Revealed: What Really Happened on the 9/11 Let’s Roll Flight? Carroll & Graf, 2006.
Michel Chossudovsky, America’s War on Terrorism, Hushion House, 2005.
Michel Chossudovsky, War and Globalism: The Truth Behind September 11, Global Outlook, 2002.
History Commons, Complete 9/11 Timeline.

 

Comments are closed.