Wat is “het beste bewijs?”

 

Een belangrijk onderscheid op het gebied van bewijsvoering is dat tussen omstandelijk bewijs en direct bewijs, of bewijsvoering die in de richting wijst van de waarheid tegenover bewijsvoering welke rechtstreeks de waarheid bewijst. Het “beste bewijs” in relatie tot 11 september is gefundeerd op:

  • De mening van gerespecteerde deskundigen, gebaseerd op professionele ervaring, beschrijvende studies en de verslagen van comités van experts,
  • Fysieke gegevens in de vorm van foto’s, videoverslagen, rechtbankgetuigenissen, ooggetuigenverslagen en vrijgegeven documenten via de Wet Openbaarheid Bestuur (FOIA),
  • Direct eerder dan omstandelijk bewijs.

 

De uitoefening van op bewijs gebaseerd onderzoek

 

We omschrijven de uitoefening van op bewijs gebaseerd onderzoek als het verstandig gebruik van het momenteel beschikbare beste bewijs bij het evalueren van een zaak. Dit betekent het integreren van beroepsmatige expertise met het best beschikbare gedocumenteerde wetenschappelijk bewijs. Om beroepsmatige expertise te integreren met de Consensuspunten heeft het panel gebruik gemaakt van een vereenvoudigde Delphi-methode. De Delphi-aanpak wordt vaak gebruikt in een context “waar gepubliceerde informatie ontoereikend is of niet bestaand,” en verschaft “een middel om de inzichten van de juiste deskundigen te benutten om het mogelijk te maken dat een beslissing wordt genomen.” Het Consensuspanel 11 September spant zich in om gebruik te maken van het “beste bewijs” beschikbaar om een licht te schijnen op de wereldveranderende gebeurtenissen van 11 september 2001.

 

Het kader van het “beste bewijs” ten behoeve van het Consensuspanel 11 September

 

Het Panel gebruikt de term in de meest beperkte zin van “beste bewijs” beschikbaar met betrekking tot elke specifieke bewering van de officiële lezing betreffende 11 september die door het Panel wordt betwist. Het betekent niet het sterkste bewijs tegenover het officiële verhaal in algemeenheid. Het betekent simpelweg het beste bewijs jegens elke afzonderlijke bewering waarop het Panel zich richt. Het “beste bewijs,” zoals het door het Panel wordt gebruikt is geen ondersteunend bewijs voor alternatieve theorieën over wat er op 11 september is gebeurd.

 

Comments are closed.