Punt FLT-4: Onverklaarde onregelmatigheden betreffende de zwarte dozen
Punt FLT-4: van de vier vliegtuigen van 11 september

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Inleiding
Elk commercieel vliegtuig heeft aan boord twee “zwarte dozen” die opnameapparatuur bevatten voor het vastleggen van fysieke gegevens en communicatie van de piloot – een vluchtgegevensrecorder (FDR) en een Cockpit Voice Recorder (CVR).

De FDR legt verschillende waarden vast [1] waaronder de snelheid van het vliegtuig, de hoogte en de koers; de CVR neemt alle gesprekken in de cockpit en alle externe communicatie op.

Deze apparaten zijn zeer duurzaam en worden geïnstalleerd in het staartgedeelte van het vliegtuig waar ze het minst kwetsbaar zijn in geval van neerstorten. Ze zijn ontworpen om intense hitte en hevige schokken te doorstaan. [2]

De officiële lezing
De Commissie 11 September had te maken met 2 typen vliegtuig: die welke betrokken waren bij het World Trade Center, en die dat niet waren:

 • De zwarte dozen van de twee vliegtuigen die de torens troffen – AA vlucht 11 en UA vlucht 175 – zijn nooit gevonden. [3]
 • De zwarte dozen van UA vlucht 93 en AA vlucht 77 zijn gevonden, [4] maar de CVR van AA77 was erg beschadigd door brand en de opgenomen informatie bleek niet redden. [5]
 • Tijdens het proces tegen Zacharias Moussaoui in 2006 werd door de FBI een transcriptie vrijgegeven van de CVR van vlucht UA 93. [6]
 • Volgens het Prestatierapport Bouw Pentagon 2003 van het Amerikaans Genootschap voor Ingenieurs werd de gegevensrecorder van vlucht AA 77 “bijna 100 meter diep in het gebouw gevonden.” [7]
Het beste bewijs
De officiële beweringen hierboven worden tegengesproken door een aanzienlijke stapel bewijs voor het tegendeel:

 • In tegenstelling tot de officiële bewering met betrekking tot vluchten AA 11 en UA 175 beschrijven Nicholas DeMasi, een New Yorkse brandweerman die op de rampplek werkte bij het opruimen, en vrijwilliger Mike Bellone hun vondst van drie van de vier zwarte dozen in het puin van de Twin Towers in oktober 2001. [8]
 • In een memo van 18 september 2001 aan gouverneur George Pataki, afkomstig van de directeur van Kantoor Rampenbestrijding van de staat New York Edward F Jacobi jr., stond vermeld dat “onderzoekers het signaal van één van de zwarte dozen hebben geïdentificeerd in het puin van het WTC.” [9]
 • Generaal Paul Kern, die de leiding had over het Commando Materieel van het Amerikaanse leger, berichtte in 2002 dat “radiofrequentiedetectoren, ontwikkeld door CECOM (Commando Elektronische Communicatie), waren ingezet om de zwarte dozen van de vliegtuigen die in de torens waren gevlogen te vinden.” [10]
 • Hoewel naar verluidt de nagenoeg onverwoestbare zwarte dozen nooit zijn gevonden werd het paspoort van vermeend kaper van vlucht AA 11 Satam al Suqami naar verluidt gevonden nabij de rampplek, [11] en werden naar verluidt reddingsvesten en delen van stoelen van AA 11 gevonden op het dak van het gebouw van Bankers Trust. Hoe kunnen die het overleven, en de zwarte dozen niet? [12]
 • Naast de twee vluchten die het WTC raakten is er slechts één geval boven land bekend waar de zwarte dozen niet zijn gevonden. Deze vlucht verongelukte hoog in het Andesgebergte. (Wat verongelukte vluchten over water betreft, de enigen die niet werden gevonden waren die van vluchten die verongelukten in diep water.) [13] Gebaseerd op het verleden lijkt het dus onwaarschijnlijk dat de zwarte dozen van de twee vliegtuigen die het WTC raakten niet zijn gevonden.
 • Met betrekking tot AA 77, dat naar verluidt het Pentagon binnenvloog, zei het Prestatierapport Bouw Pentagon 2003 dat de vluchtgegevensrecorder “bijna 100 meter diep in het gebouw was gevonden.” [14] Deze bewering was echter in tegenspraak met wat publiekelijk naar buiten werd gebracht. Een bericht in Newsweek uit 2001 meldde dat twee brandweerlieden, Burkhammer en Moravitz, de zwarte dozen drie dagen na de aanval “nabij de plaats van inslag” terugvonden:
  • “[Ze] kamden het puin uit nabij de plaats van inslag. Onder het licht van hun helmen naar de puinhoop starend ontdekten ze … twee vreemd gevormde donkere dozen, ongeveer tussen 45 – 60 cm lang. Hen was verteld dat de zwarte dozen feitelijk fel oranje waren, maar deze waren zwartgeblakerd. … Ze zetten het gebied af en riepen er een agent van de FBI bij die op zijn beurt contact opnam met iemand van de Nationale Raad Verkeersveiligheid (NTSB) die de vondst bevestigde: de zwarte dozen van vlucht AA 77.” [15]
  • Evenals Dick Bridges, woordvoerder voor Arlington County, die zei dat leden van de Reactie-eenheid Bewijslast van de FBI de recorders hadden gevonden, “precies waar het vliegtuig het gebouw was binnengevlogen.” [16]
 • Volgens een bestand dat door de NTSB werd vrijgegeven na een WOB-verzoek van Aidan Monaghan, werd het vluchtgegevensbestand, wat gebaseerd was op de vluchtgegevensrecorder van vlucht AA77, aangemaakt op donderdag 13 september, om 23:45. Dit is in ernstige tegenstelling tot de officiële lezing: Volgens het Pentagon, de FBI en zelfs de NTSB werd de vluchtgegevensrecorder vroeg in de ochtend van 14 september gevonden, en hoopten de autoriteiten later op de dag de informatie uit te kunnen lezen. Maar volgens het dossier van de NTSB, dat pas na een WOB-verzoek werd vrijgegeven, was het bestand dat was gebaseerd op de vluchtgegevens van AA 77 al de dag ervoor aangemaakt. Hoe kan een bestand worden aangemaakt, gebaseerd op de data van de FDR, een dag voordat deze vluchtgegevensrecorder werd gevonden? [17]
 • Volgens een onderzoekshandleiding van de NTSB zijn onderzoekers van ongelukken verplicht de producent, het type, serienummer en het onderhoudsrapport van de vluchtgegevensrecorder te vermelden. [18] Er zijn echter geen serienummers bekendgemaakt, van geen van de zwarte dozen van de vier vluchten. [19] Kolonel van de luchtmacht buiten dienst George Nelson, een specialist op het gebied van onderzoek naar vliegtuigongelukken, meldt dat er in een vliegtuig veel onderdelen zitten die op tijd moeten worden vervangen omdat ze cruciaal zijn voor vluchtveiligheid. Elk van die onderdelen heeft een eigen serienummer. Deze onderdelen zijn nagenoeg onverwoestbaar. Een gewone brand die het gevolg is van neerstorten kan onmogelijk “al die onderdelen, noch hun serienummers, vernietigen of uitwissen.” [20] Het feit dat de serienummers van de zwarte dozen van vlucht AA 77 niet zijn bekendgemaakt is nog een ernstig hiaat in de officiële lezing.
Conclusie

Gezien

 • het sterke bewijs dat de buitenissige beweringen tegenspreekt:
  • dat de twee sets zwarte dozen van het WTC nooit zijn gevonden,
  • dat de Cockpit Voice Recorder van vlucht AA 77 bij het Pentagon te zeer beschadigd was om uit te kunnen lezen,
 • dat het vluchtgegevensbestand voor vlucht AA 77 was aangemaakt voor het tijdstip waarop de FDR zelf werd gevonden,
 • dat de officiële lezing in tegenspraak is met de getuigenverklaringen waar de zwarte dozen werden gevonden (een verschil van 100 meter), en gezien
 • de tekortkoming verplicht melding te maken van de serienummers van elk van de naar verluidt gevonden zwarte dozen,

lijken de verklaringen in het officiële verhaal over de zwarte dozen vals te zijn.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor Punt FLT-4
Rising Up Aviation, “Fedrale Regels Vluchtverkeer, Sec. 135,152 – Vluchtgegevensrecorders”, (laat toevoegingen zien tussen 1988 – 2009).
Flight Recorders”, (bekeken op August 6, 2014).
“De CVR’s en FDR’s van American 11 en United 175 werden niet gevonden.” Het Eindverslag Commissie 11 September, blz 456, voetnoot 76 (geen referentie gegeven door de Commissie); Brian Dakss, “Snelheid voor de hand liggende factor bij instorten WTC”, CBS News, 25 februari 2002.
De Commissie 11 September, “Memorandum voor het archief: John S. Adams, Special Agent, FBI, November 3, 2003”, “De zwarte doos van vlucht 77 werd gevonden op de begane grond nabij de A&E Drive door de nachtploeg”. “15:29 UA vlucht 93 zwarte doos gevonden bij Somerset, PA.”, Commissie 11 September, tijdlijn van gebeurtenissen.Vluchtgegevens en voicerecorders gevonden bij het Pentagon.” PBS Online Newshour 14 september 14, 2001; “Overheid zou vliegtuig Pennsylvania hebben neergeschoten”, CBS News, 12 september, 2001.
“De CVR’s en FDR’s van American 11 en United 175 werden niet gevonden.” Het Eindverslag Commissie 11 September, blz 456, voetnoot 76 (geen referentie gegeven door de Commissie)
Gail Swanson en Robert Nahas, eds., GROUND ZERO: Behind the Scenes: A Collection of Personal Accounts (2003); Will Bunch, “New Coverup Revealed? Black Boxes Found”, Philadelphia News, 28 oktober 2004.
Edward F. Jacoby, Jr., Sept. 18, 2001, memo to Gov. George Pataki. OEM FOIL Sec. 4, p. 16. Jacobi was de directeur van het Kantoor Rampenbestrijding van de staat New York en had de leiding over 22 staatsagentschappen en bijna 17.000 manschappen, waaronder 5.200 leden van de Nationale Garde en 500 politieagenten.
General Paul J. Kern, “AMC: Accelerating the Pace of Transformation”, AUSA: Army Magazine, 02/01/2002. Kern gaf leiding aan het Commando materieel van het Amerikaanse leger van oktober 2001 tot november 2004. (en.Wikipedia, bekeken op 30 augustus 2014).
Nationale Commissie Terroristische Aanvallen op de Verenigde Staten, publieke hoorzitting, 26 januari 2004.
Ronald Hamburger en anderen, “WTC1 en WTC 2”, FEMA-studie Prestatierapport Bouw World Trade Center, datum onbekend, blz. 2-16.
Lijst van niet teruggevonden vluchtrecorders”, Wikipedia (bekeken augustus 2014)
ASCE, “Pentagon Building Performance Report [Prestatierapport Bouw Pentagon]”, sectie 6.2; passage geciteerd in David Dunbar and Brad Reagan, eds., Debunking 9/11 Myths: Why Conspiracy Theories Can’t Stand Up to the Facts (New York: Hearst Books, 2006), 70.
“Washington’s Heroes: On the Ground at the Pentagon on Sept. 11”, Newsweek (MSNBC News), 28 September, 2001
Black Boxes from Hijacked Plane Found at Pentagon [Zwarte dozen van gekaapt vliegtuig gevonden bij het Pentagon]”, Associated Press, 14 September 2001;
Flight Data and Voice Recorders Found at Pentagon [Vluchtgegevens en voicerecorders gevonden bij het Pentagon]”, PBS Newshour, 14 September 2001.
National Transportation Safety Board. Vehicle Recorder Division. Flight Data Recorder Handbook for Aviation Accident Investigations: A Reference for Safety Board Staff. December 2002
Colonel George Nelson, USAF (ret.), “Impossible to Prove a Falsehood True: Aircraft Parts as a Clue to Their Identity”, Physics 911, April 23, 2005.

 

Comments are closed.