Punt G-1: Een bewering betreffende Osama Bin Laden

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

De officiële lezing

Osama Bin Laden was verantwoordelijk [1] voor de aanslagen op 11 september.

Het beste bewijs
De FBI heeft de aanslagen op 11 september 2001 [2] niet genoemd als een terroristische daad waarvoor Osama Bin Laden gezocht werd.Gevraagd waarom verklaarde Rex Tomb, [3] toen hij hoofd was van de afdeling onderzoeksopenbaarheid van de FBI, dat de FBI geen hard bewijs [4] had dat Bin Laden in verband brengt met 11 september.

En ondanks dat Minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell, de Britse premier Tony Blair en de Commissie 11 September beloofden [5] bewijs te verschaffen voor Bin Laden’s verantwoordelijkheid, slaagden zij daar ook niet in. [6]

Volgend Punt >>

Referenties voor Punt G-1
The 9/11 Commission Report [Het Eindverslag Commissie 11 September], 2004
Federal Bureau of Investigation, “Most Wanted Terrorists [Meest gezochte terroristen]”.
Ed Haas van de FBI zegt, “geen hard bewijs dat Bin Laden verbindt met 11 september” Muckraker rapport, 6 juni 2006.
Duitse federale rechter Dieter Deiseroth, in een verklaring van december 2009, verklaarde dat geen onafhankelijk gerechtshof bewijs tegen Bin Laden heeft bekrachtigd.
Bush verwerpt aanbod van Taliban om Bin Laden uit te leveren”, Guardian, 14 oktober 2001. De Taliban hebben gezegd dat zij Bin Laden overdragen als de VS bewijs van zijn schuld leverden.
Taliban Met With U. S. Often: Talks centered on ways to hand over bin Laden [Taliban had vele ontmoetingen met de VS: de besprekingen gingen over manieren om Bin Laden over te dragen]”, Washington Post, 29 oktober 2001.
De Taliban vroeg om bewijs van Bin Laden’s schuld maar dat werd niet geleverd.“The investigation and the evidence [Het onderzoek en het bewijs]”, BBC News, 5 oktober 2001. “Er is geen bewijs in de voor het publiek beschikbare informatie dat Bin Laden verbindt met de aanslagen van 11 september.”
Powell: “Meet the press”, NBC, 23 september 2001.
Blair: Tony Blair: Bureau van de premier, “Verantwoordelijkheid voor de terroristische gruweldaden in de Verenigde Staten”, BBC News, 4 oktober 2001.
Powell: “Remarks by the President, Secretary of the Treasury O’Neill and Secretary of State Powell on Executive Order [Opmerkingen door de president, de minister van Financiën O’Neill en minister van Buitenlandse Zaken Powell over Executive Order]”, het Witte Huis, 24 september 2001.
Seymour M. Hersh, “What went wrong: The C.I.A. and the failure of American Intelligence”, New Yorker, 1 oktober 2001.
Blair: Tony Blair: Bureau van de premier, “Responsibility for the Terrorist Atrocities in the United States [Verantwoordelijkheid voor de terroristische gruweldaden in de Verenigde Staten]”, BBC News, 4 oktober 2001. Het overheidsdocument verklaarde dat het “niet beweert een vervolgbare zaak tegen Osama Bin Laden voor een rechtbank te leveren.”
Het Eindverslag Commissie 11 September (2004). Alle verklaringen over de verantwoordelijkheid van Bin Laden waren gebaseerd op ondervragingen met gebruik van martelingen van KSM (Khalid Sheikh Mohammed). Zie Het Eindverslag Commissie 11 September opmerkingen in Hoofdstuk 5, opmerking 1,10,11,16,32,40 en 41.

 

Comments are closed.