Punt H-1: Het raadselachtige uitstapje van Mohamed Atta naar Portland

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Noot van de redactie: Een grafiek om dit complexe punt te illustreren vindt u hier.

De officiële lezing
 • Mohamed Atta, vergezeld door medelid van Al Qaeda Abdul Aziz al Omari, “ging in Portland, Maine aan boord van de vlucht van 6 uur ’s ochtends naar Boston’s Logan Internationaal Vliegveld,” stelt het Eindverslag Commissie 11 September. [1] Na hun aankomst op Logan, om 6:45, gingen ze aan boord van American Airlines Vlucht 11, die om 7:45 zou vertrekken. [2]
 • Atta en al Omari moesten die vroege pendelvlucht nemen omdat ze, hoewel ze op 10 september al in Boston waren geweest, toen “naar Portland, Maine waren gereden, om tot nu toe onbekende redenen,” [3] en overnachtten in een Comfort Inn in South Portland. [4]
 • Geen enkele theorie over waarom Atta en al Omari dit deden lijkt “volledig bevredigend,” schreef de New York Times in 2002, “gezien het risico … dat, als de pendelvlucht ook maar enige vertraging op zou lopen, ze precies die vlucht die ze wilden kapen zouden missen.” [5] In 2004 beschouwde de Commissie 11 September dit reisje nog steeds als raadselachtig. [6]
 • Desalniettemin, dat Atta en al Omari dit reisje maakten werd bewezen door een chronologie van de FBI van hun bewegingen in Portland op 10 september, compleet met reisonderbrekingen waar ze op video werden gefilmd, [7] plus een beëdigde verklaring, ondertekend door zowel een rechter als een agent van de FBI, welke verklaarde dat de blauwe Nissan Altima, die op de parkeerplaats van het vliegveld in Portland was aangetroffen, was gehuurd door Mohamed Atta, en dat “personeel van American Airlines op Logan twee tassen hadden ontdekt [ op naam van passagier Atta] die mee moesten met AA Vlucht 11, maar niet aan boord waren geladen.” [8]
 • Het reisje van Atta bleek behulpzaam in het onderzoek, volgens Directeur van de FBI Robert Mueller, die zei: “Na de crash van Vlucht 11 hebben autoriteiten twee stukken bagage gevonden op naam van Mohamed Atta die niet aan boord van die vlucht waren geladen.” [9] Deze bagage bevatte Atta’s testament [10] en andere voor Al Qaeda belastende materialen. [11]

De belangrijkste feiten uit dit verhaal op een rijtje: (1) Atta en al Omari reden op 10 september in een gehuurde blauwe Nissan van Boston naar Portland en overnachtten daar. (2) De volgende ochtend namen ze een pendelvlucht terug naar Boston om op tijd aan boord te gaan van AA Vlucht 11. (3) Nadat Atta American 11 in het World Trade Center had gevlogen vonden autoriteiten op het Logan Vliegveld in Boston belastende materialen in de bagage van Atta, welke niet aan boord van American 11 was geladen.

Het beste bewijs

Het officiële verhaal van Atta’s uitstapje naar Portland bevat drie mysteries:

 1. Waarom werd de bagage van Atta niet aan boord van AA11 geladen? In een artikel in Newsday uit 2006 wordt erop gewezen dat er in de beëdigde verklaring “niet wordt verklaard waarom die bagage niet aan boord werd geladen.” [12]
  • Het niet aan boord laden kan niet worden toegeschreven aan vertraging van de vlucht: De pendelvlucht terug naar Boston was op tijd, dus was er een uur tot het geplande vertrek van AA11. [13]
  • Het kan ook niet worden verklaard door onachtzaamheid van het grondpersoneel want “Atta was de enige van de 81 passagiers aan boord van American Vlucht 11 wiens bagage niet aan boord kwam, bevestigden bronnen binnen de luchtvaartmaatschappij.” [14]
 2. Waarom zou Atta zijn testament in een tas hebben gestopt die aan boord zou worden geladen van een vlucht die hij in het World Trade Center wilde vliegen?
 3. Waarom zou Atta dat riskante uitstapje naar Portland hebben gemaakt?

De redenen waarom deze raadsels bestaan worden duidelijk in het licht van nieuwsberichten in de eerste dagen na 11 september:

 • Volgens berichten op CNN op 12 september en de ochtend van 13 september reden twee leden van al Qaeda, Adnan Bukhari en Ameer Bukhari, een gehuurde Nissan naar Portland, overnachtten daar, en vlogen de volgende ochtend terug naar Boston, op tijd om aan boord van AA 11 te gaan. [15]
 • Voor al Qaeda belastende materialen werden door autoriteiten gevonden in een Mitsubishi sedan die was gehuurd door Mohamed Atta en daarna achter werd gelaten op de parkeerplaats van Logan Vliegveld in Boston. [16]
 • Tot op dat moment was dit het officiële verhaal, maar later op de middag van 13 september berichtte CNN met excuses dat geen van beide Bukharis op 11 september had kunnen sterven: Adnan Bukhari leefde nog en Ameer Bukhari was het jaar daarvoor overleden. [17]
 • Op 14 september, hoewel CNN bleef berichten dat Mohamed Atta een gehuurde Mitsubishi achter had gelaten op Logan Airport in Boston, [18] verklaarde Associated Press dat de gehuurde Nissan door Mohamed Atta naar Portland was gereden, die met zijn metgezel “de nacht doorbracht in de Comfort Inn in Zuid Portland voordat ze de volgende ochtend het vliegtuig namen.” [19]
 • Dit bericht meldde nog steeds dat autoriteiten belastend materiaal hadden gevonden dat door Atta was achtergelaten in een huurauto op Logan Airport in Boston, hoewel dit deel van het verhaal onsamenhangend was, omdat het nieuwe verhaal inhield dat Atta zijn gehuurde Nissan achter had moeten laten op de parkeerplaats van het vliegveld in Portland.
 • Op 16 september verscheen wat de overgang zou worden naar het officiële verhaal in de Washington Post: Naast te verklaren dat “Atta en al Omari een auto huurden in Boston, naar Portland, Maine reden en op maandagavond een kamer boekten in de Comfort Inn,” meldde het ook dat Atta’s belastende materialen “achter waren gelaten in zijn bagage op Logan Airport in Boston.” [20]
 • Tegen 5 oktober had de FBI een chronologie gemaakt van de vermeende bewegingen van Atta en al Omari in Portland op 10 september, compleet met video’s en foto’s. [21] Intern bewijs wijst echter uit dat deze chronologie een fabricatie was. [22]
 • Intern bewijs laat tevens zien dat de voornoemde beëdigde verklaring – die aangaf dat de FBI vanaf het begin had beweerd dat (a) Atta de Nissan naar Portland had gereden en (b) het belastend materiaal werd gevonden in zijn bagage in Logan Airport – niet geschreven en gedateerd had kunnen zijn op 12 september. [23]
Samenvatting en conclusie

Zoals valt op te maken uit de ontwikkeling van het verhaal van twee leden van al Qaeda die van Portland naar Boston vlogen, bevatte het oorspronkelijke verhaal geen onverklaarbare raadsels.

Nadat men zich echter realiseerde dat de broers Bukhari niet hadden kunnen sterven aan boord van AA11 ontstonden de drie mysteries – 1) waarom Atta’s bagage niet aan boord van AA Vlucht 11 was geladen, 2) waarom hij zijn testament in een tas had gestopt die aan boord zou worden geladen van die verdoemde vlucht, en 3) waarom hij het riskante uitstapje naar Portland had gemaakt – als bijproducten van het in elkaar draaien, in de loop van een aantal dagen, van een herziene versie van het oorspronkelijke verhaal (volgens welk Atta en al Omari de broers Bukhari vervingen als de al Qaeda-leden die een gehuurde Nissan naar Portland reden).

Hoewel het een ingewikkeld verhaal is suggereert het dat wat het officiële verhaal werd hoogstwaarschijnlijk was gebaseerd op een creatieve verbeeldingskracht, niet op feiten.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor Punt H-1
Ibid., blz. 2.
Ibid., blz. 253. Ook Directeur van de FBI Robert Mueller zei dat de reden voor het reisje van Atta en al Omari naar Portland “onduidelijk bleef.” “FBI Director Robert S. Mueller III – Statement for the Record [Officiële Verklaring] – Joint Intelligence Committee Inquiry,”, 26 september 2002.
Richard Bernstein, Douglas Frantz, Don Van Natta Jr. en David Johnston, The Hijackers’ Long Road to Infamy, in The New York Times, 11 september 2002.
“Er is geen tastbaar, gedocumenteerd of analytisch bewijs dat een overtuigende verklaring biedt waarom Atta en al Omari op de ochtend van 10 september van Boston naar Portland, Maine reden, om op de ochtend van 11 september met Vlucht 5930 weer naar Logan terug te vliegen” (Eindverslag Commissie 11 September, blz. 451, voetnoot 1).
Zie “The Night Before Terror – The FBI describes hijacking suspects’ overnight stay in Greater Portland [De Nacht Voor de Terreur: De FBI Beschrijft Overnachting in Groter Portland van Verdachten van Kaping]” in de Portland Press Herald, 5 oktober 2001, waarin stond: “Nadat ze in het motel waren ingecheckt werden Atta en al Omari verschillende keren gezien tussen 20:00 en 21:30. Tussen 8 en 9 uur ’s avonds werden ze gezien bij Pizza Hut; om 20:31 werden ze op video vastgelegd bij een geldautomaat van de KeyBank, en om 20:41 opnieuw bij de geldautomaat van Fast Green, naast Pizzeria Uno … om 21:15 stopten de twee bij een tankstation van Jetport Gas op Western Avenue waar ze de weg vroegen.”
Beëdigde Verklaring en Toepassing voor Huiszoekingsbevel, ondertekend door speciaal agent van de FBI James K Lechner en Federaal Rechter David M Cohen, gedateerd op 12 september 2001, Four Corners: Investigative TV Journalism.
Peter Finn en Charles Lane, Testament Geeft Kijkje in Gedachten van Verdachte, in de Washington Post, 6 oktober 2001.
Verklaring Nr. 16 Staf Commissie 11 September, 16 juni 2004. Verklarend dat Atta’s bagage “veel meer bevatte dan wordt vermeld in het verslag van de Commissie” zei een nieuwsbericht uit 2006 verder: “Voormalig federale onderzoekers van terrorisme zeggen [dat deze bagage] de Steen van Rosetta verschafte die agenten van de FBI in staat stelden om snel het mysterie op te lossen wie de zelfmoordaanslagen had uitgevoerd en wat hen motiveerde … [D]e overheid was … door die papieren in de bagage in staat om alle 19 kapers bijna meteen na de aanvallen te identificeren;” zie Michael Dorman, Uitpluizen 11 September Zat Hem In de Tassen, in Newsday, 16 april 2006.
Dorman, “Unraveling 9-11 Was in the Bags [Uitpluizen 11 September Zat Hem In de Tassen]”
Blijkbaar was het in eerste instantie de bedoeling van de Commissie 11 September om het feit dat Atta’s bagage niet aan boord was geladen te verklaren door te stellen dat hij zijn vlucht maar net had gehaald. Volgens de Verklaring Nr. 16 Staf Commissie 11 September, 16 juni 2004: “De omweg naar Portland had bijna voorkomen dat Atta en al Omari Vlucht 11 vanuit Boston hadden gehaald. Feitelijk haalde de bagage die ze in Portland hadden ingecheckt de vlucht niet.” Maar de Commissie 11 September, die zich later realiseerde dat ze deze bewering niet hard konden maken, schreef in het Eindverslag: “Atta en al Omari arriveerden om 6:45 (’s ochtends) in Boston … Tussen 6:45 en 7:40 … checkten Atta en al Omari in voor American Airlines Vlucht 11 … die gepland stond om 7:45 te vertrekken en gingen aan boord” (Eindverslag Commissie 11 September, blz. 1-2). Uiteindelijk bood de Commissie 11 September geen verklaring voor de achtergebleven bagage en lieten het raadsel daarmee eenvoudigweg voor wat het was.
Paul Sperry, “Airline Denied Atta Paradise Wedding Suit [Vliegmaatschappij Weigerde Atta Paradijs Bruidssuite]”, www.worldnetdaily.com , 11 september 2002.
Zie “Two Brothers among Hijackers Twee Broers Onder de Kapers]”, CNN, 13 september 2001, dat zei: “Onderzoekers hebben informatie over vier kapers … Twee van de mannen waren broers, … Adnan Bukhari en Ameer Abbas Bukhari … De twee huurden een auto, een zilver blauwe Nissan Altima, van verhuurbedrijf Alamo op het vliegveld Logan in Boston en reden naar een vliegveld in Portland, Maine, waar ze dinsdag om 6 uur ’s ochtends US Airways Vlucht 5930 namen, terug naar Boston, zo vermelden bronnen … Hoofd van Politie in Portland Mike Chitwood zei: ‘Ik kan u vertellen dat deze twee individuen een vliegtuig namen en gisterenochtend vroeg naar Boston vlogen.’” (Dit verhaal verdween later van de website van CNN.)
Het hierboven aangehaalde verhaal van CNN – “Twee Broers Onder de Kapers” – zei: “Een Mitsubishi Sedan die op het Logan Airport in beslag is genomen was door Atta gehuurd, zo melden bronnen. De auto bevatte materialen, waaronder vlieginstructies, geschreven in het Arabisch, waarvan bronnen binnen de wetshandhaving zeggen dat ze het onderzoek zullen helpen.” Een ander verhaal: “Verdachte van Kaping Opgepakt, Werkt Mee met de FBI,” zei: “Federale wetshandhavers in de Verenigde Staten werden naar een connectie in Hamburg geleid door een auto die op Logan Airport in beslag was genomen. Het ging om een Mitsubishi. De auto was gehuurd door Mohamed Atta die in een appartement in Hamburg woonde … In de auto werden vlieginstructies in het Arabisch aangetroffen. Onderzoekers zeiden dat het materiaal erg behulpzaam was,” CNN, 13 september 2001.
Zie; Feds Denken Dat Ze een Aantal Kapers Hebben Geïdentificeerd, dat meldde: “We willen een bericht corrigeren dat verscheen op CNN. Gebaseerd op informatie van verschillende bronnen binnen de wetshandhaving berichtte CNN dat Adnan Bukhari en Ameer Bukhari uit Vero Beach, Florida ervan werden verdacht twee van de piloten te zijn die vliegtuigen in het World Trade Center hebben gevlogen. CNN kwam er later achter dat Adnan Bukhari zich nog steeds in Florida bevindt, waar hij door de FBI werd ondervraagd. We betreuren deze onjuiste informatie … Ameer Bukhari kwam vorig jaar om bij een ongeluk met een klein vliegtuig.” CNN, 13 september 2001.
“Volgens bronnen binnen de wetshandhaving, … werd een Mitsubishi sedan die door Atta was gehuurd teruggevonden op Boston’s Logan Airport. In de auto werd materiaal in het Arabisch gevonden … [Adnan] Bukhari en Ameer Bukhari … werden in verband gebracht met een auto die werd aangetroffen op een vliegveld in Portland, Maine,” Mike Fish, Vliegscholen in Florida Hebben Wellicht Kapers Opgeleid, CNN, 14 september 2001.
Portland Police Eye Local Ties [Politie Portland Kijkt Naar Lokale Banden]”, Associated Press, Portsmouth Herald, 14 september 2001.
Joel Achenbach, “ ‘You Never Imagine’ A Hijacker Next Door [Een Kaper Als Buurman, Dat Kun Je Je Niet Voorstellen]”, in de Washington Post, 16 september 2001.
The Night Before Terror – The FBI describes hijacking suspects’ overnight stay in Greater Portland [De Nacht Voor de Terreur: De FBI Beschrijft Overnachting in Groter Portland van Verdachten van Kaping]” in de Portland Press Herald, 5 oktober 2001.
Bijvoorbeeld, één van de beelden die werden gecirculeerd door de FBI laten Atta en al Omari zien bij een tankstation van Jetport Gas om 20:28:29. Maar deze foto is ingekrompen om de datum te verbergen, en de niet ingekrompen versie laat een datum zien van 11-10-01, in plaats van 09-10-01. En hoewel de video de tijd “20:28” laat zien zegt de tijdlijn van de FBI dat Atta en al Omari op 10 september om 21:15 bij het tankstation van Jetport waren. Nog een voorbeeld: Een foto die Atta en al Omari laat zien wanneer ze een controlepunt passeren is gemarkeerd op zowel 05:45 en 05:53. Zie Punt Video-1: “De Vermeende Beelden van Mohamed Atta op een Beveiligingscamera.”
Als de beëdigde verklaring was getekend op 12 september dan zouden de berichten van CNN op 12 september (volgens welk de broers Bukhari de Nissan naar Portland hadden gereden) en 13 september (volgens welk de voor al Qaeda belastende materialen werden gevonden in een Mitsubishi die Atta op het vliegveld in Boston had achtergelaten) onverklaarbaar zijn. CNN en andere nieuwsmedia kregen hun informatie van officials van de wetshandhaving (zoals we zagen zei CNN op 13 september dat de onjuiste informatie die ze hadden ontvangen over de Bukhari’s “was gebaseerd op informatie van verschillende bronnen uit de wetshandhaving”). Als de beëdigde verklaring van de FBI in zijn huidige vorm was getekend op de ochtend van 12 september, dan zouden CNN en andere nieuwsmedia in de daarop volgende dagen nooit tegengestelde berichten naar buiten hebben gebracht. Het is met name onmogelijk te geloven dat, als de beëdigde verklaring van de FBI was getekend op de ochtend van 12 september, niemand van de media voor 16 september zou hebben bericht dat er belastend materiaal was gevonden in de bagage van Atta op de luchthaven. We kunnen ons nauwelijks sterker bewijs voorstellen dat de beëdigde verklaring teruggedateerd is.

 

Comments are closed.