Punt MC-8: De bewegingen van Brigadier Generaal
Punt MC-8: Montague Winfield tussen 8:30 en 10:30 ’s ochtends

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Inleiding

De taak van het Nationaal Militair Commandocentrum (NMCC), uitgelegd in het Eindverslag Commissie 11 September, was “het bij elkaar brengen van de relevante partijen en het bewerkstelligen van de commandoketen tussen de Nationale Commandoautoriteit – de president en de Minister van Defensie – en diegenen die de bevelen uit moeten voeren.” [1] De verantwoordelijke persoon voor het bij elkaar brengen van deze partijen was de Adjunct Directeur Operaties (DDO). In september 2001 was Brigadier Generaal van het Leger (BG) Montague Winfield de DDO. Andere personen die voor deze taak zijn opgeleid kunnen echter dienst doen als waarnemend Adjunct Directeur Operaties. [2]

Over de kwestie wie op de ochtend van 11 september tussen 8:30 en 10:30 dienst deed als DDO bestaan twee tegenstrijdige versies. Gedurende de bijna twee jaar na 11 september werd algemeen aangenomen dat de taken van de DDO waren uitgevoerd door Winfield zelf. Maar op 21 juli 2003 hield het Pentagon een briefing voor negen stafleden van de Commissie 11 September. Hen werd verteld: “De waarnemend Adjunct Directeur Operaties (DDO) op 11 september was Marinekapitein Charles Joseph Leidig.” [3] Beide versies worden door bewijs ondersteund.

Derhalve is dit Punt opgesplitst in twee delen: Officiële Lezing #1 en Officiële Lezing #2.

Officiële lezing #1

Zoals wordt aangetoond door verschillende feiten was Brigadier Generaal Montague Winfield op de ochtend van 11 september degene die de taken van de DDO uitvoerde.

 1. In de week van de eerste verjaardag van 11 september werd Winfield in verschillende TV-specials geportretteerd als dienstdoende in het NMCC.
  • In een terugblik van CNN werden Winfield en het NMCC belicht. In het programma zegt Pentagon correspondent Barbara Starr: “Die ochtend had Brigadier Generaal Montague Winfield de leiding over het wereldwijde zenuwcentrum van het leger.”
  • Na de aanval op het Pentagon, so zei Starr, “Winfield en zijn staf voelen de inslag niet … Winfield voert een beveiligd telefoongesprek met het Witte Huis, de FAA en het Noord Amerikaans Luchtverdedigingscommando, NORAD.” [4]
  • Winfield kreeg dezelfde behandeling in een special van ABC uit 2002, waarin hij een dramatisch verslag geeft van de militaire pogingen om Vlucht United 93 (welke volgens de Commissie 11 September neerstortte nabij Shanksville, Pennsylvania) te stoppen. [5]
 2. Generaal Richard Myers, die op 11 september dienst deed als waarnemend voorzitter van de Verenigde Stafhoofden, stelt in zijn boek uit 2009: “Brigadier Generaal van het Leger Montague Winfield was die ochtend de dienstdoende officier die de leiding had over het centrum … Generaal Winfield deed goed werk in het managen van de informatiestroom en het op de hoogte houden van de commandoketen.” [6]
 3. In Winfield’s bio staat: “Brigadier Generaal Winfield deed dienst als Adjunct Directeur Operaties, J3, in het Nationaal Militair Commandocentrum. Tijdens de terroristische aanvallen op 11 september was hij daar als leidinggevend algemeen officier.” [7]

Hoewel het Pentagon middels woordvoerders, waaronder Winfield zelf, in eerste instantie zei dat Winfield de DDO was tijdens de aanvallen, meldde het Pentagon later dat het originele verhaal niet waar was.

De Verwerping van Officiële Lezing #1 (ter vervanging van “Het Beste Bewijs”)

Ondanks wat het publiek eerder was voorgeschoteld als zijnde de waarheid werd negen stafleden van de Commissie 11 September – zoals uitgelegd in de Inleiding hierboven – op 21 juli 2003 door het Pentagon verteld dat een andere officier, Kapitein Charles Joseph Leidig, tijdens de aanvallen dienst deed als de DDO. [8]

Op 29 april 2004 werd Leidig door vijf stafleden van de Commissie 11 September geïnterviewd. Volgens het door de staf geschreven voorwoord bij het opgenomen interview was Winfield in “een door USAF belegde vergadering voor algemeen officieren die Luchtmachtofficieren evalueren” en “zulke vergaderingen worden niet gestoord tenzij er sprake is van een grote noodzaak.” [9]

In mei 2004 hielden stafleden van de Commissie 11 September twee vraaggesprekken met Commandant Patrick Gardner die naar Leidig verwees als dienstdoende DDO op 11 september. [10]

Officiële lezing #2

Volgens de briefing door het Pentagon van negen stafleden van de Commissie 11 September op 21 juli 2003:

 • “De dienstdoend Adjunct Directeur Operaties (DDO) was Marinekapitein Charles Joseph Leidig, een getrainde reserve die waarnam voor de leider van Operatieteam 2, Brigadier Generaal van het Leger Winfield, die deelnam aan een niet gerelateerde vergadering achter gesloten deuren, bijeengeroepen door de Luchtmacht, om te praten over de beoordeling van luchtmachtofficieren.”
 • “Kapitein Leidig was de eerst verantwoordelijke DDO tijdens de beginfase van de reactie van het NMCC op de gebeurtenissen terwijl deze zich ontvouwden. BG Winfield nam deze positie over bij zijn terugkeer in het NMCC.” [11]

Op 29 april 2004 kwam er aanvullende informatie toen Miles Kara en vier andere stafleden van de Commissie 11 September Leidig interviewden. [12]

 • Het voorwoord, geschreven door Kara, gaf aan: “Op 11 september was Kapitein Leidig de waarnemend Adjunct Directeur Operaties (DDO) … Hij verving de DDO van Operatieteam 2, toen Brigadier Generaal Montague Winfield, die elders in het gebouw van de Verenigde Stafhoofden een vergadering bijwoonde. De vergadering was belegd door de Luchtmacht van de VS voor de beoordeling van luchtmachtofficieren. Dergelijke vergadering worden over het algemeen niet gestoord tenzij er een gegronde reden voor is.” [13]
 • Leidig verschafte informatie over zichzelf: “Sinds midden juli maakte hij deel uit van de Verenigde Staf en kwalificeerde zich als DDO een maand voor 11 september. Hij was gekwalificeerd om elk van de DDO’s, die leiding gaven aan de vijf wachtteams van het Commandocentrum, te vervangen.” [14]
 • Over het vervangen van Winfield verklaarde Leidig: “Generaal Winfield vroeg hem de middag ervoor of hij wilde waarnemen als DDO voor Operatiecentrum Team 2. Zoals afgesproken kwam hij om 8:30 binnen en ontving de inlichtingen … , en nam de rol aan van Adjunct Directeur Operaties. De assistent DDO was Commandant Pat Gardner van de Amerikaanse Marine. Hij kon zich niet de namen herinneren van de andere personeelsleden van Operatieteam 2 die op die dag de wacht hadden.” [15]
 • Nadat hij een beschrijving had gegeven van de volgorde van de gebeurtenissen terwijl hij waarnam als DDO zei Leidig dat Generaal Myers zich op een bepaald moment “realiseerde dat de coördinator geen generaal was, zoals voor die positie was vereist” en zijn “begeleiding bestond eruit Generaal Winfield op de hoogte te stellen en in de stoel te krijgen.” Uiteindelijk “nam Generaal Winfield het op een bepaald moment over in relatie tot de berichtgeving over de crash in Pennsylvania.” [16]

Tijdens de twee interviews met Commandant Patrick Gardner door de stafleden van de Commissie 11 September in mei 2004 bevestigde Gardner de verklaring van Leidig uit zijn interview van 29 april dat Gardner dienst deed als assistent DDO terwijl hij (Leidig) waarnemend DDO was op 11 september. [17]

Op 17 juni 2004 vond een hoorzitting plaats van de Commissie 11 September waarin het publiek voor het eerst werd geïnformeerd over de leidende rol van Leidig als DDO op 11 september. Nadat hij door voorzitter Thomas Kean was voorgesteld [18] gaf Leidig de Commissie een korte verklaring waarin hij zei:

 • “Ongeveer twee maanden voor 11 september 2001 aanvaardde ik de taken als de Adjunct voor Commandocentrumoperaties … In augustus 2001 kwalificeerde ik me om de wacht te houden als Adjunct Directeur Operaties in het NMCC.”
 • “Op 10 september 2001 vroeg Brigadier Generaal van het Amerikaanse Leger Winfield me of ik de volgende dag een deel van zijn taken als Adjunct Directeur Operaties in het NMCC wilde waarnemen. Ik ging akkoord en loste Brigadier Generaal Winfield om 8:30 op 11 september af.” [19]
Het beste bewijs

Om een aantal redenen is het verslag van de vervanging van Winfield problematisch:

 1. Het zou vreemd zijn als Winfield, nadat hij Leidig had gevraagd hem op 11 september te vervangen, [20] zichzelf, in programma’s van ABC en CNN in 2002, te presenteren als de DDO tijdens de aanvallen. [21]
 2. Leidig’s vervanging van Winfield werd – voor zover momenteel bekend is – nooit genoemd voor 2003, toen de Commissie werkte aan het Eindverslag.
 3. Een motief voor het fabriceren van deze versie zou voort kunnen komen uit het verlangen van de Commissie om elk gênant verhaal uit het officiële verslag aangaande 11 september te verwijderen:
  • In het televisieprogramma van ABC uit 2002 waarin Winfield optrad zei hij: “Er werd besloten om te proberen Vlucht 93 te onderscheppen.” [22]
  • In 2004 beweerde de Commissie 11 September dat het militaire apparaat niet op de hoogte was gesteld over de kaping van United Vlucht 93 tot nadat deze was neergestort. [23] Gezien deze bewering, met Winfield nog steeds als de centrale figuur in de officiële lezing, zou dit tot verlegenheid hebben geleid.
 4. Uit de antwoorden van Leidig tijdens het interview van 29 april 2004 blijkt dat hij verschillende dingen niet wist die hij wel had moeten weten. Leidig zei bijvoorbeeld dat, naast Commandant Pat Gardner – die naar verluidt dienst deed als assistent DDO – hij “zich niet de namen wist te herinneren van de andere personeelsleden van Operatieteam 2 die die dag de wacht hadden.” [24]
 5. Met betrekking tot waarom Winfield die ochtend geen dienst deed als DDO, was de beste verklaring die het Pentagon kon geven blijkbaar dat Winfield zich “in een personeelsvergadering bevond die was belegd door de Luchtmacht om officieren van de Luchtmacht te evalueren,” [25] en dat “dergelijke vergaderingen over het algemeen niet worden gestoord tenzij er een grondige reden voor is.” [26] Maar de twee aanvallen op het World Trade Center zouden toch zeker een “grondige reden” zijn geweest om Winfield naar het NMCC terug te roepen?
 6. Winfield werd ondervraagd door de Commissie 11 September, maar de aantekeningen van dit interview werden uit het publieke domein teruggetrokken. [27]
 7. Hoewel de uiteindelijke voetnoten bij twee paragrafen over de DDO in het Eindverslag Commissie 11 September alleen melding maken van een interview met Leidig, waarmee werd geïmpliceerd dat hij op 11 september de dienstdoende DDO was (terwijl het Eindverslag nergens impliceert dat Winfield de DDO was), werd Leidig in het Eindverslag niet expliciet aangeduid als de DDO. In plaats daarvan wordt simpelweg naar de DDO verwezen als “een militaire officier.” [28]
 8. Hoewel het Pentagon in 2003 en 2004 zei dat Winfield was vervangen door Leidig verklaarde Generaal Myers in zijn boek uit 2009, zoals hierboven gemeld, dat Winfield “dienst deed als leidinggevend officier.”
Conclusie

Het Pentagon heeft geen geloofwaardig relaas gegeven met betrekking tot het gedrag van Winfield tijdens de aanvallen. Hoewel er in eerste instantie reden was om aan te nemen – zoals werd gedaan in de televisieprogramma’s van ABC en CNN in 2002 – dat de rol van DDO werd vervuld door Winfield, verklaarde het Pentagon later dat die aanname niet juist was door te zeggen dat de rol van DDO was overgenomen door Leidig. De ernstige problemen met deze tweede versie suggereert echter dat het Pentagon en de Commissie 11 September niet de waarheid hebben gesproken over het werk van de DDO, en over Winfield’s bewegingen tijdens de aanvallen.

Als dit zo is, was dit dan om de rol van Winfield te minimaliseren omdat, nadat het Pentagon en de Commissie 11 September in 2004 hadden verklaard dat het militaire apparaat niet wist van de kaping van UA Vlucht 93 tot nadat het was neergestort, Winfield een risicofactor was geworden – wegens zijn verklaring in het televisieprogramma van ABC in 2002 dat de militairen hadden besloten om “te proberen Vlucht 93 te onderscheppen”?

Er is een onderzoek nodig om deze vraag te beantwoorden.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor Punt MC-8
Bijvoorbeeld, Kolonel van de Luchtmacht Susan Kuehl, “de zelfuitgeroepen ‘burgemeester van het NMCC’ ” is “een getraind DDO en geeft leiding aan de operaties van het NMCC.” Zie Oriëntatie en Rondleiding van het Nationaal Militair Commandocentrum (NMCC): Geheim Memorandum voor het Archief, 21 juli 2003.
Oriëntatie en Rondleiding van het Nationaal Militair Commandocentrum (NMCC). Eén van de negen was de uitvoerend directeur van de Commissie, Philip Zelikow.
Het Pentagon Trekt Ten Strijde: Nationaal Militair Commandocentrum, CNN American Morning met Paula Zahn, 4 september 2002.
11 September: Interviews met Peter Jennings, ABC News, 11 september 2002.
Richard B Myers: Eyes on the Horizon: Serving on the Frontlines of National Security (New York: Threshold Editions, 2009) Blz. 152.
Opgenomen Interview met Kapitein Charles Joseph Leidig: Commissie Gevoelig Memorandum voor het Archief, 29 april 2004. De stafleden waren Miles Kara, Dana Hyde, Kevin Shaeffer, John Azzarello en John Farmer. Dit interview werd gehouden in de kantoren van de Verenigde Stafhoofden, in aanwezigheid van Kolonel Kuehl, een advocaat van de Verenigde Stafhoofden.
Kean omschreef Leidig als “dienst gedaan hebbende als Adjunct Directeur Operaties in het Nationaal Militair Commandocentrum op 11 september,” Hoorzitting Commissie 11 September, 17 juni 2004.
Het Pentagon Trekt Ten Strijde: Nationaal Militair Commandocentrum (CNN); 11 September: Interviews met Peter Jennings (ABC).
Winfield vervolgde: “We begonnen rapporten binnen te krijgen van de jagers die op weg waren om te onderscheppen. De FAA hield ons op de hoogte met hun schatting van tijden naarmate het vliegtuig steeds dichterbij kwam … Op een bepaald moment kwam het moment van benadering en ging voorbij, en er was niets gebeurd. Je kunt je dus wel voorstellen dat de situatie in het NMCC erg gespannen was.” (ABC, 2002)
Opgenomen Interview met Kapitein Charles Joseph Leidig. Nog vier voorbeelden:

 1. “Hij kon niet zeggen of hij het was of Gardner die belde met de kantoren van de Minister van Defensie en de Voorzitter van de Verenigde Stafhoofden.”
 2. “Hij kon zich niet herinneren of het Witte Huis was gebeld.”
 3. “Hij … kon zich niet herinneren wie er werden ingelicht dat de ATCC [air threat conference call, Teleconferentie Luchtdreiging] was belegd.”
 4. “Hij kon zich geen telefoongesprekken met NORAD herinneren voor de belegging van de SIEC (Conferentie Belangrijke Gebeurtenissen). Op dat moment richtte de Commissie zich op de transcriptie van de Teleconferentie Luchtdreiging (ATCC) en herinnerde hem aan zijn update.”
Interview met Generaal Winfield. De handgeschreven aantekeningen van dit interview werden teruggetrokken uit het voor het publiek toegankelijke dossier, met een handgeschreven briefje: “nationale veiligheid, teruggetrokken.”
Eindverslag Commissie 11 September, blz. 463, voetnoten 192 en 194.

 

Comments are closed.