Punt Pent-2: Waarom de aanval op het Pentagon niet werd voorkomen:
Punt Pent-2: De tweede officiële lezing

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

De officiële lezing

Het militaire apparaat had vlucht 77 niet kunnen onderscheppen, zo meldde de Commissie 11 September, omdat het “nooit een melding kreeg dat vlucht 77 was gekaapt”. [1]
Sommige militair leiders, waar onder Generaal Larry Arnold, hoofd van NORAD’s US Continental Region, hadden de Commissie 11 September verteld dat zij om 9:24 over deze vlucht waren ingelicht. [2] Deze verklaring echter, die het “deed lijken alsof de luchtmacht op tijd was ingelicht om in te grijpen”, was incorrect, zo deelde de Commissie 11 September in 2004 mee. [3]

Het beste bewijs

Het waarheidsgehalte van de tweede verklaring van de Commissie 11 September kan op twee punten worden betwijfeld:

  1. De beschuldiging dat de getuigenissen van Arnold en andere militair leiders “onjuist” was komt neer op de beschuldiging dat zij hebben gelogen. [4] Maar als de nieuwe versie van de Commissie juist was, dan had de militaire leiding niet het originele verhaal hoeven verzinnen – wat impliceert dat het militaire apparaat schuldig was aan het niet ingrijpen, of op zijn minst incompetentie. Dat zou een irrationele fabricatie zijn geweest.
  2. De herziene lezing van de Commissie is in tegenspraak met verschillende feiten:
    • De memo van de FAA stelt dat de luchtmacht voor 9:24 was ingelicht, niet later.
    • De memo van de FAA werd ondersteund door een bericht dat vier dagen na 11 september verscheen en meldde: “Tijdens ongeveer het uur dat de kapers de macht over het toestel hadden, tot op het moment dat het de westzijde van het Pentagon raakte, waren militaire officials in de oostkant van het gebouw druk in gesprek met de politie en de luchtverkeersleiding over wat te doen.” [5]
    • De Commissie beweerde dat, hoewel het commandocentrum van de FAA al sinds 9:20 op de hoogte was van de problemen met vlucht 77, deze informatie niet werd doorgegeven aan de luchtmacht. Echter, Ben Sliney, operatiemanager in het commandocentrum van de FAA had daar een “militaire eenheid die de schakel vormde tussen de FAA en de luchtmacht. Zij waren tijdens alle gebeurtenissen van 11 september aanwezig … Iedereen die moest worden ingelicht over de gebeurtenissen werd ook ingelicht, inclusief de luchtmacht.” [6]

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor Punt Pent-2
The 9/11 Commission Report (2004), blz. 34
Generaal Arnold en Generaal Eberhart getuigden beide dat de FAA NORAD om 9:24 had ingelicht (Nationale Commissie Terroristische Aanvallen op de Verenigde Staten, Publieke Hoorzitting, vrijdag 23 mei 2003). Het NORAD Nieuwsbulletin van 18 september 2001 stelde de tijd van berichtgeving van de FAA aan NEADS op 9:24.
The 9/11 Commission Report (2004), blz. 34
Een aantal leden van de Commissie 11 September beweerden dat Generaal Arnold en andere militair leiders hadden gelogen; zie Michael Bronner, 9/11 Live: The NORAD Tapes, in Vanity Fair, augustus 2006: blz. 262-285, op blz. 268; vanityfair.com, oktober 17 2006. Covoorzitters Thomas Kean en Lee Hamilton zeiden in hun boek Without Precedent uit 2006 dat het gedrag van NORAD “grensde aan willens en wetens verhullen”, en vulden aan: “De mist van de oorlog kan geen verklaring zijn waarom alle rapporten achteraf … en publieke getuigenissen van officials van de FAA en NORAD een versie van 11 september naar voren brachten die niet klopte.” (blz. 261).
Matthew Wald, Pentagon Tracked Deadly Jet But Found No Way to Stop It [Pentagon Volgde Dodelijk Vliegtuig Maar Vond Geen Manier Om het te Stoppen], in de New York Times, 15 september 2001.

 

Comments are closed.