Punt TT-1: Een bewering over de instorting van de Twin Towers:
Punt TT-1: Inslag, vliegtuigbenzine en brand alleen

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

De Officiële Lezing

De Twin Towers zijn ingestort als gevolg van de inslag van vliegtuigen, vliegtuigbenzine en kantoorbranden. [1]

Het Beste Bewijs

Ervaring, gebaseerd op fysieke observatie en wetenschappelijke kennis, toont aan dat kantoorbranden, zelfs met de hulp van vliegtuigbenzine, geen temperaturen kunnen bereiken hoger dan 1000 graden Celsius (1800 graden Fahrenheit).

Maar meerdere wetenschappelijke rapporten [2] laten zien dat metalen in de Twin Towers smolten. Onder andere staal, ijzer en molybdeen – welke normaal niet smelten tot ze temperaturen bereiken van respectievelijk 1482°C, 1538°C en 2623°C.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor punt TT-1
NIST NCSTAR 1, Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers, September 2005, p. 15. Voor wat betreft de inslag van de vliegtuigen, zie pag. 150-51; Vliegtuigbenzine, pag. 24, 42; Branden, pag. 91, 127, 183.
RJ Lee Group, WTC Dust Signature Report: Composition and Morphology [Deskundigenrapport: Signatuur stof WTC], December 2003, pag. 21.
RJ Lee Group, Expert Report: WTC Dust Signature [Studie signatuur stof WTC: Samenstelling en morfologie] , May 2004, p. 12.
Heather A. Lowers en Gregory P. Meeker, USGS (US Geological Survey, Amerikaans Geologisch Onderzoek), US Department of the Interior, “Particle Atlas of World Trade Center Dust [Deeltjesatlas stof World Trade Center]”, 2005.
Steven E. Jones et al., “Extremely high temperatures during the World Trade Center destruction”, Journal of 9/11 Studies, 19 (January 2008).
Voor discussie en samenvatting, zie David Ray Griffin, The Mysterious Collapse of World Trade Center 7, pag. 39-44.

 

Comments are closed.