Punt TT-2: Een bewering over de instorting van de Twin Towers:
Punt TT-2: Inslag, brand en zwaartekracht alleen

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

De officiële lezing

De Twin Towers stortten in door drie oorzaken en slechts drie oorzaken: de inslag van de vliegtuigen, de resulterende branden en de zwaartekracht. [1]

Het beste bewijs

Gedurende de instorting van de Twin Towers werden grote stukken van de buitenste stalen kolommen, die vele tonnen wogen, horizontaal weggeschoten tot wel 150 tot 200 meter, zoals op meerdere foto’s [2] en kaarten [3] te zien is.

Dit wegschieten met hoge snelheid van zware structurele delen kan niet worden verklaard door branden, de werking van de zwaartekracht of inslag van vliegtuigen (die een uur eerder waren gebeurd).

Menselijke botresten [4] van ongeveer 1 cm zijn in ruime mate gevonden op het dak van de Deutsche Bank na de instorting van de Twin Towers, hetgeen tevens wijst op het gebruik van explosieven. Het op elkaar vallen van vloeren van bovenaf heeft de neiging lichamen op te sluiten, niet versplinterde botten meer dan 150 meter horizontaal weg te slingeren.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor punt TT-2
NIST NCSTAR 1, Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers, September 2005, pag. 144-45 (pdf: 194-5).
The Scientists for 9/11 Truth website laat een foto zien van “Impaled Steel Columns at the 20th Floor of the World Financial Center Building 3 (WTC3)”.
Zie ook “Comparison Vid – The Planned WTC Demolition” en “South Tower Smoking Guns” (ondertitelde versie) die horizontaal wegschieten laten zien.
Buiten WFC 3 (American Express Building), laat het FEMA Report, “7. Peripheral Buildings”, zien dat dezelfde soort resten de Winter Gardens raakten, 150 tot 200 meter ver weg en is inclusief een kaart die de locatie van die gebouwen laat zien.
Remains bring hope, frustration for 9/11 families”, USA Today, April 20, 2006.

 

Comments are closed.