Punt TT-4: Een tweede bewering die explosieven in de Twin Towers uitsluit

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

De officiële lezing

Op 11 september 2011 stortten de Twin Towers in door schade, veroorzaakt door de impact van de vliegtuigen in combinatie met brand, ontstaan door de vliegtuigbrandstof.

Na respectievelijk 101 en 56 minuten te hebben gebrand, kwamen de noord en de zuid torens snel neer, maar dit zonder hulp van explosieven. [1]

Het beste bewijs

De Twin Towers werden gebouwd [2] om de impact van vliegtuigen, welke de maat en snelheid zouden kunnen hebben van de vliegtuigen die ze daadwerkelijk troffen, te kunnen weerstaan. Een kantoorbrand, zelfs aangejaagd door brandstof (feitelijk kerosine) zou het stalen geraamte van de torens niet dermate hebben kunnen verzwakken [3] dat dit het plotseling instorten, zoals dit plaatsvond, kon veroorzaken.

Alleen de bovenste gedeelten van deze gebouwen werden beschadigd door de impact van de vliegtuigen en de branden die daaruit ontstonden. De stalen structuren, veel zwaarder aan de basis van de gebouwen, werden als piramiden [4] gebouwd, in termen van sterkte. De officiële verklaring, welke gebruik van explosieven uitsluit, kan dus niet verklaren waarom deze gebouwen compleet verwoest werden.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor Punt TT-4
“NIST vond geen ondersteunend bewijs voor alternatieve hypothesen welke veronderstelden dat de WTC torens werden neergehaald door gecontroleerde sloop m.b.v. explosieven, aangebracht voor 11 september 2001.” NIST NCSTAR 1, Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers [Eindverslag instorting van de WTC Torens], september 2005, p. xxxviii.
Federal Emergency Management Agency, (2002), World Trade Center Building Performance Study: Data Collection, Preliminary Observations, and Recommendations [Prestatiestudie Gebouwen World Trade Center: Data verzameling, eerste observaties en aanbevelingen].
Instorten van torens schokt ingenieurs”, MedServ, 9/11/01.
Twin Towers gebouwd om vliegtuigbotsing te weerstaan”, Seattle Times, 2 februari 1993
Twin Tower Fires Not Hot Enough to Melt or Weaken Steel! [Brand Twin Towers niet heet genoeg om ijzer te smelten of te verzwakken!]”
Architect Mario Salvadori legt uit: “De draaglast op de kolommen neemt toe met het aantal verdiepingen van het gebouw en hun gewicht moet daarmee in verhouding staan.” (Dr. Mario Salvadori, “Why Buildings Stand Up”, New York: W.W. Norton, 1980, blz. 117). Hoe lager de verdieping, des te sterker de stalen structuren moeten zijn. Dus zelfs als de impact en de branden het instorten van de bovenste secties van het gebouw zouden hebben veroorzaakt, dan zouden de verdiepingen eronder ineenstorting hebben moeten stoppen.

 

Comments are closed.