Punt WTC7-1: De bewering dat WTC 7 alleen door brand instortte

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

De officiële lezing

In eerste instantie suggereerde NIST [1] dat WTC 7 neerkwam door een combinatie van structurele schade en een razende brand, gevoed door diesel. In hun Eindverslag [2] van november 2008 verklaarde NIST echter dat diesel noch structurele schade een rol hebben gespeeld bij het instorten van het gebouw, en dat dit gebouw, dat niet door een vliegtuig was geraakt, alleen als gevolg van brand neerkwam.

Het beste bewijs

Voor en na 11 september is er nooit een wolkenkrabber met een stalen frameconstructie ingestort. [3] Als brand de oorzaak was van het instorten van een dergelijk gebouw dan zou het beginnen van het instorten geleidelijk zijn verlopen, terwijl de beelden laten zien dat Gebouw 7, waar het eerst volkomen stabiel is, plotseling nagenoeg in vrije val naar beneden kwam. De instorting van het gebouw, recht naar beneden en symmetrisch, waarbij de daklijn nagenoeg horizontaal blijft, laat zien dat alle 82 steunkolommen van WTC 7 niet meer intact waren tegen de tijd dat bovenste gedeelte begon te vallen.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor Punt WTC7-1
FEMA, World Trade Center Building Performance Study, Ch. 5 [Prestatiestudie Gebouwen World Trade Center, hoofdstuk 5], sectie 6.2, Waarschijnlijke Volgorde Instorting;
David Dunbar en Brad Reagan, ed., Debunking 9/11 Myths: Why Conspiracy Theories Can’t Stand Up to the Facts: An In-Depth Investigation by “Popular Mechanics” [Mythen 11 September Ontkracht: Waarom Complottheorieën de Toets der Feiten Niet Kan Weerstaan: Een Diepgaand Onderzoek door “Popular Mechanics”] (New York: Hearst Books, 2006) blz. 53-58. Dit semiofficiële boekje bevat citaten van NIST die aangeven wat zij op dat moment dachten.
NIST NCSTAR 1A, Eindverslag Instorten World Trade Center Gebouw 7, november 2008, 49 (pdf: 91). In de woorden van NIST, de ineenstorting van Gebouw 7 was “het eerst bekende geval van totale ineenstorting van een groot gebouw, voornamelijk als gevolg van branden”.
Zie een discussie over andere branden in wolkenkrabbers, zie video’s hier, hier en hier.

 

Comments are closed.