Punt WTC7-2: De bewering in NIST’s voorlopige verslag dat WTC 7 niet
Punt WTC7-2: instortte in een vrije val versnelling

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

De officiële lezing

Na jaren te hebben ontkend dat WTC 7 neerstortte in een vrije val versnelling herhaalde NIST dit standpunt in augustus 2008 met het uitgeven van een rapport [1] over WTC 7 getiteld Draft for Public comment (Voorlopig Verslag voor Publiek Commentaar).

Shyam Sunder, hoofd van NIST’s WTC 7-project, zei – sprekend binnen het kader dat het gebouw instortte als gevolg van brand – dat vrije val een fysieke onmogelijkheid was. [2]

Het beste bewijs

Een wetenschappelijke analyse [3] door wiskundige David Chandler toont aan dat WTC 7 dat er gedurende een periode van ongeveer 2,5 seconde onomstotelijk sprake is van vrije val. In een publieke herziening hadden Chandler en Dr. Steven Jones NIST’s voorlopig verslag aangevallen, waarna NIST een heranalyse maakte van de val van WTC 7.

In hun Final Report [4] (Definitief Verslag) leverde NIST een gedetailleerde analyse en grafiek waarin toe werd gegeven dat WTC 7 gedurende ongeveer 30 meter, of 2,25 seconden, viel in een vrije val versnelling, in overeenstemming met de bevindingen van Chandler en Jones.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor Punt WTC7-2
NIST NCSTAR 1-9, Structural Fire Response and Probable Collapse Sequence of World Trade Center Building 7, Draft for Public Comment [Reactie van de structuur naar het vuur en waarschijnlijke volgorde van de instorting van World Trade Center Gebouw 7, werkdocument voor publiek commentaar], Augustus 2008
“ … er was sprake van een reeks van structureel falen die wel plaats moest vinden. Alles gebeurde niet plotseling” (WTC 7 Technische Briefing, NIST, 26 augustus 2008). Hoewel NIST op hun website in eerste instantie een video en een transcriptie van de briefing had geplaatst werden beiden verwijderd. De video is nu echter elders te vinden. Ook is de transcriptie te vinden, onder de titel NIST Technische Briefing over hun Laatste Voorlopige Rapport betreffende WTC 7 voor Publiek Commentaar.
David Chandler, “WTC7: NIST Finally Admits Freefall (Part 1) [WTC7: NIST Geeft Eindelijk Vrije Val Toe (Deel 1)]”, 7 december 2008, 9:07. Chandler’s rapport over vrije val werd door NIST zelf ondersteund: NIST NCSTAR 1A, Final Report on the Collape of World Trade Center Building 7 [Eindverslag instorting van World Trade Center Building 7], november 2008, blz. 45f (pdf: 87f)
NIST NCSTAR 1A, Final Report on the Collape of World Trade Center Building 7 [Eindverslag instorting van World Trade Center Building 7], november 2008, blz. 45f (pdf: 87f)

 

Comments are closed.