Punt WTC7-3: De bewering in het definitieve verslag van NIST dat
Punt WTC7-3: in vrije val neerkwam zonder explosieven

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

De officiële lezing

In hun Definitieve Rapport over, [1] uitgegeven in november 2008, geeft NIST eindelijk toe dat gedurende meer dan twee seconden een vrije val doormaakte. NIST bleef echter bij hun bewering dat neerkwam als gevolg van brand, zonder de hulp van explosieven.

Het beste bewijs

Wetenschappelijke analyse [2] toont aan dat een instorting in vrije val van een gebouw met een stalen frame niet kan plaatsvinden door brand, zonder de hulp van explosieven (een feit dat de hoofdonderzoeker van NIST, Shyam Sunder, toegaf [3] tijdens de bespreking van NIST’s Voorlopige Rapport voor Publiek Commentaar in augustus 2008).

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor Punt WTC7-3
NIST NCSTAR 1A, Final Report on the Collape of World Trade Center Building 7 [Eindverslag instorting van World Trade Center Building 7], november 2008, blz. 45 (pdf: 87)
Chandler, “WTC7: NIST Finally Admits Freefall (Part III) [WTC7: NIST Geeft Eindelijk Vrije Val Toe (Deel III)]”, 2 januari 2009, bij 1:19 minuten
Deze analyse is door NIST zelf onderschreven in Vragen en Antwoorden over NIST’s Onderzoek naar, NIST, augustus 2008 (oorspronkelijk te vinden op www.nist.gov/public_affairs?factsheet/wtc_qa_082108.html). Deze versie van dit document, dat op de website van NIST werd geplaatst ten tijde van het verschijnen van het voorlopig verslag over, is vervangen door een geüpdate versie van 17 september 2010, waarin NIST blijft bij de verklaring dat er sprake was van een “zwaartekrachtversnelling” (vrije val).
Sunder zei: “Een periode van vrije val zou [de valtijd] zijn van een object dat onder zich geen structurele componenten heeft … De … tijd die nodig was … voor die 17 verdiepingen om te verdwijnen [was ruwweg 40% langer dan vrije val]. En dat is helemaal niet vreemd omdat er in dit geval sprake was van structurele weerstand. En er was sprake van een reeks van structureel falen die plaats moest vinden. Alles gebeurde niet plotseling.” (WTC 7 Technische Briefing, NIST, 26 augustus 2008). Hoewel NIST op hun website in eerste instantie een video en een transcriptie van de briefing had geplaatst werden beiden verwijderd. De video is nu echter elders te vinden. Ook is de transcriptie te vinden, onder de titel NIST Technische Briefing over hun Laatste Voorlopige Rapport betreffende WTC 7 voor Publiek Commentaar.

 

Comments are closed.