Punt WTC7-6: De frauduleuze bewering van NIST dat er geen staal
Punt WTC7-6: werd geborgen van WTC Gebouw 7 voor analyse

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Inleiding
Van de mysterieuze ineenstorting van World Trade Center 7 – een wolkenkrabber van 46 verdiepingen met een stalen skelet, gelegen nabij de Twin Towers, dat op 11 september om 17:21 uur plotseling instortte op zijn eigen grondoppervlak – wordt beweerd dat dit gebeurde als gevolg van brand alleen.

Gezien het feit dat alle eerdere instortingen van gebouwen met een stalen skelet werden bewerkstelligd middels gecontroleerde sloop, gebruik makend van explosieven, zou de nooit eerder voorgekomen plotselinge instorting van WTC 7 hebben moeten leiden tot een diepgravend onderzoek om uit te vinden wat er precies was gebeurd zodat, wanneer de instorting het gevolg was van brand alleen, een dergelijke ramp in de toekomst voorkomen zou kunnen worden.

Het onderzoeken van geborgen staal zou een cruciaal onderdeel van een dergelijk onderzoek moeten vormen om te zien of de kwaliteit van het staal niet afdoende was, of, zoals sommigen vermoeden, dat WTC 7 werd neergehaald door middel van explosieven. Tevens zou het van cruciaal belang zijn dat het rapport van het onderzoek collegiaal getoetst zou worden.

De officiële lezing

Zoals bij herhaling vermeld in rapporten van NIST werd er geen staal geborgen van WTC 7. [1]

Noch in het Eindrapport over de Instorting van World Trade Center Gebouw 7 (2008), [2] noch in het Het Eindverslag Commissie 11 September (2004) [3] wordt gerefereerd aan het bergen van staal. In het Het Eindverslag Commissie 11 September wordt niet eens verwezen naar Gebouw 7.

Omdat er geen staal werd geborgen van Gebouw 7 was het onmogelijk om een metallografie uit te voeren. [4]

Het was derhalve voor NIST onmogelijk om in hun onderzoeken enige uitspraak te doen over de kwaliteit van het staal van WTC 7. [5]

NIST heeft het staal alleen kunnen beschrijven aan de hand van aan de bouw gerelateerde documenten. [6]

Het beste bewijs

Ten eerste: Er is meer dan genoeg bewijs die de bewering van NIST weerlegt dat er geen staal van WTC 7 werd geborgen:

 1. Vroeg bewijs van geborgen staal van WTC 7 is te vinden in een brief uit 2001 aan het JOM, [7] geschreven door drie professoren van het Worcester Polytechnic Institute met de titel “Een eerste Microstructurele analyse van A36 staal, WTC Gebouw 7”. [8]
 2. In 2002 publiceerde FEMA (Federaal Kantoor Crisismanagement) een rapport van dezelfde professoren waarin het vreemde verdunnen en de corrosie van het staal van het World Trade Center wordt beschreven. Monster 1 was een steunbalk die “afkomstig leek te zijn van WTC 7”, hoewel “de precieze locatie van de balk in het gebouw onbekend is”. [9] Toen hiernaar werd gevraagd zei een senior woordvoerder van NIST: “Het was niet mogelijk om definitief vast te stellen” dat het staalmonster afkomstig was van Gebouw 7. [10] Maar een verklaring als deze van een woordvoerder kan geen schaduw van twijfel werpen over de evaluatie van drie wetenschappers.
 3. Dat het staal afkomstig leek te zijn van WTC 7 werd bevestigd in een documentaire van de BBC uit 2008 [11] door professor Jonathan Barnett, de belangrijkste auteur van de studie van FEMA.
 4. Appendix D van datzelfde rapport merkt op dat “onder de delen die zijn gevonden en onderzocht … bevonden zich verbrande delen van WTC 7”, en bevat een foto van een “kolom W14 van WTC 7 met daaraan bevestigd nog twee steunbalken van vloerdelen”. Een andere foto laat een “zadelbevestiging van de door brand beschadigde kolom W14” zien. [12]
 5. Figure-C1Uit een schadestudie van NIST uit 2005 blijkt dat NIST wist van het rapport van FEMA, want het refereerde aan “het staal van WTC 7 (Monster 1 van Appendix C, studie FEMA/BPAT)”. [13]
 6. In 2012 leverde een WOB-verzoek (FOIA) door onderzoeker David Cole een aantal foto’s op van John Gross die op een schroothoop staal van WTC 7 onderzoekt. Gross was de mede leidinggevende in de analyse van de brand en instorting van NIST. [14] Het was zijn verantwoordelijkheid om “de mechanische en metallurgische eigenschappen en kwaliteit van het staal, de lassen en verbindingen te bepalen en te analyseren, staal dat was geborgen van WTC 1, 2 en 7”. [15] Deze foto’s werden verkregen via NIST FOIA #12-057, 7 februari 2012 en zijn online te bekijken. [16]

  Figure-C2

Zie hoe het opgekruld gatenkaasstaal lijkt op die welke zijn afgebeeld in het rapport van FEMA uit 2002 hierboven. [17]

Ten tweede: Over het onderzoek naar het staal van WTC 7 werd ook in verschillende nieuwsberichten verhaald, waaronder twee van de New York Times en één van het Worcester Polytechnic Institute:

 1. Een artikel in de New York Times uit november 2001 haalt Dr. Jonathan Barnett aan die het heeft over “stalen delen in de puinhoop van [WTC 7] waarvan het lijkt dat ze gedeeltelijk zijn verdampt door buitengewoon hoge temperaturen”. [18] (De aanwezigheid van de onverklaarbare intense hitte wordt onderschreven in Consensuspunt TT-6: “De bewering dat er geen gesmolten staal of ijzer in de WTC gebouwen aanwezig was”. [19]
 2. Een artikel in de New York Times uit 2002 merkt op: “Misschien wel het diepste mysterie dat uit het onderzoek naar voren kwam betreft uitzonderlijk dunne delen staal die zijn verzameld uit de torens en World Trade Center 7, een wolkenkrabber van 46 verdiepingen die ook instortte, door onbekende redenen. Het lijkt alsof het staal is weggesmolten, maar men gelooft niet dat de branden in elk van de gebouwen heet genoeg waren om staal ronduit te doen smelten”. [20]
 3. Een artikel in de officiële publicatie van het Worcester Polytechnic Intitute meldt: “Een [stalen] kolom van 2 1/2cm dikte is tot de helft gereduceerd. De randen – opgekruld als een papyrusrol – zijn verdunt tot bijna de dikte van een scheermes. Gapende gaten – sommigen zo groot als een zilveren dollarmunt – laten licht schijnen door een eens solide stalen flens. Dit uiterlijk als van een gatenkaas was een schok voor alle professoren die zo bekend zijn met brand, die weliswaar vervorming en buiging verwachtten te zien – maar geen gaten”. [21]
Conclusie

Er is meer dan voldoende bewijs dat aantoont dat de bewering van NIST – dat er geen staal van WTC 7 werd gevonden – onjuist is. Door het ontkennen van dit bewijs (dat zelfs werd genoemd in één van NIST’s eigen rapporten [22]) konden ze beweren dat er geen bewijs was dat het gebouw door middel van explosieven was neergehaald.

Door de beschikbaarheid van staal van WTC 7 te ontkennen bracht NIST zich bovendien in de positie waar ze de ineenstorting alleen verklaren aan de hand van een computermodel waar naar willekeur variabelen kunnen worden ingevoerd – gezien het feit dat er geen collegiale toetsing plaatsvond [23] – waarvan is gebleken dat dit model niet klopte. [24]

Referenties voor Punt WTC7-6
De volgende verklaringen verschenen in: NIST, Materials Science and Engineering Laboratory. NCSTAR 1-3, “Mechanical and Metallurgical Analysis of Structural Steel”, september 2005:

 1. Hoewel er geen staal is geborgen van WTC 7, een wolkenkrabber van 46 verdiepingen die ook instortte op 11 september, konden eigenschappen van het gebruikte staal worden geschat aan de hand van literatuur en documenten uit die tijd. Blz. iii
 2. Het staal dat bij de constructie van WTC 7 is gebruikt is alleen beschreven op basis van gegevens uit de literatuur omdat er van het gebouw geen staal is geborgen. Blz. xxxvii
 3. Van WTC 7 is geen staal geborgen; het constructiestaal wordt echter in aan de bouw gerelateerde documenten beschreven als conventioneel 36 ksi, 42 ksi en 50 ksi staalsoorten. Blz. xliv
 4. Omdat er geen staal van WTC 7 is geborgen van de rampplek is het staal dat in de constructie van dit gebouw is gebruikt beschreven op basis van gegevens uit de literatuur uit die periode. Blz. 1
 5. 7.7.2 Mechanische eigenschappen van het WTC 7 staal: Omdat NIST geen staal heeft geborgen van WTC 7 is het niet mogelijk enige uitspraak te doen over de kwaliteit ervan. Blz. 114
 6. 7.7.3 Fysieke eigenschappen van het WTC 7 staal: Omdat er geen staal was geborgen van WTC 7 was het niet mogelijk om een metallografie uit te voeren. Blz. 115

De volgende verklaring werd gemaakt in NCSTAR 1-3D, “Mechanical Properties of Structural Steels”, september 2005: “Omdat NIST geen staal heeft geborgen van WTC 7 is het niet mogelijk een uitspraak te doen over de kwaliteit ervan.” Blz. 273

De volgende verklaring komt uit NCSTAR 1-3E, “Fysical Properties of structural steels”, september 2005: Deze analyses werden alleen gemaakt voor staal

 1. van WTC 1 en WTC 2, omdat er van WTC 7 geen
  staal is geborgen. Blz. 1

De volgende verklaring komt uit een voortgangsrapport van NIST uit juni 2005:

 1. Van het geborgen staal dat in bezit is van NIST konden geen delen worden geïdentificeerd als afkomstig zijnde van WTC 7 … De eigenschappen werden geschat aan de hand van beschikbare testgegevens uit de literatuur. Volume 1, blz. 17
NIST, Materials Science and Engineering Laboratory. NCSTAR 1-3, “Mechanical and Metallurgical Analysis of Structural Steel”, september 2005, blz. 115
7.7.2 Mechanical Properties of WTC 7 Steel: “Omdat NIST geen staal heeft geborgen van WTC 7 is het niet mogelijk om enige uitspraak te doen over de kwaliteit ervan”, blz. 114. NIST, Materials Science and Engineering Laboratory. NCSTAR 1-3, “Mechanical and Metallurgical Analysis of Structural Steel”, september 2005
NIST, Materials Science and Engineering Laboratory. NCSTAR 1-3, “Mechanical and Metallurgical Analysis of Structural Steel”, september 2005:

 1. “Hoewel er geen staal is geborgen van WTC 7, een wolkenkrabber van 46 verdiepingen die ook instortte op 11 september, konden eigenschappen van het gebruikte staal worden geschat aan de hand van literatuur en documenten uit die tijd.” Blz. iii
 2. Het staal dat bij de constructie van WTC 7 is gebruikt is alleen beschreven op basis van gegevens uit de literatuur omdat er van het gebouw geen staal is geborgen. Blz. xxxvii
 3. Omdat er geen staal van WTC 7 is geborgen van de rampplek is het staal dat in de constructie van dit gebouw is gebruikt beschreven op basis van gegevens uit de literatuur uit die periode. Blz. 1
JOM is het periodiek voor leden van de Minerals, Metals and Materials Society
J R Barnett, R R Biederman en R D Sisson jr., “An initial Microstructural Analysis of A36 Steel from WTC Building 7”, JOM. 53 (12), 2001, blz. 18
Jonathan Barnett, R R Biederman en R D Sisson jr., “World Trade Center Building Performance Study, Appendix C: Limited Metallurgical Examination”, FEMA, mei 2002
Michael E Newman, senior woordvoerder NIST, brief van 24 juni 2010. Het rapport van FEMA is van Jonathan Barnett, R R Biederman en R D Sisson jr., “World Trade Center Building Performance Study, Appendix C: Limited Metallurgical Examination”, FEMA, mei 2002
Professor Jonathan Barnett, ingenieur brandbeveiliging, Simpson Gumpertz & Heger, berichtte: “Het kwam van een veel grotere balk … Dit was de omvang van het staal dat werd gebruikt bij de constructie van Gebouw 7. Dit soort staal werd niet gebruikt in torens 1 en 2. Daardoor kennen we de afkomst. Ik was verrast want het was zo geërodeerd en vervormd. Daarom namen we het mee naar het lab voor een analyse.” BBC, WTC 7 – BBC The Third Tower – Conspiracy Files, 2008, YouTube: cjnewson88, op ongeveer 48 minuten.
NIST NCSTAR 1-3C, “Damage and Failure Modes of Structural Steel Components”, september 2005, blz. 233. Deze referentie werd aangehaald in: Andrea Dreger, “How NIST Avoided a Real Analysis of the Physical Evidence of WTC Steel”, (geen datum)
NIST NCSTAR 1A, “Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7”, november 2008, xxviii
NIST FOIA 12-057, 7 februari 2012. De naam van het bestand met foto’s van WTC 7 is: FEMA Photographs of WTC7_Beam_Photos_Scrap_Yard_OCT_2001.rar – RAR archief, uitgepakte grootte 11.280.860 bytes. David Cole schreef in een e-mail aan Elizabeth Woodworth van 4 april 2014 dat “hoewel deze foto’s werden verkregen van NIST, ze komen eigenlijk uit het archief van FEMA”.
Deze opname van fotograaf Iwankiw komt voort uit het WOB-verzoek NIST FOIA Request #12-057, 7 februari 2012. Het bestandsnummer is DSCN0397_Iwankiw, uit bestand WTC7_Beam_Photos_Scrap_Yard_OCT_2001.rar. Het is te vinden, begraven in de dataset.
James Glanz, “Engineers Suspect Diesel Fuel in Collapse of 7 World Trade Center”, New York Times, 2 februari 2002.
James Glanz en Eric Lipton, “A Search for Clues in Tower’s Collapse: Engineers Volunteer to Examine Steel Debris Taken to Scrapyards”, New York Times, 2 februari 2002.
Joan Killough-Miller, “The Deep Mystery of Melted Steel”, WPI Transformations, voorjaar 2002
NIST NCSTAR 1-3C, “Damage and Failure Modes of Structural Steel Components”, september 2005, blz. 233.
Door geen collegiale toetsing te zoeken door de wetenschappelijke gemeenschap heeft NIST de aanbeveling van Dr. James Quintire, hoogleraar brandbeveiliging aan de universiteit van Maryland en lid van de adviescommissie voor het WTC-project van NIST, naast zich neergelegd. In een lezing over de onderzoeken aangaande het WTC tijdens de World Fire Safety Conference zei Quintire: “Ik zou willen dat dit collegiaal werd getoetst … Ik vind dat alle verslagen die NIST heeft verzameld moeten worden gearchiveerd. Ik zou het fijn vinden als iemand anders kijkt naar wat ze hebben gedaan; zowel vanuit structureel oogpunt als dat van brand.” Zich direct richtend tot een vertegenwoordiger van NIST zei hij: “Mijn ervaring is dat het gedurende jullie hele onderzoek erg moeilijk was om een duidelijk antwoord te krijgen. Als iemand naar een vergadering of hoorzitting van jullie adviespanel kwam dan kregen ze vijf minuten om een verklaring af te leggen; ze konden nooit vragen stellen. En ondanks alle commentaren die ik heb geschreven, alle tijd die ik erin heb gestopt … ik heb nooit een formele reactie gekregen.” Alan Miller, “Former Chief of NIST’s Fire Science Division Calls for Independent Review of World Trade Center Investigation”, OpEdNews, 21 augustus 2007.
Zie Consensuspunt WTC7-5: “World Trade Center Gebouw 7 – NIST’s analyse van de aanzet tot het instorten is niet aannemelijk”.

 

Comments are closed.