Punt WTC7-7: Voorkennis van het instorten van World Trade Center Gebouw 7

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Inleiding

Op 11 september 2001 wisten veel mensen ruimschoots voordat World Trade Center 7 instortte dat dit gebouw van 46 verdiepingen naar beneden zou komen. [1] Het instorten werd zelfs in twee gevallen voortijdig aangekondigd door grote televisiestations. Hoe kan deze voorkennis worden verklaard?

Voorstanders van de officiële lezing van het instorten van WTC 7 hebben op verschillende momenten twee verschillende verklaringen naar voren gebracht – hier “versie 1” en “versie 2” genoemd – die beiden kunnen worden gezien als officiële lezing.

Versie 1, de eerdere verklaring, raakte weid verspreid over het internet en kreeg op een gegeven moment enige steun van het Nationaal Instituut Waarden en Technologie (NIST) waardoor het in feite een officiële lezing werd. [2]

Versie 2 is de huidig geldende officiële lezing van de instorting nadat deze verscheen in het eindverslag van NIST. [3]

De officiële lezingen

Versie 1: WTC 7 was ernstig beschadigd door rondvliegend puin bij het instorten van WTC 1 waardoor structurele schade en branden ontstonden in WTC 7. Deze branden waren uitzonderlijk groot en heet, gevoed door diesel die in het gebouw was opgeslagen. [4] De schade en branden beziend concludeerden de brandweer en ingenieurs dat er gevaar bestond dat het gebouw in zou gaan storten. Deze zorgen werden uitgesproken en er werd gepaste actie ondernomen: brandweerlieden werden uit het gebouw teruggetrokken en er werd hen en anderen verteld dat het gebouw misschien naar beneden zou komen. De voorspellingen over het instorten waren dus rationele reacties op basis van directe observaties van getuigen. [5]

Versie 2: De eerdere verklaring voor het instorten van WTC 7 (versie 1) is onjuist. Inslagschade door rondvliegend puin was niet voldoende om een risico te vormen voor WTC 7 en speelde geen rol van belang bij het instorten. [6] En de branden werden niet verergerd door diesel die in het gebouw was opgeslagen. [7]

De val van WTC 7 werd voornamelijk veroorzaakt door brand. Dit was voor het eerst in de geschiedenis dat een wolkenkrabber met een stalen skelet instortte als gevolg van brand. [8] De branden vormden de aanzet tot de instorting door een unieke en niet waarneembare reeks gebeurtenissen binnen in het gebouw, waaronder uitzetting van vloerdelen door de hitte, een steunbalk die van zijn zadel schoof en instorting van vloerdelen wat resulteerde in een stapsgewijs knikken van kolommen. [9]

Het begeven van een enkele kolom had tot gevolg dat het volledige interieur van noord naar zuid instortte, wat weer leidde tot het volledig instorten van het interieur van oost naar west, waardoor uiteindelijk de kolommen van de buitenkant niet meer bij elkaar werden gehouden en dit ervoor zorgde dat deze het allemaal nagenoeg gelijktijdig begaven.

Ook al hadden de branden gedurende een aantal uren een invloed op de stalen onderdelen van het gebouw, het gebouw werd hierdoor niet instabiel en zijn lot was niet bezegeld tot minuten, misschien zelfs seconden voor het naar beneden kwam. [10]

Het beste bewijs

Beide versies zijn niet passend te krijgen met het bewijs.

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd door aanhangers van de officiële lezing van 11 september kwamen getuigen die meenden dat het gebouw in zou gaan storten niet tot die conclusie door iets wat ze zelf hadden gezien maar door wat hen was verteld[11]

Wat getuigen persoonlijk waarnamen kan natuurlijk geen verklaring zijn voor versie 2 welke stelt dat een reeks van gebeurtenissen in de laatste minuten plaatsvond binnen in het gebouw, zonder precedent, onvoorspelbaar, en onzichtbaar voor getuigen.

Beide versies worden tegengesproken door het feit dat

 1. sommigen er zeker van waren dat het gebouw in zou gaan storten,
 2. dat een aantal van hen hier al vroeg van op de hoogte was en
 3. dat een paar televisiestations het instorten van WTC 7 voortijdig hadden gemeld.
 1. Waar het zekerheid betreft, verslaggever Ashleigh Banfield van MSNBC zei vroeg in de middag: “Ik heb nu een aantal berichten gehoord van verschillende agenten dat dat gebouw het volgende is dat naar beneden zal komen”, waar er één zei dat “ze op dit moment wachten tot het naar beneden zal komen”. [12] En inderdaad, vele leden van de brandweer van New York hebben officieel verklaard dat ze met zekerheid wachtten tot het gebouw in zou storten. [13] Bij voorbeeld:
  • Brandweerman Thomas Donato zei: “We stonden daar, wachtend tot Zeven naar beneden zou komen. We waren daar een hele tijd, een paar uur.” [14]
  • Brandweerman James Wallace zei: “Ze zeiden dat Gebouw 7 naar beneden zou komen dus hebben we ons gehergroepeerd en zijn teruggegaan naar onze wagen. We gingen naar gebouw 3 of 4, ik weet het niet meer. Daar zouden we onze ladder opstellen. Ze zeiden dat dat niet kon want Gebouw 7 gaat neer. We wachtten tot Gebouw 7 zou vallen.” [15]
  • Assistent commandant James Drury zei: “Ik moet daar een tijd zijn blijven hangen. Er waren daar honderden brandweerlieden die wachtten om – ze wachtten op het instorten van Gebouw 7.” [16]
  • Commandant Thomas McCarthy zei: “Toen ik bij de commandopost aankwam stond daar een hele groep mannen. Ze stonden alleen maar te wachten tot Gebouw 7 in zou storten.” [17]
  • Ambulancebroeder Steven Pilla zei: “We liepen terug. We gingen niet verder want Gebouw 7 zou in gaan storten. Dat was nog een probleem, wachten tot Gebouw 7 naar beneden zou komen.” [18]

  Het bewijs dat vele getuigen zeker wisten dat het in zou gaan storten, solide bewijs, [19] kan niet worden verklaard aan de hand van versie 1 of versie 2.

 2. Het bestaan van vroege voorkennis vindt ook veel steun:
  • Brandweerman Vincent Massa, die vertelde over dat de brandweerlui wachtten op het instorten van Gebouw 7 heeft gezegd: “De hele tijd dat we aan het wachten waren – er gingen uren voorbij.” [20]
  • De schatting van Massa wordt bevestigd door een bredere studie van de orale overleveringen van de brandweer van New York. Uit deze studie bleek dat van de 60 brandweerlieden die het hadden over voorspellingen dat WTC 7 in zou gaan storten er in 33 gevallen het tijdstip kan worden vastgesteld: in 17 gevallen werd de voorspelling gedaan binnen de laatste 2 uur voor het instorten, terwijl dit in de andere 16 gevallen meer dan 2 uur was voor het instorten. In 6 gevallen blijkt de voorspelling meer dan 4 uur van tevoren te zijn gedaan. [21]
  • Een aantal rapporten hebben aangegeven dat de brandweer al rond 14.00 uur was teruggetrokken uit WTC 7. Hen werd verteld het gebouw te verlaten omdat het verdoemd was. [22] Deze voorspelling lijkt afkomstig te zijn geweest van het Kantoor Crisismanagement van burgemeester Giuliani. [23]

  Hoe kunnen stellige en valide gebleken voorspellingen over de ineenstorting zo ver van tevoren zijn gedaan? Versie 2, de huidig geldende officiële verklaring, is met name niet in staat om een antwoord te geven op deze vraag omdat de unieke en fatale reeks interne instortingen, het centrale punt van deze verklaring, door geen enkele getuige is waargenomen en plaatsvond net voor het instorten. Hoe dan ook, omdat er nooit eerder een gebouw met een stalen skelet was ingestort zonder te zijn gesprongen, zou er voor een dergelijke voorspelling geen basis zijn.

 3. De officiële versies worden ook tegengesproken door voortijdige berichtgeving over het instorten van Gebouw 7 door CNN en de BBC.
  • CNN verkondigde de op handen zijnde ineenstorting van WTC 7 een uur en 10 minuten voordat het plaatsvond. [24] Meteen na de voortijdige verkondiging, en gedurende het volgende uur, werd met tussenpozen de boodschap “Gebouw 7 van het World Trade Center in brand, stort misschien in” in beeld geprojecteerd. 4½ minuut voor het instorten verscheen een nieuw bericht in beeld: “Uitslaande brand in Gebouw #7, staat op instorten.” Ten slotte, 3 minuten later, een nieuwe boodschap: “Gebouw 7 van het World Trade Center in brand, op het randje van instorten.” Op geen enkel moment gedurende die 70 minuten was er voor de kijkers enig zichtbaar bewijs van enige verandering aan Gebouw 7, zoals toegenomen brand, gedeeltelijke instorting of zelfs maar een hellen. [25]
  • De instorting van Gebouw 7 werd door de BBC 23 minuten van tevoren verkondigd. De BBC gaf zelfs een verklaring a la versie 1 om uit te leggen waarom het was ingestort. [26] Deze voortijdige verkondiging, samen met de gegeven verklaring, is met name vreemd gezien het feit dat nooit tevoren een gebouw met een stalen skelet was ingestort als gevolg van brand.
Conclusie

Geen van beide versies kan de zekerheid verklaren van de velen aanwezigen ter plekke dat het gebouw in zou gaan storten, noch het feit dat sommigen lang voor het instorten over deze kennis beschikten, noch het feit dat twee televisiestations dit voortijdig konden verkondigen. Deze voorkennis, zo lijkt het, moet afkomstig zijn geweest van mensen die van plan waren het gebouw in te laten storten.

Deze voorkennis onderschrijft daarom het bewijs en de conclusies zoals besproken in vorige Punten (zie Consensuspunten WTC7-1, 2, 3, 5 en 6, ) dat WTC 7 werd neergehaald door middel van gecontroleerde sloop.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor Punt WTC7-7
Veel van deze bronnen worden vermeld onder de sectie “Het beste bewijs”.
Sivaraj Shyam Sunder en C Sawyer, NIST SP 1000-5, June 2004 Progress Report on the Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster, National Institute of Standards and Technology, 30 juni 2004, blz. xxxviii. Een artikel in Popular Mechanics uit 2005 illustreert hoe de vroege onderzoeken van NIST werden gebruikt om de criticasters van de officiële lezing van 11 september te pareren.
Richard Gann, NIST NCSTAR 1A, Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7, National Institute of Standards and Technology, 20 november 2008.
NIST had de kwestie van voorkennis uit de weg willen gaan maar een aantal “ontkrachters” hebben hun argumenten voortgebouwd op de verklaringen van NIST. De poging van Ryan MacKay wordt behandeld in Graeme MacQueen’s Waiting for Seven: WTC 7 Collapse Warnings in the FDNY Oral Histories, een artikel in het Journal of 9/11 studies, januari 2008.
“Behalve dat het de oorzaak was van de branden in WTC 7 speelde het puin van WTC 1 geen rol van betekenis bij de aanzet tot het instorten van WTC 7”. Gann, NIST NCSTAR 1A, Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7 blz. xxxvii.
“Dieselbranden speelden geen rol bij het instorten van WTC 7.” Ibid., blz. xxxvii.
“Dit was het eerst bekende geval van een hoog gebouw dat volledig instortte als gevolg van branden.” Ibid., blz. xxxv.
Het mechanisme achter de ineenstorting wordt ondersteunt door animaties die zijn opgenomen in het eindverslag van NIST, NCSTAR 1-9 vol. 2, hoofdstuk 12, blz. 588-597. Een afbeelding van het vervormde instortende model is nadrukkelijk op de omslag van NIST NCSTAR 1A aanwezig.
Richard Gann, NIST NCSTAR 1A, Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7, NIST, 20 november 2008, blz. 21.
Een aantal brandweerlieden ter plekke deden voorspellingen over het instorten op basis van hun eigen observaties, maar worden 7 tegen 1 in aantal overtroffen door brandweerlui die hun zekerheid van de op handen zijnde instorting ontleenden aan wat ze van anderen, voornamelijk hun meerderen, hadden gehoord. MacQueen, “Waiting for Seven: WTC 7 Collapse Warnings in the FDNY Oral Histories”.
Verslaggever bij Gebouw 7: “That is the building that is going to go down next [Dat is het volgende gebouw dat naar beneden zal komen!]” (YouTube: igykalen; 1:32); Ook beschikbaar op YouTube: Kaba DAYI
De opnamen van de orale overleveringen die de persoonlijke verhalen weergeven van ongeveer 500 leden van de brandweer van New York (World Trade Center Task Force Interviews) kunnen worden gevonden op de website van de New York Times.
Aanvullende verslagen:

 • “De rest van de dag waren we bezig met vrachtwagens uit te laden. We deden maar een beetje wat we konden doen, maar zij waren aan het wachten tot World Trade Center 7 zou vallen”. Brandweerman Timothy Burke, blz. 17.
 • “Ze haalden iedereen terug, en iedereen stond daar en wachtten gewoon, en wachtten en wachtten tot het neerging … ” Ambulancebroeder Joseph Fortis, blz. 15.
 • “Ik kan me herinneren dat later op de dag, terwijl we wachtten op het instorten van Zeven, we steeds verder achteruit moesten in Vesey Street, bijna een heel blok.”
 • “De hele tijd dat we wachtten – er gingen uren voorbij.” Vincent Massa, blz. 17, 19.
 • “Ze meenden dat ze wisten dat dat gebouw naar beneden zou komen. Het was een kwestie van tijd, en iedereen verwachtte het.” Luitenant Russell Stroebel, blz. 5.
 • “Toen ze ons weer bij elkaar hadden, en enigszins georganiseerd, stuurden ze ons terug, verder Vesey Street in, en daar stonden we en we wachtten op het instorten van World Trade Center 7.” Brandweerman Frank Sweeney, blz. 14.
Brandweer van New York (World Trade Center Task Force Interviews) New York Times. De uitspraak van Donato kan worden gevonden op bladzijde 5 van zijn verklaring.
David Griffin, The Mysterious Collapse of World Trade Center 7: Why the Final Official Report About 9/11 is Unscientific and False, Northampton, Massachusetts, Olive Branch Press, 2010, blz. 113.
Ibid., blz. 114.
De voortijdige aankondiging van CNN is beschikbaar op dailymotion als “CNN Announces WTC7 Collapse Too Early”.
Voor de volledige verslaggeving van CNN op 11 september 2001, zie de September 11 Television Archive.
De voortijdige aankondiging van de BBC is beschikbaar op dailymotion als “BBC REPORT ON EARLY WTC7 COLLAPSE (”.

 

Comments are closed.