Punt TT-5: De bewering dat het stof afkomstig uit het WTC
Punt TT-5: geen deeltjes thermiet bevatte.

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

De officiële lezing

Ook al voerde NIST geen tests uit [1] om vast te stellen of er brandversnellers (zoals thermiet) aanwezig waren, of explosieven (zoals RDX en nanothermiet) in het stof uit de restanten van het WTC, ze beweerden [2] dat zulke materialen niet aanwezig waren.

Het beste bewijs

Ongereageerd nanothermitisch materiaal, “wat zo gefabriceerd kan worden [3] dat het zich gedraagt als ontbrandingsmiddel (zoals regulier thermiet), of als explosief”, [4] werd aangetroffen in vier onafhankelijk verzamelde [5] monsters van het WTC stof (zoals gerapporteerd [6] in een studie die door diverse schrijvers werd opgesteld in een collegiaal getoetste krant).

<< Vorig Punt, Volgend Punt >>

Referenties voor punt TT-5
NIST, Answers to Frequently Asked Questions [Antwoord op veelgestelde vragen], (30 augustus 2006; 8/6/2006), Vraag 12.
NIST voerde alleen een hypothetisch experiment uit en “vond daarbij geen bewijs van plaatsgevonden ontploffingen”. NIST NCSTAR 1-9, Structural Fire Response and Probable Collapse Sequence of World Trade Center Building 7, Draft for Public Comment [Reactie van de structuur naar het vuur en waarschijnlijke volgorde van de instorting van World Trade Center Gebouw 7, werkdocument voor publiek commentaar], august 2008, blz. 357.
De geciteerde zin is afkomstig van Dr. Niels Harrit, medewerkend professor scheikunde aan het Nano-wetenschapscentrum, Universiteit van Kopenhagen. Email aan Elizabeth Woodworth, kopie naar Dr. David Ray Griffin, 19 juni 2011.
In de AMPTIAC vierjaarlijkse nieuwsbrief van lente 2002 stond geschreven: “De 221e nationale vergadering van het Amerikaanse Genootschap voor Scheikunde, gehouden in april 2001 in San Diego, hield een symposium over defensietoepassingen van nanomaterialen. Eén van de vier sessies had de titel ‘Nanoënergetica’. Deze sessie bracht sprekers ten tonele uit overheidslaboratoria (Ministeries van Defensie en Energie, DOD/DOE) en academici. … Een aantal onderwerpen werden behandeld, waaronder … Metastabiele Intermoleculaire Composieten (MICs), sol-gels, en bouwkundige nanomaterialen. … Op dit moment hadden alle militaire onderdelen en sommige DOE en academische laboratoria actieve onderzoeksprogramma’s, gericht op het benutten van de unieke eigenschappen van nanomaterialen welke de potentie hebben om ingezet te kunnen worden in energetische samenstellingen voor geavanceerde explosieven en brandstoftoepassingen. … Nanomaterialen, met name nanoënergetica, zouden kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van de samenstellingen van ammunitie. … Nanoënergetica zijn veelbelovend als nuttig ingrediënt voor thermobarische (TBX) en TBX-achtige wapens, vooral door hun hoge graad van schaalbaarheid van hun energievrijgave en impulsmanagement” (pp. 43-44).
Dr. Steven Jones bespreekt de “keten van bezit” van de WTC stofmonsters in “9/11: Explosive Testimony Exclusive … 1 of 2 (9/11: Explosieve getuigenis exclusief, deel 1”, op 3:30 en 7:58, en tijdens het begin van deel 2, “ … 2 of 2”.
Niels H. Harrit, Jeffrey Farrer, Steven E. Jones, Kevin R. Ryan, Frank M. Legge, Daniel Farnsworth, Gregg Roberts, James R. Gourley, and Bradley R. Larsen, Active Thermitic Material Observed in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe (archiefkopie), in The Open Chemical Physics Journal, 2009, 2: blz. 7-31.

 

Comments are closed.