Currently viewing the category: "News (nl)"

NEW YORK, June 14, 2016 – Vijftien jaar na de wereldschokkende gebeurtenissen van 11 September blijft via een panel van 23 professionele onderzoekers nieuw bewijs naar boven komen dat de officiële lezing tegenspreekt.

Vandaag presenteert het Consensuspanel 11 September verder bewijs van ernstige tegenstrijdigheden betreffende het instorten van de zuidelijke toren en World Trade Center 7.

Het eerste punt draagt de titel “De bewering van wijdverspreide vuurzeeën in de zuidelijke toren versus het radiotranscript van de New Yorkse brandweer.”

NYT: Tale of the TapeHet belang van dit punt is dat een weinig bekend transcript van een radio-opname van de New Yorkse brandweer onmiskenbaar de bewering weerlegt dat er op de ochtend van 11 September in World Trade Center 2 (de zuidelijke toren) sprake was van wijdverspreide branden.

Dit bewijs van brandweerlieden, die rustig en methodisch hun werk doen, vol zelfvertrouwen dat ze met gemak de branden in de zuidelijke toren onder controle kunnen krijgen, weerspreekt de officiële bewering dat de verdiepingen in de buurt van de vliegtuiginslag allen “inferno’s” waren, en dat het gebouw instabiel was geworden en op het punt van instorten stond.

Het tweede nieuwe Consensuspunt betreft het weglaten van bewijs uit het officiële verhaal dat twee hooggeplaatste ambtenaren van de stad New York berichtten over een enorme explosie diep in World Trade Center (WTC) 7 op de ochtend van 11 September, waardoor zij 90 minuten vast kwamen te zitten in een trappenhuis.

De verklaringen van de twee mannen geven steun aan bewijs dat elders door het Consensuspanel is gepresenteerd, dat WTC 7 niet neerkwam als gevolg van brand alleen maar werd neergehaald in een gecontroleerde sloop.

Het Panel hanteert een werkwijze die in de medische wetenschap wordt toegepast om te komen tot eensluidende verklaringen aangaande het beste bewijs met betrekking tot een specifiek onderwerp. Tijdens het onderzoek blijven de deelnemende experts blind ten opzichte van elkaar gedurende drie ronden van terugkoppeling en herziening.

Over een periode van vijf jaar heeft het Consensuspanel 48 punten van bewijs gepubliceerd die de officiële lezing weerleggen.

Bron: The 9/11 Consensus Panel @consensus911
Contact voor media: www.consensus911.org/nl/media-contacts-nl/
E-mail: consensus911@gmail.com

###

 

New York, 8 september 2015 – Veertien jaar na de wereldschokkende gebeurtenissen van 11 september 2001 heeft een panel van 23 professionele onderzoekers nieuw bewijs boven water gehaald dat de officiële lezing betwist.

Vandaag publiceert het Consensuspanel 11 September twee nieuwe Consensuspunten waarin bewijs wordt overlegd dat er sprake was van voorkennis van de aanvallen.

Het eerste punt, Punt H-2, gaat over Able Danger, codenaam voor een hoog niveau inlichtingenoperatie, opgezet door de generaals Hugh Shelton en Peter Schoonmaker, Opperbevelhebbers van het Commando Bijzondere Operaties van het Ministerie van Defensie (SOCOM).

Able Danger bracht naar voren dat de man die werd geïdentificeerd als “Mohamed Atta” al sinds januari/februari in het land was, ongeveer 18 maanden voor de aanslagen van 11 September, terwijl de officiële lezing zegt dat hij in juni 2000 aankwam.

Hoe dan ook: Het bewijs dat Able Danger opleverde werd voor het plaatsvinden van de aanvallen stelselmatig door overheidsambtenaren genegeerd; de Commissie 11 September zwijgt er achteraf over in hun Eindverslag; en de Inspecteur Generaal van het Ministerie van Defensie stopte het later in de doofpot.

Voormalig directeur van de FBI noemde de bewering van de Commissie 11 September, dat dit bewijs historisch niet van belang was, “verbijsterend.”

Het tweede nieuwe Consensuspunt, Punt Pent-4, toont aan dat de aanval door een aantal mensen werd verwacht voor deze plaatsvond. Een aantal militaire oefeningen, gehouden voor 11 September, waar virtueel vliegtuigen in het Pentagon werden gevlogen, suggereren dat een dergelijke aanval niet onverwacht was.

Verder verschenen er nieuwsberichten dat veiligheidsbronnen ambtenaren van het Pentagon en andere overheidsdienaren waarschuwden niet vliegen op 11 September.

Op de ochtend van 11 September voorspelde Minister van Defensie Donald Rumsfeld een aanval op het Pentagon. Er werd bericht dat hij, gezeten in zijn kantoor en kijkend naar een televisieverslag vanuit New York, zei: “Geloof me, dit is nog niet voorbij. Er komt nog een aanval, misschien wel hier.”

Dan, binnen minuten na de aanval, en ondanks zwaar verstopte verkeersaders, arriveerde de FBI om op verschillende locaties videobanden van beveiligingscamera’s in beslag te nemen, camera’s gericht op het deel van het Pentagon dat net daarvoor was geraakt.

Pentagon-correspondent van NBC Jim Miklaszewski werd werd vooraf gewaarschuwd door een official van de militaire inlichtingendienst, die zei: “Ik zou de rest van de dag wegblijven van de E-ring [de buitenste ring van het Pentagon, waar het kantoor van NBC was gevestigd], want nu zijn wij aan de beurt.”

Eerdere Consensuspunten die betrekking hebben op voorkennis gaan onder andere over het instorten van Gebouw 7, over handel met voorkennis, en over de rollen van Vice President Dick Cheney en burgemeester van New York Rudy Giuliani.

Het Consensuspanel maakt gebruik van een methode die in de medische wetenschap wordt gebruikt om te komen tot consensusverklaringen van het beste bewijs aangaande specifieke onderwerpen. Tijdens het onderzoek blijven de deelnemende experts blind van elkaar, dit gedurende drie ronden van herziening en terugkoppeling.

Over een periode van vier jaar heeft het panel 46 bewijspunten gepubliceerd die de officiële lezing van 11 September betwisten.

Bron: The 9/11 Consensus Panel   @consensus911
Contact voor media: www.consensus911.org/nl/media-contacts-nl/
E-mail: consensus911@gmail.com

###

 

Tower exploding, for Donald E. Stahl review by EMW De evolutie van de 11 September Controverse: Van complottheorie tot complotfoto’s
Een presentatie van Donald E Stahl tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van American Mensa, Louisville, Kentucky, VS op 3 juli 2015

(Engels origineel gepubliceerd 6 juli 2015) – Review door Elizabeth Woodworth, medeoprichtster van consensus911.org

 

De kans bestaat dat dit artikel zal worden gezien als een mijlpaal in de literatuur rond 11 September.

Stahl plaatst 11 September, “een verhaal, te groot om te vertellen” binnen de zich nog steeds ontwikkelende context van Eisenhower’s “militair industrieel complex,” inmiddels uitgegroeid tot het “militair-industrieel-media-academisch complex: MIMAC.”

De media hebben al tientallen jaren geleden hun post van traditionele observatie verlaten door na te laten bewijs van overheidscomplotten te onderzoeken. De academische gemeenschap heeft zich nu bij de media gevoegd.

Zo stil heeft de academische gemeenschap zich met betrekking tot 11 September gehouden dat degenen met het label “complottheoreticus” nu beschouwd kunnen worden als “meer traditioneel academisch dan de academici.”

Het resultaat is dat “conspirasisten” (complotdenkers) het voornamelijk hebben over de kwesties ter zake, terwijl conventionalisten (of “toevalsdenkers”) het hebben over degenen die het over de kwesties hebben; ofwel, ze “geven af op mensen die in iets geloven en verdonkeremanen de redenen waarom deze mensen erin geloven.”

Hoewel er in zowel de officiële lezing als in de lezingen die deze ontkennen sprake is van een complottheorie, worden alleen degenen die slecht denken over de overheid gebrandmerkt als “complotdenkers” – als ware het een gedachtemisdaad die door de overheid strafbaar moet worden gesteld, zoals gesuggereerd door Cass Sunstein

Als de belichaming van het meningsverschil kiest Stahl voor de bewering dat de Twin Towers werden opgeblazen of explodeerden (alle bewijs hiervoor wordt door de overheid ontkend), tegenover de officiële lezing dat de torens zijn ingestort.

De spreadsheets en computersimulaties, welke de onderbouwing vormden voor het rapport van NIST (Nationaal Instituut voor Waarden en Technologie) over de “instortingen” werden geheimhouding toegekend door nieuwe wetgeving (1 oktober 2002), net op het moment dat NIST begon met hun onderzoek. De directeur van NIST kon deze gegevens achterhouden wanneer de publieke veiligheid in het geding was.

Toch werd gesteld dat het doel van het rapport was het bestuderen van “verbetering in de manier waarop gebouwen worden ontworpen, gebouwd, onderhouden en gebruikt.”

Stahl stelt de vraag: “Als feiten over de constructie van gebouwen de publieke veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, zou het dan niet gevaarlijk zijn als deze feiten niet bekend zouden zijn? Waarom moet dat een geheim blijven voor de bouwindustrie?”

De geheime computersimulaties modelleerden slechts het nauw gedefinieerde begin van het instorten, niet het instorten zelf. Stahl ridiculiseert het losgeslagen onderzoek dat de oorzaak analyseert zonder de gevolgen te bestuderen en vraagt zich af: “Hoe kun je de oorzaak van een gebeurtenis bepalen als je niet kijkt naar de gebeurtenis zelf?”

Dan beweegt hij zich richting gezond verstand door eenvoudigweg te kijken naar wat er zichtbaar gebeurde: het fotografisch bewijs van de daadwerkelijke ineenstorting dat door NIST wordt beschouwd als zo irrelevant.

De foto’s van de explosies zijn buitengewoon. In dit deel maakt Stahl korte metten met NIST ‘s stijlvolle gebruik van het woord “ineenstorting” – wat betekent dat iets van binnenuit zijn samenhang verliest, samentrekt en naar beneden valt – door te wijzen op foto’s van de enorme, naar boven weggeschoten balken, aluminium dekplaten en boosaardige stofwolken die alles deden behalve samentrekken.

Het is een open deur: “Instorting gaat naar binnen en naar beneden, en explosies gaan naar boven en naar buiten.”

“Heeft er ooit eerder op aarde zoiets plaatsgevonden,” vraagt Stahl zich af, wijzend op één van de foto’s? “Een wolkenkrabber is veranderd in een stoffontein. Dit stof verhult niet een gebouw erachter. Als het wegwaait dan is er geen gebouw meer. Het stof IS het gebouw.”

Het is een kristalheldere, onmiskenbare demonstratie van hoe brutaal (en stupide) NIST heeft gelogen. Maar deze leugens kunnen niet worden onderworpen aan gedegen onderzoek of WOB-verzoeken. Hun geheime onderdelen mogen slechts worden vrijgegeven naar believen van één man, de directeur van NIST.

Dit is verbijsterend gezien NIST op geen enkele mogelijke manier een veiligheidsdienst is. Het is een instituut voor waarden met betrekking tot de veiligheid van openbare gebouwen. De media, en zeker de academische gemeenschap, hadden hier vanaf het eerste begin bovenop moeten zitten.

Het is nog niet te laat. Geldt een samenhangende en zorgvuldig gedocumenteerde presentatie tijdens de jaarvergadering van de Mensa als zijnde nieuwswaardig?

 

D.R.Griffin (Engels origineel gepubliceerd 21 mei 2015, Santa Barbara) — Eén van de belangrijkste redenen dat ik zo veel heb geschreven over 11 September is dat ik bang was dat de officiële leugen over de aanvallen, als verteld door de regering Bush-Cheney, zou leiden tot eindeloze oorlogen en een in beslag genomen worden door “terrorisme.” Naast het feit dat dit al verschrikkelijk genoeg is zouden deze oorlogen en preoccupatie de aandacht van de Verenigde Staten en de rest van de wereld afleiden van de kwestie die werkelijk zou moeten worden belicht: de opwarming van de aarde en de navenante klimaatveranderingen.

Helaas is deze angst bewaarheid. Eén hieruit voortvloeiende absurditeit is dat, in de afgelopen tijd, mijn boeken over 11 September beter zijn verkocht dan mijn boek “Unprecedented: Can Civilization Survive the CO2 Crisis?

David Ray Griffin, 21 mei 2015

 

Circular Hole in Pentagon Inner WallTod Fletcher, één van de 22 onderzoekers van het Consensuspanel 11 September, legt uit hoe het panel werkt en presenteert een contextuele aanpak om de gebeurtenissen bij het Pentagon te analyseren, gebeurtenissen waar grote verwarring over bestaat.

Fletcher praat ook over het gebrek aan bewijs om de officiële beweringen te ondersteunen met betrekking tot het kapersverhaal en de telefoongesprekken vanuit de vliegtuigen. Vervolgens geeft hij een overtuigende analyse van ooggetuigenverslagen, het fysieke puin, het fotografisch en videobewijs en de ontbrekende zwarte dozen.

Dit interview, barstensvol bewijs, werd oorspronkelijk uitgezonden op 3 september 2014 om 13,00 uur Pacific Time. Het is nu hier online beschikbaar.

Noot van de redactie; Hoewel het de individuele leden van het panel is toegestaan er hun eigen mening op na te houden over wat er bij het Pentagon is gebeurt, het Consensuspanel 11 September heeft over dit controversiële onderwerp op dit moment nog geen herzieningsrondes gehouden onder haar 22 leden.

 

imagesHG6PVD28NEW YORK, 2 June 2014 – Het 24 leden tellende Consensuspanel 11 September – onder wie zich natuurkundigen, scheikundigen, ingenieurs, commerciële piloten, advocaten en juristen bevinden – heeft vandaag drie nieuwe studies aangekondigd die de gecontroleerde sloop van World Trade Center Gebouw 7 bevestigen.

De studies weerleggen op wetenschappelijke wijze de bewering van NIST, het Nationaal Instituut Waarden en Technologie, dat, voor het eerst in de geschiedenis, brand de oorzaak was voor het volledig instorten van een groot, tegen brand beveiligd gebouw met een stalen skelet op 11 september.

(Noot: In tegenstelling tot het het Consensuspanel, dat een wetenschappelijke methode ebruikt om hun werk collegiaal te toetsen, werd het rapport van NIST niet collegiaal getoetst.)

De eerste studie van het panel gaat over de computersimulaties van NIST, die aan zouden moeten tonen dat door brand veroorzaakte uitzetting door hitte er voor zorgde dat een steunbalk van zijn zadel schoof bij kolom 79, wat de aanzet vormde tot het volledig instorten van het 46 verdiepingen tellende gebouw om 17:21 uur.
Een WOB-verzoek heeft onlangs echter architectonische tekeningen van Gebouw 7 opgeleverd die laten zien dat de simulaties van NIST fundamentele structurele steunpunten hebben weggelaten die het falen van deze steunbalk onmogelijk zouden hebben gemaakt.

De tweede studie van het Consensuspanel gaat over de bewering van NIST dat zij geen enkel staalmonster hadden van deze enorme wolkenkrabber met een stalen skelet.

Dat is buitengewoon, gezien de noodzaak te begrijpen waarom een gebouw met een stalen skelet voor het eerst in de geschiedenis volledig kon instorten als gevolg van brand alleen, en zodoende een herhaling in de toekomst te voorkomen.

We weten dat er monsters zijn genomen. Foto’s die onlangs in handen van onderzoekers zijn gekomen laten de vreemde, opgekrulde en flinterdunne staaldelen van WTC 7 zien, met een onderzoeker van NIST erbij die er naar wijst.

De derde studie toont aan dat veel mensen op 11 september 2001 uren van tevoren werd verteld dat WTC 7 in zou gaan storten.

Verslaggever van MSNBC Asleigh Banfield zei vroeg in de middag: “Ik heb van verschillende agenten nu verschillende berichten gehoord dat dat het volgende gebouw is dat in zal gaan storten.”
Veel leden van de brandweer van New York wachtten met zekerheid op het moment dat het gebouw zou gaan vallen:

Brandweerman Thomas Donato: “We stonden daar te wachten tot Zeven naar beneden zou komen. We waren daar een hele tijd, een paar uur.”

Assistent commandant James Drury: “Ik moet daar een tijd zijn blijven hangen. Er waren daar honderden brandweerlieden die wachten om – ze wachtten tot World Trade Center 7 zou vallen.”

Commandant Thomas McCarthy: “Toen ik aankwam bij de commandopost stonden daar veel jongens. Ze stonden gewoon te wachten op het instorten van Gebouw 7.”

En verder verkondigden CNN en de BBC de gebeurtenissen voordat ze waren voorgevallen.
Deze voorkennis onderschrijft het bewijs dat in de vorige Consensuspunten (WTC7-1 to WTC7-5) naar voren is gebracht, dat Gebouw 7 is neergehaald door middel van gecontroleerde sloop.

Bron: The 9/11 Consensus Panel@consensus911
Contact voor media: www.consensus911.org/nl/media-contacts-nl/
E-mail: consensus911@gmail.com

 

Het Consensuspanel 11 September is verheugd met de komst van Mr. Tony Szamboti als nieuw lid.

Tony Szamboti is een mechanisch ingenieur met 28 jaar ervaring in het ontwerpen binnen de luchtvaartindustrie. Hij is lid van Scholars for 9/11 Truth and Justice en van Architects and Engineers for 9/11 Truth. Hij verscheen in de bejubelde documentaire van AE911Truth, “9/11 Explosive Evidence: Experts Speak Out” (ondertitelde versie).

Meer informatie over de panelleden vindt u hier.

 

Dr. MacQueen and Architect Bill Brinnier, Dec. 10 2014 Press Conference, Parliamentary Press GalleryAls gevolg van de door drie organisaties gehouden Parlementaire persconferentie op 10 december heeft de Petitie 11 September, welke vraagt om een herziening van het Eindverslag Commissie 11 September en onlangs ter tafel werd gebracht in het Parlement, nationale aandacht gekregen via Global TV:

Petitie vraagt Canadees parlement om herziening bewijs 11 September.

Global TV zond een reportage uit waarin lid van het Consensuspanel 11 September Dr. Graeme MacQueen de 44 punten van bewijs tegen het Eindverslag Commissie 11 September bespreekt.

VOOR ONMIDDELLIJKE VRIJGAVE 10 december 2014


Persconferentie, woensdag 10 december, 11.00 uur, Charles Lynch Room, 130-S, Centre Block Parliament Hill, Ottawa

Drie professionele organisaties leveren op bewijs gebaseerde verklaringen over 11 September als hart onder de riem voor nabestaanden van Amerikaanse slachtoffers

Ottawa, Ontario – De Canadese overheid is een petitie aangeboden welke vraagt om een parlementaire herziening van nieuw forensisch bewijs met betrekking tot de gebeurtenissen van 11 september 2001.

Volgens de spelregels van het parlementaire petitieproces is de overheid verplicht binnen 45 kalenderdagen te komen met een antwoord.

Deze petitie is onlangs ingediend door burgers uit alle windstreken van Canada en wordt ondersteund door drie professionele organisaties die al jaren graven in de berg bewijsmateriaal aangaande 11 September.

ReThink911.ca, met hun basis in Ottawa, benadrukt de onvergankelijke rol van de Amerikaanse nabestaanden in hun roep om een onafhankelijk onderzoek naar 11 September. Als eerbetoon aan de gevallenen willen zij dat de waarheid boven tafel komt en willen dat de waarde van de slachtoffers wordt gerespecteerd.

Architects and Engineers for 9/11 Truth (www.ae911truth.org), waar de teller staat op zo’n 2300 architecten en ingenieurs die vragen om een nieuw onderzoek, gebaseerd op het bewijs voor gecontroleerde sloop. Deze organisatie heeft een diepgravende documentaire uitgebracht, “9/11: Explosive Evidence – Experts Speak Out (ondertitelde versie),” waarin professionals uit de techniek en de bouwwereld hun conclusies aangaande “gecontroleerde sloop” uiteenzetten. De video steeg in september 2012 naar de eerste plaats als nationaal “meest bekeken” op www.pbs.org en is ook beschikbaar als een video van 15 minuten, gepresenteerd door acteur Ed Asner.

Het Consensuspanel 11 September (www.consensus911.org/nl/): De 24 experts van het internationale Consensuspanel 11 September, dat sinds drie jaar bestaat, hebben 44 Consensuspunten van “beste bewijs” ontwikkeld die haaks staan op de officiële lezing van 11 September. Gedurende het rigoureuze herzieningsproces blijven de deelnemers blind ten opzichte van elkaar. Onderdeel van hun onderzoeken zijn bijvoorbeeld de verrassende activiteiten van militaire en politieke leidinggevenden op die dag. Het consensusproces heeft een ongekende graad van geloofwaardigheid opgeleverd voor specifieke punten van bewijs met betrekking tot 11 September.

 

drapeau_AllemandIn de afgelopen meer dan 10 jaar hebben de media beweerd dat het voor hen niet mogelijk is om het technisch bewijs tegen de officiële lezing aangaande 11 september te evalueren.

In de geneeskunde bestond een vergelijkbaar probleem in de jaren dat er tegengestelde en ongeordende benaderingen waren voor het stellen van een diagnose en voor behandeling.

Dit probleem werd in grote mate teruggedrongen met de invoering van “op bewijs gebaseerde” geneeskunde.

Door gebruik te maken van breed geaccepteerde, rigoureuze herzieningsmethoden heeft de geneeskunde inmiddels honderden standaard consensusverklaringen ontwikkeld om wereldwijd artsen bij te staan in het vaststellen van diagnoses en behandelingen.

Op een vergelijkbare manier heeft het Consensuspanel 11 September nu 44 Consensuspunten ontwikkeld met het “beste bewijs” die haaks staan op de officiële lezing betreffende 11 september.

De deelnemers, die gedurende het proces blind blijven ten opzichte van elkaar, hebben na telkens drie rondes van herziening en terugkoppeling de informatie verfijnd tot 44 punten van “beste bewijs.”

Dit wetenschappelijk proces heeft een ongekende graad van betrouwbaarheid opgeleverd voor specifieke stukken bewijs die zijn gerelateerd aan 11 september.

De Duitse versie van de website van het Consensuspanel 11 September kan worden gevonden op www.consensus911.org/de/

 

Dr. David Ray GriffinLid van het Consensuspanel 11 September Tod Fletcher heeft een woord van dank geschreven voor Dr. David Ray Griffin’s enorme bijdrage aan de gemeenschap voor waarheidsvinding betreffende 11 september, “Championing Truth and Justice: Griffin on 9/11,” uit het nieuwe boek Reason and Reenchantment: The Philosophical, Religious, and Political Thought of David Ray Griffin (2014).

Dr. Griffin is medeoprichter en eindverantwoordelijke van het Consensuspanel 11 September, samen met Elizabeth Woodworth, medeoprichter en coördinator van het Panel.

De verhandeling van Mr. Fletcher is online beschikbaar en geeft een goed historisch overzicht van zowel het werk van Dr. Griffin als de ontwikkeling van op bewijzen gebaseerde kennis binnen de gemeenschap van onderzoekers naar 11 september.

 

Black Box ImageNEW YORK, 10 september 2014 – Nu de krantenkoppen worden gedomineerd door verdwijnende vliegtuigen is er nieuw bewijs opgedoken dat de officiële bewering, dat er nooit “zwarte dozen” zijn gevonden van de vliegtuigen van 11 september, teniet doet.

Brandweerlieden die in oktober 2001 werkzaam waren op de rampplek in New York beweren dat ze drie van de vier nagenoeg onverwoestbare dozen gevonden hebben. Eerder al was verslag gedaan van het onmiskenbare “pingen” van de vluchtrecorder door het hoofd van het Kantoor Crisismanagement van de Staat New York, en dit werd bevestigd door radiofrequentiedetectoren.

Deze informatie wordt voorgelegd door het 24 leden tellende Consensuspanel 11 September wat gebruik maakt van een rigoureuze medische methode om tot hun bewijsvoering te komen. In een periode van drie jaar is het panel gekomen tot 44 collegiaal getoetste Consensuspunten die de officiële beweringen betreffende 11 september 2001 aanvechten.

Hoewel naar verluidt op 11 september 19 moslims zich toegang verschaften tot de cockpits en zich vier vliegtuigen toe-eigenden, geen van de acht piloten “squawkte” de code 7500 voor vliegtuigkapingen.

Ook is er geen bewijs dat de verloren radarsignalen (die de onderschepping door NORAD moeilijk maakten) het gevolg waren van het uitzetten van de transponders in de cockpit.

Dit gebrek aan bewijs wordt nog verergerd door het feit dat NORAD’s traditionele procedures, om toestellen te onderscheppen die van hun koers afwijken, of waarmee radar en radiocontact verloren gaat, niet werden nagevolgd.

Vreemd genoeg had het hoofd van NORAD, generaal Ralph Eberhart, voor de ochtend van 11 september een ongekend aantal militaire luchtoefeningen gepland waarbij een groot deel van de Amerikaanse luchtmacht betrokken was.

Nadat hij op de hoogte was gebracht van de daadwerkelijke aanvallen zorgden Eberhart’s verbijsterende bewegingen en beslissingen voor kritieke vertragingen welke leidden tot een compleet falende militaire reactie.

Zijn verantwoording voor deze vertragingen, gepubliceerd in de tijdlijn van NORAD van 18 september 2001, werd ongedaan gemaakt toen hij in 2003 getuigde voor de Commissie 11 September.

Punt MC-10: “De bewegingen van burgemeester Giuliani van New York op 11 september 2001” roept verdere vragen op ten aanzien van het gedrag van gezagsdragers.

Giuliani vertelde Peter Jennings van ABC ‘s ochtends dat hij en zijn crisisteam – die zich bevonden in een gebouw aan Berkeley Street 75, waar ze hun tijdelijke hoofdkwartier hadden gevestigd nadat de Twin Towers waren geraakt – waren gewaarschuwd dat het World Trade Center in zou gaan storten.

Giuliani liet na anderen te waarschuwen. Hoe hij wist dat de Twin Towers in zouden gaan storten en waarom hij deze informatie niet deelde behoeft een diepgaand onderzoek onder ede.

The Het Consensuspanel 11 September schaart zich achter mensen als haar Ereleden en, meer recentelijk, klokkenluider William Binney, een ambtenaar van de NSA die daar 30 jaar werkte, in een roep om een nieuw onderzoek naar 11 september.

 

Bron:            Het Consensuspanel 11 September – @consensus911

Contactenlijst:     www.consensus911.org/nl/media-contacts-nl/

Coördinator:     Elizabeth Woodworth, emwoodworth@gmail.com

 

Tod FletcherfThomas “Tod” Christopher Fletcher werd op 27 februari 1952 geboren in Alameda County, Californië. In 1980, toen hij studeerde aan Berkeley, trouwde hij met Susan Elizabeth Peabody, net afgestudeerd en later lerares Engelse literatuur.

Tod studeerde geografie en schreef in 1982 zijn proefschrift (“The Mono Basin in the Nineteenth Century: Discovery, Settlement, Land Use,” 1982).

In de volgende jaren werkte hij toe naar zijn doctoraat en volbracht alles behalve zijn eindscriptie. Maar toen werd een chronische ziekte, bekend als overgevoeligheid voor het milieu, waar Susan aan leed dusdanig ernstig dat ze bedlegerig werd. Omdat hij zelf voor haar wilde zorgen betekende dit dat hij alleen werk kon zoeken in de buurt van waar ze woonden. Hij gaf les aan UC Berkeley tot subsidies voor de universiteit werden gekort, waarna hij les gaf in het voortgezet onderwijs.

Tod schreef een boek, “Paiute, Prospector, Pioneer: A History of the Bodie-Mono Lake Area in the Nineteenth Century” (Artemisia Press, 1987). In 2014 werd hij uitgenodigd om een lezing te geven over zijn boek tijdens een conferentie ter viering van de 20ste verjaardag van het historische besluit om Mono Lake te beschermen. Toen hij uitlegde dat hij niet zou kunnen komen omdat hij Susan niet zo lang alleen kon laten, stelden de organisatoren voor dat hij zijn lezing zou opschrijven. Deze zou dan worden voorgelezen, en zo geschiedde.

In de jaren voorafgaand aan 11 september schreef Tod artikelen over de ecologische crisis en de antiglobalisatiebeweging. Deze kunnen worden teruggevonden op de website van Daily Battle, onder zijn naam of die van Max Kolskegg, Will Guest en I. Berg.

Eerder dan de meesten aanvoelend dat de verklaring van de overheid over wat er op 11 september was gebeurd onjuist was zei hij: “Ik ben nooit gevallen voor de officiële lezing. Ik heb de gebeurtenissen van 11 september onderzocht en beschreven sinds 12 september.”

Tod nam voor het eerst contact met me op over 11 september in 2005 of 2006 en schreef de eerste recensie op Amazon voor mijn boek “Christian Faith and the Truth Behind 9/11,” wat hij “Griffin’s beste boek over 11 september” noemde. Daarna schreef hij recensies voor al mijn volgende boeken, zowel die over 11 september als die over andere onderwerpen, en ze waren allemaal geweldig. Hij schreef bijvoorbeeld één van de twee beste recensies van mijn boek “Unsnarling the World Knot: Consciousness Freedom, and the Mind Body Problem,” ook al was hij geen afgestudeerd filosoof.

Hij wierp zich ook vrijwillig op om al mijn lezingen en verhandelingen kritisch te bekijken en kwam altijd met goede suggesties ter verbetering. Een paar jaar later ontmoette ik hem voor het eerst persoonlijk en we hadden een gesprek van een paar uur. In 2011 ontmoette ik hem opnieuw toen hij deelnam aan een conferentie in Claremont over mijn gedachtegoed. Hij presenteerde daar een verhandeling met de titel “ An Appreciation of Dr. David Ray Griffin’s Contribution to 9/11 research,” die later werd opgenomen in het resulterende boek “Reason and Reenchantment: The Philosophical, Religious and Political Thought of David Ray Griffin.” Hoewel hij normaal gesproken niets zou doen waardoor hij een nacht niet thuis zou zijn maakte hij in dit geval een uitzondering (dat kon toen nog, voordat de ziekte van Susan zo veel erger was geworden). Dit kon ik zeer waarderen.

Daarnaast, nadat ik na een ziekte in 2010 had besloten om geen radio-interviews meer te doen, hielp Tod, die een tijdje zijn eigen radioprogramma had, me veel van de radio-interviews te geven waarvoor ik was uitgenodigd.

Tod’s andere projecten waren onder andere het helpen van Fred Burks met PEERS en de website Want To Know; hij hield interviews die werden gepubliceerd via KPFA’s programma “Guns and Butter” met Bonnie Faulkner; en hij schreef artikelen voor het Journal of 9/11 Studies en voor de bekende nieuwssite Global Research van de Canadese econoom Michael Chossudovsky.

Sinds 2011 nam Tod deel aan het werk van het Consensuspanel 11 September, dat bewijzen presenteert tegen de officiële lezing betreffende 11 september. Afgelopen september verscheen op de website van Consensus 9/11 een recent interview met Tod op KPFA, “The Pentagon Attack in Context.”

Velen van ons zullen Tod missen, ik vooral omdat Tod, naast al zijn eerdere hulp, me in de laatste drie jaar heeft geholpen met een boek over de opwarming van de aarde (“Unprecedented: Can Civilisation Survive the CO2 Crisis”). Hij wijdde vele uren per week aan deze taak. Naast dat hij een geweldig proeflezer was leek het alsof hij bijna alles wist. Ik keek er zeer naar uit hem het boek op te sturen zodat hij de vruchten van zijn harde werk kon zien in hun uiteindelijke vorm.

Tod’s laatste daad was even onbaatzuchtig als de rest van zijn leven. Na 28 jaar lijden was de overgevoeligheid van Susan gestegen tot een ondraaglijk niveau, ze werd ziek van alles in haar omgeving, zelfs van haar kleren. Omdat Susan voortdurend werd gekweld door ondraaglijke pijn had ze hulp nodig om haar leven te beëindigen, en Tod wilde niet zonder haar verder leven.

Met elegante eenvoud schreef hij twee vrienden en mij per reguliere post dat, tegen de tijd dat we onze brief hadden ontvangen, hij en Susan op een betere plek zouden zijn. Op 30 september nam hij Susan mee naar de kust bij Point Reyes, waar ze dit leven samen achter zich lieten.

Ik zal Tod vreselijk missen – als assistent, als collega en als vriend. Hij was één van de meest geweldige mensen die ik gezegend was te mogen kennen.

7 oktober 2014

 

DutchFlag26 november 2013 — Het Consensuspanel 11 September is blij aan te kunnen kondigen dat hun website in zijn geheel is vertaald in het Nederlands, www.consensus911.org/nl/the-911-consensus-points-nl/

Het streven van het Consensuspanel 11 September is de wereld een duidelijke verklaring te verschaffen, gebaseerd op de onafhankelijke mening van experts, aangaande het meest duidelijke bewijs dat haaks staat op de officiële lezing over 11 september.

Het is het doel van het Consensuspanel een gerede bron te verlenen van op bewijzen gebaseerd onderzoek aan elk onderzoek dat kan worden uitgevoerd door het publiek, de media, de academische wereld, of elk ander onderzoeksorgaan of instelling.

Continue reading »